ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Met deze pagina voldoet Protestantse Gemeente De Ark in Reeuwijk aan deze regelgeving.

 • Naam gemeente: Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk
 • KVK-nummer  76429679
 • RSIN nummer: 824 135 933
 • Bezoekadres:  Kerkelijk centrum ‘de Ark’, ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug, Telefoon: 0182 – 394112
 • Postadres: Protestantse Gemeente de Ark, p/a Oudeweg 78, 2811 NW  Reeuwijk
 • Bestuurssamenstelling: Klik HIER
 • Beleidsplan: Klik HIER. Voor landelijk beleid, klik HIER
 • Beloningsbeleid: Klik HIER
 • Doelstelling: Klik HIER
 • Financiële verantwoording: Baten en Lasten 2019 Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie 2019
 • Begroting: Begroting 2020

College van diakenen

 • Naam: College van Diakenen van de Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk
 • RSIN nummer: 824 135 957
 • Bezoekadres:  Kerkelijk centrum ‘de Ark’, ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug, Telefoon: 0182 – 394112
 • Postadres: College van Diakenen, p/a ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug
 • Bestuurssamenstelling: klik HIER
 • Doelstelling: klik HIER
 • Beleidsplan: klik HIER.
 • Beloningsbeleid: de diakenen krijgen geen beloning voor tijd en inzet
 • Jaarverslag: Jaarverslag Diaconie 2019
 • Financiële verantwoording: Jaarrapport 2019