Verhuur

Het Kerkelijk centrum De Ark wordt benut voor de wekelijkse kerkelijke vieringen en andere kerkelijke activiteiten. Daarnaast is het gebouw met de prachtig gerenoveerde en sfeervolle zalen te huur voor bijvoorbeeld kleinschalige verjaardagen, vergaderingen, zangkoren, verenigingen of lezingen. Het gebouw beschikt over een moderne, goed geoutilleerde keuken, inclusief serviesgoed.

De zalen kunnen zowel voor éénmalige bijeenkomsten als voor een heel seizoen worden gereserveerd. 
In De Ark zijn drie ruimtes beschikbaar voor verhuur aan derden.

Kerkzaal voor maximaal 250 personen (440 m², voorzien van beamer en geluidsinstallatie)

Tussenzaal voor maximaal 50 personen (120 m², inclusief gezellige bar)

     

Huiskamer voor maximaal 20 personen (70 m²)

Algemene huurvoorwaarden
Voor het huren van zalen in Kerkelijk centrum De Ark zijn Algemene Huurvoorwaarden van toepassing. Deze algemene huurvoorwaarden maken te allen tijde onderdeel uit van een af te sluiten respectievelijk afgesloten huurovereenkomst.

Informatie en reserveringen
Voor informatie, huurprijzen en/of reserveringen kunt contact opnemen met Annie Hoonhout,
telefoon: 06-298 965 27
e-mail: verhuur@pgdeark.nl