ANBI

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.  

Versie  17-11-2021

Algemene gegevens:

PKN-gemeente De Ark:
Adres: ’t Kerkestuk 1
Postcode: 2811 BC
Plaats: Reeuwijk
E-mail: scriba@pgdeark.nl

College van kerkrentmeesters:

RSIN-nummer: 824135933
KVK-nummer: 76429679
Jaarrekening 2023
Begroting 2024
Format transparante gegevens kerkrentmeesters

College van diakenen:

RSIN-nummer: 824135957
KVK-nummer: 76429768
E-mail: diaconie.pgdeark@gmail.com
Jaarrekening 2023
Begroting 2024
Format transparante gegevens diaconie

Beleidsplan 2023-2028:

Beleidsplan

Jaarverslag van activiteiten:

Jaarverslag activiteiten 2023