Kerkenraad

De kerkenraad is het dagelijks bestuur van de gemeente en houdt zich vooral bezig met de coördinatie van alle activiteiten in de gemeente, zoals de kerkdiensten, het pastoraat en de diaconie, de activiteiten voor de ouderen en ook die voor de jeugd en allerlei beheerszaken. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen/kerkrentmeesters en diakenen.  De kerkenraad vergadert maandelijks, zo’n tien keer per jaar.

Leden van de kerkenraad

Murielle van Diepen
predikant

Annette Knol
ouderling/voorzitter

Jan Boonstra
ouderling/vicevoorzitter

Joke Timmers
ouderling/scriba

Greet Bakker
ouderling/pastoraat

Loes Kamer
ouderling/pastoraat

Esther Eykelboom
jeugdouderling

Petra Slappendel
jeugdouderling

Dirk-Jan Knol
ouderling/kerkrentmeester

Anton Bakker
ouderling/kerkrentmeester

Truus Bakker
diaken

Tineke Lavies
diaken

Jan Peek
diaken

Ditty Peek
diaken

Sander Kwakernaak
jeugd diaken

Esther de Ruiter
diaken

Voor meer informatie: scriba@pgdeark.nl

 

Jaarverslag en financiën 2020

Op dinsdag 20 april 2021 om 20.00 uur vond de online gemeentevergadering plaats.

Hier zijn de volgende stukken behandeld.

I    Het jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020

II   De jaarrekening 2020 van het college van kerkrentmeesters en toelichtingen
Jaarrekening PG De Ark 2020
Toelichting jaarrekening PG De Ark 2020
Verkort overzicht resultaat PG De Ark 2020

III  De jaarrekening 2020 van het college van diakenen
2020 Diaconie PKN De Ark jaarrekening 2020