Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

e.p.

Orde van dienst zondag 28 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 28 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden
Ouderling: Jeannette van Galen
Diaken:Sander Kwakernaak
Organist:Anton Bakker
Koster: Cor van de Wetering
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Hans Bruining 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we lezen lied 84b. De voorganger leest antifoon B, vervolgens leest de gemeente  de oneven coupletten en douderling de even coupletten 

We lezen het kyriegebed, lied 300B, gevolgd door het lezen van het glorialied: 981: 1, 4 en 5                                               

Groet 

Gebed van de zondag 

Eerste schriftlezing: Jeremia 29:1, 4-14 

“Psalm van de zondag” – lied 89a. De voorganger leest het couplet, de gemeente refrein II 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 10:34 – 42 

Gesprekje met de kinderen 

We luisteren naar lied 912:1, 2, 3 en 4  

Verkondiging                             

Pianospel: Hoop ( Louis van Dijk) 

We luisteren naar lied 845 

Toelichting op de collecte voor Het Rode Kruis.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecte box bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Rode Kruis28 juni 2020. 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar de zegen: lied 341 

Dinsdag 22 sept. 20.00 u Samen op Zoek

dinsdag 22 sept. 20.00 u Samen op Zoek

Zondag 6 sept. 14.00 u Bevestiging tot predikant van Murielle van Diepen

Zondag 6 sept. 14.00 u Bevestiging tot predikant van Murielle van Diepen

Zondag 12 juli 19.00 u Sundays afsluiting seizoen

Zondag 12 juli 19.00 u Sundays afsluiting seizoen

Woensdag 1 juli 20.00 u Gemeentevergadering

Woensdag 1 juli 20.00 u Gemeentevergadering i.v.m. de beroeping van Murielle van Diepen

Vrijdag 26 juni 19.30 u Jeugdclub Spellen bij de Surfplas

Vrijdag 26 juni 19.30 u Jeugdclub Spellen bij de Surfplas

Orde van dienst zondag 21 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 21 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Ton Alders 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we luisteren naar lied 84:1,2   

Kyriegebed, aansluitend luisteren we naar het glorialied: lied 874 Sanctum nomen Domini  

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen en kinderlied: Een parel in Gods hand  

Eerste schriftlezing; Jeremia 20:7-13 

We spreken mee met lied 831:1,2,5,9   

Tweede Schriftlezing Matteüs 10:16-33 

We luisteren naar lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat            

Overweging 

We luisteren naar lied 941 (muzikaal, we lezen mee) 

Toelichting op de collecte voor de Stichting Health and Education Ghana. 
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. 21 juni 2020. 

We luisteren naar het lied: Neem mijn leven, laat het Heer (LvK 473:1,2,9, Liedboek 912) 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: Ga nu heen in vrede 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,
wil u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

Orde van dienst zondag 14 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 14 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: ds. Dolf Tielkemeijer uit Schiedam
Ouderling: Joke Timmers
Organist: Anton Bakker 

Welkomstwoord en mededelingen  

Gedachtenis Jannis Meijers

We luisteren naar psalm 23  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte Drempelgebed  

Intredelied: lied 100: 1, 2, 3 en 4 

We lezen het kyriegebed van lied 300B, gevolgd door het glorialied: lied 305: 1, 2 en 3                                                   

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing Psalm 126

We luisteren naar lied 126A  

Tweede Schriftlezing Matteus 9: 36 – 1-:15

We luisteren naar lied 339A  

Verkondiging

We luisteren naar lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Amnesty International.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Amnesty International, 14 juni 2020. 

We luisteren naar het kinderlied: lied 279: 3 wordt gelezen 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: lied 978: 1, 2, 3 en 4   

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

Gebruiksplan ‘De Ark’ maatregelen corona

U kunt hieronder op de link ‘Gebruiksplan’ klikken om het gebruiksplan van ‘De Ark’ in te zien en aan welke voorschriften u zich dient te houden bij een bezoek aan De Ark.

Gebruiksplan

Orde van dienst zondag 07 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 7 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Diaken: Truus Bakker
Organist: Ton Alders
Steuncantorij: Arie en Greet Bakker, Esther Eijkelboom, Murielle van Diepen
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Koster: Gerbrand de Graaff
Beamer: Bert Kwast 
 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 971 Zing een nieuw lied 

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 150b                                                   

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied Zie de zon, zie de maan (lied 8b) 

Eerste schriftlezing Exodus 34: 4-9 

Lied 329 O Heer God, erbarmend genadig 

Tweede Schriftlezing Mattheus 28: 16-20 

Lied 968: 1, 4, 5 

Overweging 

Lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Stichting Water voor Leven.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Stichting Water voor Leven 7 juni 2020. 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader), afgewisseld met het zingen van lied 329 

Slotlied 1014: 1, 2, 3, 5 Geef vrede door   

Zegen 

 

Oproep – Vieringen in juni 2020
Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.