Meditatie

 

young woman doing yoga,hand close-up

Mediteren in De Ark
Veel mensen zijn tegenwoordig op verschillende manieren bezig met mediteren. Om te onthaasten, om innerlijke rust te vinden, om tot stilte te komen. Vaak wordt mediteren geassocieerd met allerlei oosterse methoden, de laatste jaren vaak aangeduid met de term Mindfulness. Echter ook in de christelijke en vaak monastieke tradities is mediteren een oude weg en zijn er verschillende vormen.

De meditatiebijeenkomsten worden geleid door een aantal vrijwilligers die vanuit eigen professie ervaring hebben met meditatie.

Christelijke meditatie
Bij christelijke meditatie spreekt men niet zo zeer over Mindfulness, maar eerder over ‘vacare’ ( Deo) een oude term uit het kloosterleven. Kick Bras legt dit uit als vrij zijn voor God, vrij zijn voor jezelf en vrij zijn voor een ander. Het gaat om een innerlijk vrijheid. Deze innerlijke vrijheid, deze vacare, leidt tot mildheid, openheid, aandacht en vrede.

Natuurlijk wordt er ook gezocht naar (innerlijke) rust, maar ten diepste vinden we die bij God. Zoals kerkvader Augustinus het al zei: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God. Mediteren is ook ‘ ontvankelijk worden’. Tot rust komen en open staan. Niet straks, maar nu. Een houding van luisteren, van ontvangen, een innerlijk stil worden voor God.

lectiodivina1Lectio Divina
Een specifieke meditatie-vorm uit de Benedictijnse traditie, is de zogenaamde ‘Lectio Divina’. Letterlijk betekent dit het goddelijk of het geestelijk lezen van de Bijbel. De lectio is een oude weg om tot dieper meditatief verstaan van een tekst te komen. Een spirituele manier van bijbellezen. En dan gaat het niet alleen om de betekenis van een tekst in het algemeen, maar vooral ook wat ‘de zeggingskracht van een tekst is en hoe die wordt ontvangen.

 

We zitten op het podium in de kerkzaal rondom een icoon. Het is mogelijk om op de grond te zitten. Er zijn een paar bankjes, maar u kunt ook een eigen bankje of meditatiekussen meenemen. Zitten op een stoel is ook mogelijk. Sommigen vinden een dekentje prettig als het buiten wat kouder is.

Na een korte inleiding is er een meditatie. Na deze meditatie volgt de Lectio Divina, als een methode van spiritueel Bijbellezen. De avond wordt besloten met een kort avondgebed. In stilte komen wij de kerkzaal binnen en gaan we naar buiten. Iedereen is van harte welkom.

Data 2024:
-Maandag 11 maart
-Maandag 15 april
-Maandag 13 mei
-Maandag 10 juni

De meditatie is in de bijzaal van de Ark van 20:00 uur tot 21:00 uur. De deur is vanaf 19:45 uur open. Degene die dit willen, verlaten om 21:00 uur in stilte de kerk. Degene die nog iets willen delen, blijven en dan ronden we rond 21:30 uur de avond af.

Voor meer informatie: meditatie@pgdeark.nl