Diaconie

Dromen, denken, doen!

Goed doen aan mensen die hulp nodig hebben (barmhartigheid) en opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving (gerechtigheid). De diaconie wil zich ook inzetten voor een leefbare en duurzame aarde (rentmeesterschap).

College van diakenen

  • Truus Bakker, voorzitter
  • Sander Kwakernaak, penningmeester
  • Jan Peek, secretaris
  • Annelies van de Heuvel
  • Ditty Peek
  • Esther de Ruiter

Collectes

Tijdens diensten wordt er gecollecteerd; de doelen worden geselecteerd door de diaconie. Daarnaast wordt de leden een vaste vrijwillige bijdrage gevraagd. Veel gemeenteleden hebben banden met een project, veelal in het buitenland. Deze projecten worden met twee collectes per jaar ondersteund. Dat biedt ook gelegenheid deze projecten onder de aandacht te brengen van de gemeente. Een deel van de collecteopbrengsten gaat naar ‘Kerk in Actie’, ook een deel van de opbrengst van de vaste vrijwillige bijdrage gaat daar naartoe.

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. De Ark Reeuwijk onder vermelding van “collectebonnen”. We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50 – 25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00 – 20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00 – 25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00 – 20 bonnen van € 2,50

Zodra het geld binnen is, worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunnen worden overgemaakt op rekening NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. de Ark Reeuwijk, desgewenst met vermelding van een bepaald doel.

Jaardoel 2020-2022: Inloophuis Domino in Gouda

Inloophuis Domino werkt vanuit een christelijke identiteit en biedt een huiskamer aan mensen voor wie het hebben van contacten niet vanzelfsprekend is. Iedereen is welkom om een kopje koffie, thee of fris te drinken, wat te lezen, een spelletje te doen, de ander te ontmoeten, een praatje te maken of met elkaar een warme maaltijd te delen. Het mooie van dit  project is dat we er als gemeente ook praktisch bij betrokken zijn.  

Lokaal noodfonds

Om hulp te bieden aan inwoners uit Reeuwijk heeft PG De Ark een noodfonds. Als andere instanties, zoals de gemeente,  geen hulp bieden, kan hier een beroep op worden gedaan.

Voedselbank Reeuwijk

Iedere zaterdagmiddag worden voedselpakketten uitgedeeld aan een aantal inwoners uit Reeuwijk. Dit wordt samen met de Rooms Katholieke parochie georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: diaconie@pgdeark.nl