ZinSpelen

ZinSpelen: lezingen in De Ark

De Commissie ZinSpelen organiseert elk kerkelijk jaar een aantal avonden over thema´s op het gebied van maatschappij, religie of kunst met gastsprekers. Zo zijn er thema’s geweest als ”Heeft het Christendom toekomst”, “Ik geloof het wél”, “de tien geboden” en “een goed verhaal”. In het verleden hebben we o.a. mogen luisteren naar en spreken met Joke Hermsen, Kim Putters, Antoine Bodar, Stevo Akkerman, Willemijn Dicke, Huub Oosterhuis, Pim van Lommel en Stefan Paas.

We zijn een gemeente die hiermee een plek wil bieden voor een goed gesprek, verdieping en praten over de wereld om ons heen en zelfs daarbuiten.

Als gemeente willen we hiermee  bijdragen aan de gemeenschap in Reeuwijk en omgeving.

22 november 2021

 

Arjan Plaisier  :  Zorg voor de Ziel

Dr. Arjan Plaisier, oud Scriba PKN,  heeft zich verdiept in christelijke spiritualiteit  en mystiek. Hij  is o.a. een kenner van Blaise Pascal, die niet alleen wiskundige was maar ook kerkhervormer.

Wat maakt het leven goed en zinvol? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving. Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, maar welvaart garandeert nog geen goed leven. Dat zien we in deze crisis: welvaart kan verdampen, werk kan wegvallen, gezondheid kan afbrokkelen. Zo bedreigt het coronavirus ons allemaal.

Dr. Plaisier heeft het boek ‘Zorg voor de Ziel’ geschreven. Dat gaat over spiritueel leven vanuit de christelijke traditie. Veel mensen zoeken naar een vorm van spiritualiteit om zin aan hun leven te geven.

——————————————————————————————————————————-

26 januari 2022

Paul van Geest  :  Waarachtigheid

Prof. Dr. P.J.J. van Geest heeft veel nagedacht over de thematiek en vooral zijn boek “Waarachtigheid” raakt ons. Hij is hoogleraar Augustijnse Studies aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij treedt in de media veelvuldig op als commentator in actuele katholieke kwesties.

Augustinus is de handboeken ingegaan als de kerkvader die met zijn opvattingen over God, de mens en de genade zijn stempel op de wereldgeschiedenis heeft gedrukt. Maar hij stond ook stil bij de aloude levensthema’s die verband houden met levenskunst. Zijn leven lang dacht hij na over de manier waarop hij en zijn vrienden hun leven gestalte konden geven. Puttend uit de klassieke filosofie en de wijsheid uit de Schrift dacht hij na over de vragen rond thema’s als beheersing en onmatigheid; gemeenschap en vriendschap; geld en geluk; genot en het moreel goede; het herstellen van beschadigde relaties; waarachtigheid, integriteit en het tegendeel daarvan. Wie zijn werken leest vindt geen antwoorden op vragen die wij ons in de 21e eeuw stellen. Maar zijn woorden over leven en levenskunst zijn vanwege hun diepzinnigheid, eenvoud en praktische wijsheid eyeopeners voor mensen die in de huidige samenleving naar een ‘geordend leven in welbevinden’ streven.

 

Februari 2022

Ruth Peetoom  :  Het Goede leven


Ruth Peetoom is mede initiatiefnemer is van het tijdschrift “Het goede leven” met als ondertitel: “Doen, denken, geloven en genieten”. Volgens Ruth Peetoom wordt het vertrouwen van burgers op de proef gesteld. Door de media, waar sensatie het vaak wint van journalistieke ethiek door scoringsdrift van politieke partijen en door kafkaësk overheidsoptreden. Media brengen graag juist negatief nieuws naar voren. Negatief nieuws verkoopt beter.  Met als bijeffect dat wie andere positieve kanten belicht, als naïef wordt beschouwd. Waar wordt onze aandacht voortdurend door getrokken? Enkele vragen aan haar kunnen zijn:

  • Wat is de kern van christelijke politiek?
  • Wat zijn elementen van een goed partijprogramma?
  • Wat is rol van de kerk en de christen in de samenleving?
  • Wat is de rol van de kerk en de christen in de politiek?
  • Ons omgaan met andere culturen en/of religies; wat leren we van elkaar?

30 maart 2022


Alain Verheij : God en ik

 Alain Verheij schreef het boek  ‘God en ik’. De ondertitel van het boek is ‘Wat je als weldenkende 21-eeuwer kunt leren van de Bijbel’. En dat is precies waar dit boek over gaat. Alain Verheij zet de Bijbel neer als een boek vol levenslessen. Hij legt een link tussen de tijd waarin de levenslessen voor het eerst opgeschreven werden en de tijd waarin we nu leven. In de verhalen die hij kiest herkent hij gebeurtenissen en thema’s in zijn eigen leven maar ook de levens van ons allemaal. Hij concludeert dat het uiteindelijk niet gaat om alles wat geschreven staat maar om vertrouwen in het goede. “Alles wat écht de moeite waard is in het leven, ontvang je gratis. Liefde, vergeving en acceptatie kun je niet kopen en je kunt ze ook niet verdienen door je aan een stappenplan te houden. Het levensgeluk kan je niet bereiken maar wel ontvangen. Het enige wat je kunt doen is ervoor openstaan en vertrouwend door het leven gaan”

In zijn nieuwste boek: “Ode aan de verliezer” kijkt Alain Verheij opnieuw naar de Bijbel met de vragen: Hoe moet ik leven? Hoe houd ik hoop? Waar vind ik vrijheid? Het zijn vragen van nu, maar ze zijn niet nieuw. De Bijbel staat vol verhalen waarin zulke vragen onderzocht worden. Zijn hervertelling begint bij de eerste twee Bijbelse broers: Kaïn en Abel. De eerste is sterk, succesvol, zelfredzaam en assertief. De tweede weet zich helemaal niet te redden. Toch maken de Bijbelschrijvers juist van hem, en van de Abels die na hem kwamen, een held. Het is een van de belangrijkste lessen die de Bijbel ons leert: zie en hoor de Abels, wees niet bang om er zelf soms een te zijn. Heb je naasten lief als de Samaritaan en zelfs je vijanden, heb de moed van Debora en het rechtvaardigheidsgevoel van Mozes. De Bijbelverhalen zeggen ons oog te hebben voor het kwetsbare: in de wereld, in anderen en in jezelf.

Commissie ZinSpelen
Anne van Urk
Ton Schreuders
Annette Knol
Albert-Jan Wagensveld