ZinSpelen

ZinSpelen: lezingen in De Ark

De Commissie ZinSpelen organiseert elk kerkelijk jaar een aantal avonden over thema´s op het gebied van maatschappij, religie of kunst met gastsprekers. Zo zijn er thema’s geweest als ”Heeft het Christendom toekomst”, “Ik geloof het wél”, “de tien geboden” en “een goed verhaal”. In het verleden hebben we o.a. mogen luisteren naar en spreken met Joke Hermsen, Kim Putters, Antoine Bodar, Stevo Akkerman, Willemijn Dicke, Huub Oosterhuis, Pim van Lommel en Stefan Paas.

We zijn een gemeente die hiermee een plek wil bieden voor een goed gesprek, verdieping en praten over de wereld om ons heen en zelfs daarbuiten.  Als gemeente willen we hiermee  bijdragen aan de gemeenschap in Reeuwijk en omgeving.

 

 

Dinsdag 31 mei 2022, 

20:00h in De Ark te Reeuwijk 

Paul van Geest over Augustinus en waarachtigheid 

 

Prof. dr. Paul van Geest is hoogleraar Augustijnse Studies aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.  

Hij treedt in de media veelvuldig op als commentator in actuele katholieke kwesties. Hij werd in 2014 verkozen tot ’theoloog van het jaar’. 

Hij schreef samen met universitair docent Victor Hunink het boek:  

“Met zachte hand. Augustinus over dwang in kerk en maatschappij”  

Ook van belang is in dit verband wat hij schrijft in zijn boek:  “The Incomprehensibility of God. Augustine as a Negative Theologian”. Namelijk dat Augustinusde overtuiging had, dat de mens in zijn spreken over het goddelijke, Gods werkelijkheid meer niet dan wel benadert.   

Zijn boek “Waarachtigheid – levenskunst volgens Augustinus” gaat dus juist over deze waarachtigheid, en de lezing dus eveneens. 

Laat u opnieuw inspireren, kom luisteren naar deze ZinSpelen lezing. 

Wees welkom in De Ark van Reeuwijk. 

Tijd: 20.00-22.00 uur Entree: € 5,- 

Locatie: De Ark, ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk 

 

Commissie ZinSpelen
Anne van Urk
Ton Schreuders
Annette Knol
Albert-Jan Wagensveld