Kerkenraad

Gemeenteavond woensdag 20 april 2022

De kerkenraad nodigt de gemeente graag uit voor de gemeenteavond in De Ark op woensdag 20 april 2022, aanvang 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.45 uur voor een kop thee of koffie.

Agenda gemeentevergadering woensdag 20 april 2022

20.00               Opening door de vicevoorzitter kerkenraad hr. Jan Boonstra

20.10               Toelichting op de jaarrekening 2021 van het college van diakenen, daarna beantwoording van gestelde vragen. Bevindingen van de commissie controle jaarrekeningen, hr. Leendert Struijs en mw. Conny Hofman.

20.30               Toelichting op de jaarrekening 2021 van het college van kerkrentmeesters, daarna beantwoording van gestelde vragen. Bevindingen van de commissie controle jaarrekeningen, hr. Leendert Struijs en mw. Conny Hofman.

20.50               Jaarverslag 2021, daarna beantwoording van gestelde vragen.

Korte pauze

21.00               Groene Kerk

Hoe spelen wij als gemeente een rol bij de overgang naar een duurzame en rechtvaardige samenleving? Zie ook groenekerken.nl Truus Bakker licht dit onderwerp toe.

21.15               Presentatie onze kerk in de toekomst

Jonneke Klomp en Joke Timmers zullen de gemeente meenemen in het proces dat we gestart zijn dat gericht is op het samen onderzoeken hoe onze gemeente zich in de toekomst kan ontwikkelen. Annette Knol heeft hier eerder in Arkade al aandacht aan besteed. Tot de zomer zal Jonneke met een kerkenraadslid verschillende groepen in de gemeente bezoeken om te luisteren naar wat bij de gemeenteleden binnen deze groepen leeft, en of de ontwikkelrichtingen die de kerkenraad heeft benoemd op een kerkenraadsdag op 29 januari 2022, worden herkend:

  • Verbinden door alle generaties
  • Voeren van geloofsgesprekken
  • Nadenken over de organisatie

De informatie die op deze manier wordt opgehaald zal tijdens de startzondag met de gemeente worden gedeeld, en we hopen dan met elkaar weer een stap verder te komen in dit belangrijke proces.

21.35               Samen werken aan onze Ark

Binnen verschillende groepen in onze gemeente zijn door wijzigingen in de bemensing open plekken ontstaan, die we graag weer willen invullen. Ook hieraan wil de kerkenraad tijdens de gemeenteavond aandacht geven. Behalve dat je bijdraagt aan het functioneren van onze gemeente, is het meedraaien in de groepen ook erg gezellig en goed voor de onderlinge contacten! Over de invulling van een bepaalde taak kunnen altijd afspraken worden gemaakt; uiteraard er is ruimte om hier je eigen draai aan te geven en het zo in te richten dat het bij jou past. Vele handen maken licht werk….

21.55               Sluiting van de gemeenteavond


Jaarverslag 2021 en jaarrekeningen 2021

I           Jaarverslag 2021
De Ark te Reeuwijk PG Jaarverslag 2021

II          Jaarrekening 2021 van het college van kerkrentmeesters
De Ark te Reeuwijk PG KRM J2021 – rapport jaarrekening
De Ark te Reeuwijk PG KRM J2021 – verkort overzicht jaarrekening
De Ark te Reeuwijk PG KRM J2021 Toelichting

III         Jaarrekening 2021 van het college van diakenen
De Ark te Reeuwijk PG College van Diakenen J2021

——————————————————————————————————————————————————————

Leden van de kerkenraad

Murielle van Diepen
predikant

Annette Knol
ouderling/voorzitter

Jan Boonstra
ouderling/vicevoorzitter

Marja Kwast
ouderling/scriba

Joke Timmers
ouderling

Greet Bakker
ouderling/pastoraat

Loes Kamer
ouderling/pastoraat

Petra Slappendel
jeugdouderling

Dirk-Jan Knol
ouderling/kerkrentmeester

Anton Bakker
ouderling/kerkrentmeester

Truus Bakker
diaken

Annelies van der Heuvel
diaken

Jan Peek
diaken

Ditty Peek
diaken

Sander Kwakernaak
jeugd diaken

Esther de Ruiter
diaken

Voor meer informatie: scriba@pgdeark.nl

De kerkenraad is het dagelijks bestuur van de gemeente en houdt zich vooral bezig met de coördinatie van alle activiteiten in de gemeente, zoals de kerkdiensten, het pastoraat en de diaconie, de activiteiten voor de ouderen en ook die voor de jeugd en allerlei beheerszaken. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen/kerkrentmeesters en diakenen.  De kerkenraad vergadert maandelijks, zo’n tien keer per jaar.