Werkgroep Oecumene

Al vele jaren bestaat er binnen de PKN De Ark en de Parochie /Federatie Levend Water een actieve Werkgroep Oecumene  De leden van de werkgroep zijn afkomstig uit beide geloofsgemeenschappen en werken samen met de voorgangers van de Ark en de parochiefederatie.

Twee maal per jaar wordt een gemeenschappelijke viering georganiseerd, afwisselend in De Ark en in de Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp .

De vieringen worden voorbereid door de Werkgroep in goed overleg met de voorgangers van De Ark en de parochiefederatie Levend Water. Tijdens de vieringen is er tevens kindernevendienst en kinderwoorddienst en de vieringen worden vaak muzikaal ondersteund door plaatselijke koren en/of musici.

Voor meer informatie: werkgroepoecumene@pgdeark.nl