Rekeningnummers

geld

Kerkrentmeesters

Giften voor onze kerk en de vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL 29 INGB 0000 5942 05  tnv PG De Ark te Reeuwijk.

Diaconie

Een gift voor de diaconie kunt u overmaken naar bankrekeningnummer :

NL 61 RABO 0354 9036 24 tnv PG De Ark te Reeuwijk.

Indien u een speciaal doel heeft voor uw gift verzoeken we u vriendelijk dit duidelijk te vermelden.