Diaconie

Dromen, denken, doen!

Goed doen aan mensen die hulp nodig hebben (barmhartigheid) en opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving (gerechtigheid). De diaconie wil zich ook inzetten voor een leefbare en duurzame aarde (rentmeesterschap).

College van diakenen

 • Jan Peek, voorzitter
 • Annelies van de Heuvel, secretaris
 • Sander Kwakernaak, penningmeester
 • Ditty Peek
 • Esther de Ruiter

Collectes

Tijdens diensten wordt er gecollecteerd; de doelen worden geselecteerd door de diaconie. Daarnaast wordt de leden een vaste vrijwillige bijdrage gevraagd. Veel gemeenteleden hebben banden met een project, veelal in het buitenland. Deze projecten worden met twee collectes per jaar ondersteund. Dat biedt ook gelegenheid deze projecten onder de aandacht te brengen van de gemeente. Een deel van de collecteopbrengsten gaat naar ‘Kerk in Actie’, ook een deel van de opbrengst van de vaste vrijwillige bijdrage gaat daar naartoe.

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. De Ark Reeuwijk onder vermelding van “collectebonnen”. We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50 – 25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00 – 20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00 – 25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00 – 20 bonnen van € 2,50

Zodra het geld binnen is, worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunnen worden overgemaakt op rekening NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. de Ark Reeuwijk, desgewenst met vermelding van een bepaald doel.

Nieuwe jaardoel Diaconie 2022-2023

Afgelopen jaar hebben we inloophuis Domino gesteund, een jaar extra omdat we, in het eerste jaar, door corona niet alle activiteiten hebben kunnen doen. Komend jaar 2022-2023 steunen we weer een internationaal project van KerkinActie. Het is een project van Kinderen in de Knel en steunt de kinderen in de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Daar groeien veel kinderen op in een onveilige situatie met geweld en (drugs)criminaliteit. Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. De stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die de kinderen cursussen biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

Het centrum is voor honderd kinderen een veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten maken van papier, leren groenten te verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook contact met hun ouders, verzorgers en leraren. Voor verder informatie kunt u naar de website:

Kerkinactie.nl/projecten.
Bij projecten vindt u dan Kinderen in de Knel – werkende kinderen in Colombia. Een mooi jaardoel voor onze kerk om deze kinderen te steunen.

De diaconie

Lokaal noodfonds

Om hulp te bieden aan inwoners uit Reeuwijk heeft PG De Ark een noodfonds. Als andere instanties, zoals de gemeente,  geen hulp bieden, kan hier een beroep op worden gedaan.

Voedselbank Reeuwijk

Iedere zaterdagmiddag worden voedselpakketten uitgedeeld aan een aantal inwoners uit Reeuwijk. Dit wordt samen met de Rooms Katholieke parochie georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: diaconie@pgdeark.nl

A-Doelen

Hieronder is een lijst te vinden van alle goede doelen die door de diaconie zijn aangemerkt als A-doelen met de rekeningnummers van deze desbetreffende organisaties:

 • Stichting voor Vluchteling-Studenten; NL41 INGB 0000 0763 00
 • St. Health & Education Ghana; NL51 RABO 0325 9149 66
 • Onderwijs Peru; NL55 INGB 0003 4448 58
 • Op gelijke voet: NL72 INGB 0695 0105 14
 • Blessed Generation – Kenia; NL59 RABO 0160 2833 45
 • Stichting Leren voor leven – Kaap Verdie; NL11 INGB 0005 9140 09
 • Hand in Hand; NL24 RABO 0127 7641 43
 • Remer; NL23 RABO 0107 6146 42
 • Gouds Hospice; NL73 RABO 0362 4019 93
 • Eotas; NL95 ABNA 0502 7508 20
 • Voedselbank Reeuwijk; NL20 RABO 0149 8930 19