Gemeente

Welkom bij De Ark in Reeuwijk. We zijn een actieve, betrokken gemeenschap in het hart van Reeuwijk-Brug. De Ark is een protestantse gemeente met een oecumenische inslag. Al lang voordat sprake was van samengaan van geloofsrichtingen ontstond De Ark uit een fusie tussen gereformeerden en hervormden. Bovendien deelde onze gemeente tot 2011 het gebouw met de katholieke parochie van Reeuwijk-Brug. Binnen De Ark is er ruimte: elk op onze manier zoeken we naar wat het betekent om in geloof op weg te zijn, achter Jezus aan.


Online gemeentevergadering dinsdag 20 april 2021

Op dinsdag 20 april a.s. om 20.00 uur vindt de online gemeentevergadering plaats.
Bijgaand treft u de volgende documenten aan:

I    Het jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020

II   De jaarrekening 2020 van het college van kerkrentmeesters en toelichtingen
Jaarrekening PG De Ark 2020
Toelichting jaarrekening PG De Ark 2020
Verkort overzicht resultaat PG De Ark 2020

III  De jaarrekening 2020 van het college van diakenen
2020 Diaconie PKN De Ark jaarrekening 2020

Deze online gemeentevergadering wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl
Over de wijze van vragen stellen, ontvangt u een rondzendmail.

Namens de kerkenraad,
Jan Boonstra
vicevoorzitter

————————————————————————————————————————————————————————–

Wijdekerk

De Ark is aangesloten bij Wijdekerk. Hiermee laten wij zien dat onze gemeente open staat voor iedereen ongeacht (kerkelijke) achtergrond en geaardheid. Met Wijdekerk zeggen wij: ‘Het is niet aan ons om te oordelen maar om, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde te aanvaarden.’