Gedachtenisdienst 5 november 2023

Gedachtenisdienst

Zondag 5 november gedenken we de overledenen van onze gemeente. Tijdens deze dienst zingt de cantorij de “Gedachtenis cantate uit 6 delen” gelijk de dagen der schepping. Deze cantate is geschreven door Nico Hovius en hij zal samen met een hoboïst de cantorij begeleiden.

Wilt u voor deze gelegenheid meezingen met de cantorij dan kan u zich hiervoor opgeven bij Agnès van Diermen.

We oefenen op de volgende data:

Dinsdag 24 okt. van 19:30 – 20:45 uur in De Ark
Dinsdag 31 okt. van  19:30 – 20:45 uur in De Ark
Zaterdag 4 nov. van 9:30 – 11:30 uur locatie nader te bepalen
Zondagmorgen 5 nov. om 8:30 uur in de Ark

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Agnès van Diermen

Voor de bijbehorende flyer klikt u hier.

Voor vragen kunt u mailen met:
Agnes.vandiermen@kpnplanet.nl