Kerkenraad

—————————————————————————————————————————————————————

Leden van de kerkenraad

Murielle van Diepen
predikant

Annette Knol
ouderling/voorzitter

Jan Boonstra
ouderling/vicevoorzitter

Marja Kwast
ouderling/scriba

Joke Timmers
ouderling

Greet Bakker
ouderling/pastoraat

Loes Kamer
ouderling/pastoraat

Petra Slappendel
jeugdouderling

Dirk-Jan Knol
ouderling/kerkrentmeester

Anton Bakker
ouderling/kerkrentmeester

Truus Bakker
diaken

Annelies van der Heuvel
diaken

Jan Peek
diaken

Ditty Peek
diaken

Sander Kwakernaak
jeugd diaken

Esther de Ruiter
diaken

Voor meer informatie: scriba@pgdeark.nl

De kerkenraad is het dagelijks bestuur van de gemeente en houdt zich vooral bezig met de coördinatie van alle activiteiten in de gemeente, zoals de kerkdiensten, het pastoraat en de diaconie, de activiteiten voor de ouderen en ook die voor de jeugd en allerlei beheerszaken. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen/kerkrentmeesters en diakenen.  De kerkenraad vergadert maandelijks, zo’n tien keer per jaar.