Kerkenraad

—————————————————————————————————————————————————————

Leden van de kerkenraad

Murielle van Diepen
predikant

Annette Knol
ouderling/voorzitter

Marja Kwast
ouderling/scriba

Anton Bakker
kerkrentmeester

Annelies van der Heuvel
diaken

Dirk-Jan Knol
kerkrentmeester

Sander Kwakernaak
diaken

Carolien Meeuse
diaken

Jan Peek
diaken

Ditty Peek
diaken

Tim Rozendaal
ouderling/kerkrentmeester

Esther de Ruiter
diaken

Heleen Schrier
ouderling/kerkrentmeester

Petra Slappendel

jeugdouderling

Voor meer informatie: scriba@pgdeark.nl

De kerkenraad is het dagelijks bestuur van de gemeente en houdt zich vooral bezig met de coördinatie van alle activiteiten in de gemeente, zoals de kerkdiensten, het pastoraat en de diaconie, de activiteiten voor de ouderen en ook die voor de jeugd en allerlei beheerszaken. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen/kerkrentmeesters en diakenen.  De kerkenraad vergadert maandelijks, zo’n tien keer per jaar.