Uitnodiging Gemeenteavond woensdag 1 mei 2024

Beste gemeenteleden,

Graag nodigen we uit voor de gemeenteavond op woensdag 1 mei 2024 in De Ark vanaf 20:00. In vervolg op het vorig jaar vastgestelde beleidsplan 2023 – 208 ‘Verbinden, beleven, delen’, zullen we tijdens de gemeenteavond spreken over alle zaken uit het beleidsplan die zijn gerealiseerd en wat we het komend jaar zullen oppakken. Tevens komen het Jaarverslag 2023 en de financiële jaarstukken van de kerkrentmeesters en de diaconie aan de orde.

Daarnaast zal een presentatie gegeven worden over ‘Samen Jong’, het traject waarin we streven om aan de hand van zes kernwaarden de Ark een geloofsgemeenschap te laten zijn waarin ook jonge generaties zich thuis voelen. Op 20 januari jl. hebben we met een gemêleerde groep gemeenteleden onder leiding van Jan Peter Molenaar (kerkelijk werker in Boskoop) van gedachten gewisseld over drie kernwaarden van samen Jong: prioriteit geven aan jonge generaties, vorm een warme gemeenschap en verantwoordelijkheid geven. Tijdens de gemeenteavond zullen we u nader over Samen jong informeren.

Eventueel ter voorbereiding zijn hieronder de stukken alvast in te zien:
– Jaarverslag PG De Ark 2023
– Diaconie rapport jaarrekening 2023
– Diaconie verkort overzicht jaarrekening 2023
– Kerkrentmeesters rapport jaarrekening 2023
– Kerkrentmeesters verkort overzicht jaarrekening 2023

U bent van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groeten, Annette Knol-de Jong