ZinSpelen

ZinSpelen: lezingen in De Ark

De Commissie ZinSpelen organiseert elk kerkelijk jaar een aantal avonden over thema´s op het gebied van maatschappij, religie of kunst met gastsprekers. Zo zijn er thema’s geweest als ”Heeft het Christendom toekomst”, “Ik geloof het wél”, “de tien geboden” en “een goed verhaal”. In het verleden hebben we o.a. mogen luisteren naar en spreken met Joke Hermsen, Kim Putters, Antoine Bodar, Stevo Akkerman, Willemijn Dicke, Huub Oosterhuis, Pim van Lommel en Stefan Paas.

We zijn een gemeente die hiermee een plek wil bieden voor een goed gesprek, verdieping en praten over de wereld om ons heen en zelfs daarbuiten.  Als gemeente willen we hiermee  bijdragen aan de gemeenschap in Reeuwijk en omgeving.

Commissie ZinSpelen
Anne van Urk
Ton Schreuders
Annette Knol
Albert-Jan Wagensveld