Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

e.p.

Murielle van Diepen kerkelijk medewerker in onze gemeente

Op 22 januari 2019 ging de gemeentevergadering bij acclamatie akkoord met het voorstel Murielle van Diepen te benoemen als kerkelijk medewerker in onze gemeente. Daarmee kwam een voorlopig einde aan het beroepingswerk. Voorlopig, want we kunnen op dit moment nog geen beroep op haar uitbrengen. Murielle is beroepbaar nadat ze haar studie theologie heeft afgemaakt. Dat zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 zijn. Tot die tijd zal ze als kerkelijk medewerker aan onze gemeente zijn verbonden. Om Murielle tijd en ruimte te geven voor haar studie, zal haar dienstverband de eerste maanden, tot de zomer van 2019 beperkt zijn. Ze gaat in een aantal diensten voor, onder andere op Goede Vrijdag en Pasen, ze verricht bijzonder pastoraat, met name de pastorale ondersteuning van ernstig zieken en ze begeleidt de jongeren van Sundays. Vanaf de zomer heeft ze meer tijd: dan maken we afspraken over ook andere taken die ze in onze gemeente op zich neemt.

Op zondag 10 februari 2019 om 9.30 uur heeft in De Ark de bevestiging als kerkelijk medewerker plaatsgevonden. Dit is voltrokken door ds. Lydia Meiling uit Amsterdam, waarna Murielle in de rest van de dienst voor is gegaan.

Zondag 3 maart – 8 e zondag na Epifanie

Lucas 6:39-49
Wat zie jij in de spiegel?

Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder
kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil
begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl
je zelf een balk in je oog hebt. Ds. Anton Admiraal gaat voor.

Zondag 24 februari – 7 e zondag na Epifanie

Ester 8:3-8; 9:1-23
Wat kun je doen?

De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt
de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen. Met
de kinderen bekijken we het ook op iets kleinere schaal: Wat kun je doen als
er iets gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is?
Ds. C.P. Koole gaat voor.

Zondag 17 februari – 6 e zondag na Epifanie

Ester 7:1-8:2
Ontmaskerd

Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de verschrikkelijke
plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is bijzonder kwaad.
Haman probeert te redden wat er te redden valt. Maar dat lukt niet echt.
Ds. Rien Wattel gaat voor.

Zondag 10 februari – 5 e zondag na Epifanie

Lucas 5:1 – 11
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen

Deze vissers luisteren naar Jezus en vangen plotseling veel vis. Weer aan
land gekomen, laten ze alles achter en ze volgen Jezus. Wat gebeurt er in de
tussentijd? Hoe voelde Petrus zich geroepen. En wat betekent roeping voor
ons? Ds. Lydia Meiling bevestigt drs. Murielle van Diepen als kerkelijk
medewerker in onze gemeente, waarna Murielle voorgaat.

Zondag 3 februari – 4 e zondag na Epifanie

Ester 4
Doe iets!

De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in
de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester
om hulp. Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 27 januari – 4 e zondag na Epifanie

Ester 3

Macht en vrijheid
Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de
koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien.
Met de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.
Ds. Jaap Koning gaat voor.

Zondag 20 januari – 3 e zondag na Epifanie

Ester 2: 1-17

Jij bent het!
Vanaf deze zondag lezen we 6 keer uit het boek Ester. Koning Ahasveros
zoekt een koningin. Uit het land komen meisjes naar het paleis, ze maken
zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk
kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.
Diaken Leon Everts en Kees van der Does gaan voor.

Zondag 13 januari – 2 e zondag na Epifanie

Lucas 3:15-16+21-22

Hij hoort bij God
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes
vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de
mensen dat Jezus de Zoon van God is.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 6 januari – Epifanie

Matteüs 2: 1-12

Stralende ster
Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de
donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren!
Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.
Ds. A. Admiraal gaat voor