Pastoraat

Omzien naar elkaar

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar ook daarbuiten in de aandacht en zorg voor de ouderen van onze gemeente, gemeenteleden die ziek zijn of in een moeilijke situatie verkeren. Leden van de gemeente gaan met elkaar in gesprek over wat hen bezighoudt, over geloofs- en levensvragen of over wat samen gevierd kan worden.

Pastoraal Team
Het Pastoraal Team van De Ark bestaat uit de predikant, twee pastorale ouderlingen, een diaken en enkele contactpersonen. De gemeente is in zes wijken verdeeld en elke wijk heeft een team met verschillende contactpersonen. Eén pastorale ouderling is het aanspreekpunt van de welkomstcommissie en bezoekt de nieuwe leden in onze gemeente. De andere pastorale ouderling is het aanspreekpunt voor het pastoraat en begeleidt de contactpersonen.

Contactpersonen
De contactpersonen zijn van groot belang als ‘ogen en oren’ van de gemeente en geven per wijk aandacht namens de kerk aan gemeenteleden bij lief en leed en in bijzondere situaties. De contactpersonen onderhouden contact met een pastorale ouderling en ontmoeten elkaar via de jaarlijkse contactpersonenavond. Het huidige team bestaat uit 27 enthousiaste personen. Het ‘omzien naar elkaar’ krijgt wezenlijk gestalte in deze belangrijke taak, waarbij vertrouwelijkheid gewaarborgd is.

 

De pastorale ouderlingen zijn bereikbaar via: pastoraat@pgdeark.nl