Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Plaats dit op voorpagina

Aankondiging bevestiging Murielle van Diepen

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk is zeer verheugd dat drs. Murielle van Diepen op 12 juli 2020 het op
haar uitgebrachte beroep heeft aangenomen.

Op zondag 6 september om 14.00 uur zal Murielle bevestigd worden als predikant en aan onze gemeente worden verbonden door ds. Bram Tack, predikant te Bodegraven en gedurende het beroepingsproces betrokken als onze consulent.

Helaas kunnen wij in verband met de corona maatregelen slechts 100 gasten welkom heten in ons kerkgebouw De Ark te Reeuwijk. Wij nodigen u daarom van harte uit om op zondag 6 september om 14.00 uur de feestelijke kerkdienst live bij te wonen, via de volgende link: https://youtu.be/Pu-Nw1z_i7g.

De bijbehorende flyer is te vinden door op deze regel te klikken.

Gebruiksplan ‘De Ark’ maatregelen corona

U kunt hieronder op de link ‘Gebruiksplan’ klikken om het gebruiksplan van ‘De Ark’ in te zien en aan welke voorschriften u zich dient te houden bij een bezoek aan De Ark.

Gebruiksplan

Update omtrent corona maatregelen juni-juli

Reeuwijk 15 mei 2020

Lieve mensen,

Onlangs maakte de overheid bekend dat kerken vanaf 1 juli diensten mogen houden met maximaal 100 aanwezigen, mits de ontwikkelingen rond het corona-virus gunstig blijven verlopen. Vanaf 1 juni zijn kleinere bijeenkomsten met maximaal 30 aanwezigen toegestaan. In beide gevallen geldt als voorwaarde dat er onderling anderhalve meter afstand aangehouden wordt. De landelijke PKN raadde de kerken aan om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken, “om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting.”

We zijn blij dat we weer met meer mensen bij elkaar kunnen komen in de eredienst. Velen van ons kijken daar naar uit. Tegelijkertijd moeten we dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doen. We volgen de lijn van de PKN, die daar afgewogen adviezen voor heeft gegeven. We kunnen per zondag een beperkt aantal mensen ter wille zijn. Dat doet pijn, maar is in de huidige omstandigheden onontkoombaar en al een stap vooruit ten opzichte van de uitsluitend digitale vieringen.

Vanaf zondag 7 tot en met 28 juni houden we daarom diensten met maximaal 30 aanwezigen, uiteraard inclusief de voorganger, de organist, de ouderling, Annie Hoonhout, onze vaste ondersteuner, en het steunkoor. Dat steunkoor blijven we nog inzetten, omdat wordt geadviseerd de samenzang vooralsnog achterwege te laten. Zang geeft namelijk een verhoogd risico op verspreiding van het virus. Alle anderen blijven deze maand nog aangewezen op www.kerkdienstgemist.nl. In de maand juli kunnen we dan met meer mensen terecht. We gaan ervan uit dat we in de zomermaanden met het maximum van 100 aanwezigen goed uit de voeten kunnen.

Overeenkomstig de aanwijzingen van de PKN zullen we voor de inrichting van de kerkzaal en de organisatie van een en ander een protocol opstellen. De kerkzaal wordt ingericht op de 1,5 meterregel. De hele organisatie ook voor en na de dienst zal toegespitst zijn op een ordelijk verloop, zodat ook bij het binnen komen en het verlaten van de kerk die afstand gewaarborgd blijft. Van samen koffie en thee drinken na de dienst kan daarom voorlopig nog geen sprake zijn.

We hebben besloten de schaarse plaatsen te verdelen via een intekenlijst. Wilt u, alleen of met uw gezinsleden, bij een van de diensten in juni aanwezig zijn, meld dat dan op het emailadres: dienstbijwonen@pgdeark.nl. Noem het aantal mensen en geef aan op welke zondag(en) u niet kunt. Wij delen u dan op volgorde van binnenkomst in voor een van de vier diensten. U hoort snel meer.

Tot slot

Laten we vooral hopen én ons ervoor inzetten, dat de positieve ontwikkelingen rond het virus zich voortzetten, zodat het aantal mensen dat besmet raakt en hieraan overlijdt blijft dalen. Het vergt geduld, maar er komt een dag dat we elkaar weer zonder vrees en zonder terughoudendheid tegemoet kunnen treden en weer een arm om elkaars schouder kunnen slaan.

Met vriendelijke groet,

Bert Kwast

Update rondom het beroepingswerk

Het beroepingswerk

Vanwege de corona-crisis is het colloquium, het afrondend gesprek van de studie van Murielle van Diepen tot nader order uitgesteld. Daardoor is Murielle nu nog niet beroepbaar. Er wordt binnenkort een nieuwe afspraak gemaakt voor het colloquium. De kerkenraad hoopt daarom binnenkort nadere mededelingen te kunnen doen over de afronding van het beroepingswerk.

Jaarstukken 2019 Protestantse Gemeente De Ark

Geachte gemeenteleden,

Wegens de maatregelen vanwege de corona-crisis gaat de gemeentevergadering, die was voorzien voor dinsdag 21 april, niet door. De kerkenraad wil u wel laten delen in de verschillende jaarstukken die gewoonlijk voor deze vergadering worden verspreid en op deze vergadering besproken: de financiële jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van de diaconie, beide in de officieel voorgeschreven versie en in een verkorte versie.  De jaarrekening van de diaconie is behandeld in de kerkenraadsvergadering van 9 maart jl., de jaarrekening van de Kerkrentmeesters is in een e-mail procedure door de kerkenraad behandeld.  De kascontrolecommissie, gevormd door Henk Fehling en Henk van Loo, heeft de stukken gecontroleerd en goed bevonden.

Toegevoegd is ook het Jaarverslag met een beschrijving van de activiteiten in en om onze gemeente in 2019.

De stukken kunt u inzien door hieronder op de gewenste link te klikken:

Hebt u vragen over of commentaar op deze stukken, dan kunt u zich richten tot:

sander.kwakernaak@hotmail.com    voor de jaarrekening van de diaconie

janwalrave@hetnet.nl                  voor de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters

scriba@pgdeark.nl                          voor het jaarverslag

Over enkele weken zullen de financiële jaarstukken overeenkomstig de aangepaste regelingen van de Generale Synode worden aangeboden aan het Regionale college voor beheerszaken in de PKN.

Bert Kwast

Maatregelen vanwege de coronacrisis

Onze kerkdiensten zijn tot 1 juni uitsluitend online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

De orde van dienst wordt vooraf op de website geplaatst. Vanaf 1 juni mogen maximaal 30 mensen de kerkdienst bijwonen. Als de ontwikkelingen gunstig blijven verlopen, mogen we vanaf 1 juli kerkdiensten met maximaal 100 aanwezigen vieren, in alle gevallen met inachtneming van 1,5 meter afstand. We moeten hiervoor nog van alles regelen: wie zijn die 30 aanwezigen, hoe controleren we de aantallen en hoe richten we de kerkzaal in? Hierover volgen de komende weken nadere inlichtingen.

Alle andere bijeenkomsten in De Ark zijn tot 1 juli afgelast.

Murielle van Diepen kerkelijk medewerker in onze gemeente

Op 22 januari 2019 ging de gemeentevergadering bij acclamatie akkoord met het voorstel Murielle van Diepen te benoemen als kerkelijk medewerker in onze gemeente. Daarmee kwam een voorlopig einde aan het beroepingswerk. Voorlopig, want we kunnen op dit moment nog geen beroep op haar uitbrengen. Murielle is beroepbaar nadat ze haar studie theologie heeft afgemaakt. Dat zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 zijn. Tot die tijd zal ze als kerkelijk medewerker aan onze gemeente zijn verbonden. Om Murielle tijd en ruimte te geven voor haar studie, zal haar dienstverband de eerste maanden, tot de zomer van 2019 beperkt zijn. Ze gaat in een aantal diensten voor, onder andere op Goede Vrijdag en Pasen, ze verricht bijzonder pastoraat, met name de pastorale ondersteuning van ernstig zieken en ze begeleidt de jongeren van Sundays. Vanaf de zomer heeft ze meer tijd: dan maken we afspraken over ook andere taken die ze in onze gemeente op zich neemt.

Op zondag 10 februari 2019 om 9.30 uur heeft in De Ark de bevestiging als kerkelijk medewerker plaatsgevonden. Dit is voltrokken door ds. Lydia Meiling uit Amsterdam, waarna Murielle in de rest van de dienst voor is gegaan.

Kledinginzamelactie 2018

Kledinginzamelactie 2018

24 September – 27 Oktober

De kleding inzamelactie was weer een succes.
Er is veel kleding binnen gekomen.
Op zaterdagmiddag de 27 ste oktober hebben we
met een groep gemeenteleden alle kleding gesorteerd. En het was zoals altijd een gezellige en leuke middag met elkaar.
Iedereen die hieraan heeft meegeholpen op welke manier dan ook. HEEL HARTELIJK BEDANKT
namens Dorcas en Het Leger des Heils!
Ook namens de diaconie bedankt wat mede namens U was het wederom een succes !!

Hartelijke groet van u diakenen.

NLdoet 10 maart 2018 verslag

Ook dit jaar heeft de diaconie van de P.G. De Ark van Reeuwijk weer actief meegedaan met de NL-Doet.Dit keer vond de activiteit plaats in het dienstencentrum “De Reehorst”.
Vanaf half 11 waren de bewoners uitgenodigd voor de koffie / thee en een gevulde koek (gesponsord door de Delifrance). Daarna was er tijd om naar een verhaal te luisteren, zelf een spelletje te doen en een sjoelcompetitie. Ook werd er met een aantal bewoners een appelplaatkoek gemaakt.
Net voor de maaltijd die geheel verzorgd was door de diaconie hebben we gezongen samen met een pianist, gitarist en accordeoniste.
De sfeer zat er goed in !!!
Vervolgens was het tijd voor de maaltijd, deze bestond uit een kom erwtensoep met roggebrood en katenspek of boerenkool met worst.
Gezellig zo met elkaar aan tafel, zien eten doet eten!
Als afsluiting was er een bakje koffie/ thee met de vers gebakken appelplaatkoek.
Al  met al, een zeer geslaagde activiteit.

Maandag 28 mei 14.30 uur Ouderenmiddag

Op maandag 28 mei 2018 om 14:30 wordt er weer een ouderenmiddag georganiseerd.

Deze keer met Frank Marcus, over veteranen.