Arkade

In Arkade – het kerkblad van De Ark – vindt u alle informatie over onze vieringen, nieuws uit de kerkenraad, de diaconie en het pastoraat, de activiteitenagenda en informatie vanuit de groepen en het jeugdwerk. Verder zijn er bijdragen van gemeenteleden en artikelen vanuit organisaties die verbonden zijn met De Ark of waarvoor diaconale collecten worden gehouden.

Arkade wordt samengesteld door een redactie en verschijnt negen maal per jaar, wordt op papier uitgebracht en bij de gemeenteleden thuisbezorgd. Leden en betrokkenen bij onze gemeente kunnen Arkade digitaal in een pdf-document ontvangen per e-mail.

Kopij
Kopij voor Arkade kan – bij voorkeur in een word-document – worden aangeleverd bij de redactie. Afbeeldingen worden graag apart ontvangen.

Redactieadres: arkade@pgdeark.nl