Gemeenteleven

Gemeente zijn

De komende maanden willen we met elkaar in gesprek gaan hoe wij als gemeente op weg zijn, wat wij belangrijk vinden als speerpunten in ons gemeente-zijn. Waar leggen we de accenten in ons geloof bij onszelf, in de kerk en naar buiten. En hoe kunnen we daar de komende jaren mee aan de slag? Bert Bakker, trainer en coach bij verandervraagstukken, is gevraagd met ons mee te denken. Het is de bedoeling om uiteindelijk gezamenlijk een nieuw beleidsplan op te stellen. We willen graag zondag 7 november van 11.00 tot 12.30 uur en woensdagavond 8 december van 20.00 tot 21.30 uur hier met elkaar over van gedachten wisselen. U bent van harte uitgenodigd.

Een mooie nieuwe kerkzaal

De inrichting van de kerkzaal is volledig vernieuwd: nieuw tapijt, nieuw liturgisch meubilair, nieuwe antependia en nieuwe stola’s. Het architecten/ ontwerpersduo Aad Roeleveld en Corry Sturrus heeft het nieuwe meubilaire ontworpen, meubelmaker Dijkxhoorn Bouw heeft de meubels gemaakt. Het doopvont is vervangen door een nieuwe doopschaal, speciaal ontworpen en geblazen door Gert Bullée, meesterglasblazer in Leerdam. Hiermee is een belangrijk deel van het onderhoud en de vernieuwing van De Ark voltooid.