Contact

Kerkgebouw:
Kerkelijk centrum ‘De Ark’
’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug
Telefoon: 06-29896527

Postadres:
Protestantse Gemeente De Ark
p/a De Lange Krag 25, 2811 RZ  Reeuwijk

Verhuur:
Annie Hoonhout
Telefoon: 06-29896527,
E-mail: verhuur@pgdeark.nl

Predikant:
ds. Murielle van Diepen
Email: muriellevandiepen@pgdeark.nl

Kerkenraad:
Voorzitter kerkenraad:
Annette Knol
Email: voorzitter@pgdeark.nl

Scriba:
Marja Kwast
Email: scriba@pgdeark.nl

Jeugdouderling:
Petra
Email: jeugdouderlingen@pgdeark.nl

Diaconie:
Jan Peek
Email: diaconie.pgdeark@gmail.com

Kerkrentmeesters:
Dirk-Jan Knol
Email: kerkrentmeesters@pgdeark.nl

Ledenadministratie:
Gerbrand de Graaff
Email: ledenadministratie@pgdeark.nl 

Website:
Email: webredactie@pgdeark.nl

Arkade:
Email: arkade@pgdeark.nl

Giften

Giften voor onze kerk en de vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL 29 INGB 0000 5942 05  t.n.v. PG De Ark te Reeuwijk.

Een gift voor de diaconie kunt u overmaken naar bankrekeningnummer :
NL 61 RABO 0354 9036 24 t.n.v. PG De Ark te Reeuwijk.

KvK Nummer:
76429768