Predikant

Sinds februari 2018 ben ik, ds. Murielle van Diepen, werkzaam in De Ark. Eerst ging ik alleen af en toe voor in diensten en verzorgde ik het (crisis)pastoraat. Dit combineerde ik met (het laatste deel van) mijn studie tot gemeentepredikant in de PKN. Ik ervoer veel plezier en betrokkenheid in mijn werk in de gemeente. Stapsgewijs ben ik nauwer met De Ark verbonden geraakt en ik was erg blij toen de gemeente besloot mij te beroepen zodra ik klaar was met mijn opleiding. Op 6 september 2020 ben ik in een feestelijke dienst in De Ark bevestigd in het ambt van predikant.

Ik heb wat je zou kunnen noemen een ‘late roeping’ tot dominee gehad. Ik heb eerste andere studies (een Bijbelschool in Lamorlaye, Frankrijk en Internationale Betrekkingen in Groningen) gevolgd en daardoor buiten de kerk gewerkt (in de Tweede Kamer en op verschillende plekken bij het ministerie van Defensie). Ik was afdelingshoofd bij de Koninklijke Marechaussee en de veertig al gepasseerd toen ik besloot weer de studiebanken in te gaan om theologie te gaan studeren. Hoewel mijn werk ook voldoening gaf, wilde ik graag meer bezig zijn met wat mensen vaak ten diepste raakt: zin, betekenis, levensvragen. Hoe kun je goed leven en wat reikt dat aloude boek, de Bijbel, daarvoor aan? Ik heb ondervonden dat het stellen van vragen misschien nog wel belangrijker is dan het exact kunnen formuleren van een antwoord. En ik vind dat we als kerk zoveel te bieden hebben: belangeloos naast mensen staan, door Gods liefdevolle ogen naar de ander kijken. Woorden als genade, hoop, vergeving, naastenliefde krijgen er betekenis.

Samen met mijn man Rien en mijn kinderen Maryse (uit 2006) en Marnix (2009) woon ik in Gouda, om de hoek dus. Ik houd erg van zingen in een koor, het luisteren naar muziek, mooie gesprekken en van wandelen.

Regelmatig ben ik in mijn fijne werkkamer in De Ark te vinden. Kom gerust eens langs voor een kennismaking. Hopelijk tot ziens bij één van onze diensten of activiteiten.