Jeugdraad

Jezus in het licht_030313_4904

De Jeugdraad is het overkoepelende overlegorgaan voor de verschillende jeugdclubs binnen De Ark, namelijk de crèche, de kindernevendienst, de jeugdclub, de tienerclub, Provider, Young Sundays en Sundays.

Op uitnodiging van de Jeugdouderlingen komt de jeugdraad twee keer per jaar bij elkaar om met de leiding van de diverse jeugdclubs ervaringen uit te wisselen en de activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden te bespreken: de scholenkerkdienst, de “Overstapdienst”, de activiteiten rond de Kerst, Pasen en Pinsteren, de reis naar Taizé, de afsluiting van het seizoen. De predikant is meestal ook bij dit overleg aanwezig.

Voor meer informatie: jeugdraad@pgdeark.nl