Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor de financiën van onze gemeente. Het college is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven, de boekhouding van onze gemeente en is verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van het gebouw. Ook de ledenadministratie en het archiefbeheer vallen onder de verantwoordelijkheid van het college. Jaarlijks verzorgt het college de ‘Actie Kerkbalans’.

geld

Giften en de vaste vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer
NL 29 INGB 0000 5942 05 van PG De Ark te Reeuwijk.
Indien mogelijk vragen we u uw lidnummer van onze gemeente te vermelden, dat vereenvoudigt de administratie.

 

Periodieke schenking
U kunt uw financiële bijdrage doen in de vorm van een periodieke schenking met het oog op belastingaftrek. Als u minimaal vijf jaar een vast bedrag aan PG De Ark schenkt, is uw gift volledig van de belasting aftrekbaar, ongeacht de hoogte van uw schenking of uw inkomen, zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst. 

Kerkrentmeesters:

  • Dirk-Jan Knol (voorzitter) email: kerkrentmeesters@pgdeark.nl
  • Anton Bakker (secretaris)
  • Annie Hoonhout (onderhoud en exploitatie De Ark)
  • Tim Rozendaal (administratie VVB)
  • Heleen Schrier (penningmeester)
  • Jan Walrave (administrateur)