Privacyverklaring

PG De Ark hecht groot belang aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen onze gemeente. De privacyverklaring bevat informatie over de doelen en grondslagen van de gegevensverwerking, welke persoonsgegevens worden verwerkt en op welke rechten een beroep kan worden gedaan.

Voor de volledige privacyverklaring: klik hier

Voor meer informatie: