Diaconie

Dromen, denken, doen!

Goed doen aan mensen die hulp nodig hebben (barmhartigheid) en opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving (gerechtigheid). De diaconie wil zich ook inzetten voor een leefbare en duurzame aarde (rentmeesterschap).

College van diakenen

 • Jan Peek, voorzitter
 • Annelies van de Heuvel, secretaris
 • Sander Kwakernaak, penningmeester
 • Carolien Meeuse
 • Ditty Peek
 • Esther de Ruiter

Collectes

Tijdens diensten wordt er gecollecteerd; de doelen worden geselecteerd door de diaconie. Daarnaast wordt de leden een vaste vrijwillige bijdrage gevraagd. Veel gemeenteleden hebben banden met een project, veelal in het buitenland. Deze projecten worden met twee collectes per jaar ondersteund. Dat biedt ook gelegenheid deze projecten onder de aandacht te brengen van de gemeente. Een deel van de collecteopbrengsten gaat naar ‘Kerk in Actie’, ook een deel van de opbrengst van de vaste vrijwillige bijdrage gaat daar naartoe.

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. De Ark Reeuwijk onder vermelding van “collectebonnen”. We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50 – 25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00 – 20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00 – 25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00 – 20 bonnen van € 2,50

Zodra het geld binnen is, worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunnen worden overgemaakt op rekening NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. de Ark Reeuwijk, desgewenst met vermelding van een bepaald doel.

Jaardoel Diaconie 2023-2024

Het jaardoel voor 2023-2024 is Vakanties met aandacht, georganiseerd door Kerk in Actie in samenwerking met het Vakantiebureau. Wij willen gekoppeld aan dit mooie doel ook bijzonder de aandacht richten op ouderen in onze eigen gemeente. Verspreid over het jaar gaan we een aantal activiteiten organiseren, zoals een lunch, een creatieve middag, een uitstapje. In december hebben wij als eerste activiteit in samenwerking met onze jongeren een zeer geslaagde High Tea georganiseerd. Hieronder vindt u de link voor meer informatie.

http://www.kerkinactie.nl/vakantiesmetaandacht

Lokaal noodfonds

Om hulp te bieden aan inwoners uit Reeuwijk heeft PG De Ark een noodfonds. Als andere instanties, zoals de gemeente,  geen hulp bieden, kan hier een beroep op worden gedaan.

Voedselbank Reeuwijk

Iedere zaterdagmiddag worden voedselpakketten uitgedeeld aan een aantal inwoners uit Reeuwijk. Dit wordt samen met de Rooms Katholieke parochie georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: diaconie@pgdeark.nl

A-Doelen

Hieronder is een lijst te vinden van alle goede doelen die door de diaconie zijn aangemerkt als A-doelen met de rekeningnummers van deze desbetreffende organisaties:

 • Stichting voor Vluchteling-Studenten; NL41 INGB 0000 0763 00
 • Stichting Inloophuis Domino NL88INGB0001773245
 • Onderwijs Peru; NL55 INGB 0003 4448 58
 • Op gelijke voet: NL72 INGB 0695 0105 14
 • Blessed Generation – Kenia; NL59 RABO 0160 2833 45
 • Stichting Leren voor leven – Kaap Verdie; NL11 INGB 0005 9140 09
 • Hand in Hand; NL24 RABO 0127 7641 43
 • Remer; NL23 RABO 0107 6146 42
 • Gouds Hospice; NL73 RABO 0362 4019 93
 • Eotas; NL95 ABNA 0502 7508 20