Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

e.p.

Bericht kerkrentmeesters 12-05-2019

Van de Kerkrentmeesters.

Beste gemeenteleden,

Ik praat u graag bij over een aantal zaken met betrekking tot de verbouwing en verfraaiing van ons kerkgebouw.In willekeurige volgorde noem ik de diverse “verbouwingen en aanpassingen” die op de rol staan:

 • Het plaatsen van 2 nieuwe wandventilatoren in de kerkzaal (en geluidsarm maken).
 • De dak ventilatoren in de huiskamer en de keuken/tussenzaal vernieuwen.
 • De garderobe aanpassen, vernieuwen, om ruimte te krijgen voor een betere bereikbaarheid en toegang naar de toiletten.
 • Het maken van een invalidentoilet.
 • De herentoiletten vernieuwen en geschikt maken voor heren en dames, waarbij de entree aangepast wordt t.b.v. betere toegang.
 • Het plaatsen van een nieuwe keuken, met alles wat daar bij komt.
 • Het vernieuwen van de keuken/zaalwand en de toegang naar de keuken.
 • Het aanpassen en vernieuwen van de toiletten aan de achterzijde (1e toilet wordt een cv/ werkkast, het 2e toilet wordt geschikt gemaakt voor heren en dames).
 • De achterzaal (crèche-ruimte) aanpassen/verdelen in 2 ruimtes. Ruimte 1 voor fysio-gebruik, ruimte 2 wordt werkruimte voor Murielle van Diepen.
 • Het vernieuwen van de vloerbedekking in de zalen (bedekking met meer geluidsabsorptie).
 • Het aanpassen van de achterhal in een hal/ontvangstruimte.

Over het tijdspad:

Vanaf week 24 (half juni) zal, onder leiding van Hans Rootert, met het slopen en bouwen worden begonnen. De werkzaamheden zullen, dat begrijpt u, meerdere maanden gaan duren.

Over de VVB 2018 en de actie kerkbalans 2019 nog het volgende:
Er druppelen nog steeds wat, voor 2018 toegezegde, bedragen binnen. In de volgende Arkade kan ik u het eindresultaat meedelen. De toezeggingen voor de actie kerkbalans 2019 zijn ongeveer te vergelijken met die van vorig jaar. Dat is op zich verheugend. Helaas is er ook dit jaar weer een redelijk grote groep gemeenteleden die niets heeft toegezegd.

Ook hierover zal ik in de volgende Arkade de specifieke resultaten laten zien.

Met vriendelijke groet,

Anton Bakker

Zondag 30 juni – 3e zondag van Pinksteren

Lucas 9: 51-62

Jezus volgen?
Jezus op weg naar Jeruzalem. Jezus volgen blijkt niet eenvoudig: het vereist volledige overgave en gerichtheid op de toekomst. Want wie achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God.

Ds. Nathan Noorland uit Nieuwerbrug gaat voor.

Zondag 23 juni – 2e zondag na Pinksteren

Lucas 8: 26-39

Een bezetene genezen
Aan de overkant van het meer geneest Jezus een bezetene. De geesten nemen daarop bezit van een kudde varkens, die zich prompt in zee stort. De mensen kennen de genezen man niet meer terug en vragen Jezus hun streek te verlaten.

Ds. J. Wijngaard uit Vinkeveen gaat voor.

Zondag 16 juni – Drieëenheid/Trinitatis

Johannes 3: 1-16

Opnieuw gebeuren
Een Farizeeër, Nikodemus komt ’s nachts voor een gesprek met Jezus. Niet om Jezus een volgende strikvraag voor te leggen, maar om oprecht te leren. Maar, o, wat een moeilijke boodschap krijgt hij te horen: je moet opnieuw geboren worden.

Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 9 juni – Pinksteren

Handelingen 2: 1–11

Woorden
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetjes blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.

Classispredikant ds. J. van Rijn gaat voor.

Zondag 2 juni – 7e zondag van Pasen

Johannes 14: 15-21

Wie ziet het?
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel ‘wezenzondag’. Jezus’ leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.’

Ds. Heubeck-Duijts uit Leiden gaat voor.

Zondag 26 mei – 6e zondag van Pasen

Johannes 14: 23-29

Geloof in vrede
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!

Ds. Guus Koelman uit Rotterdam-Ommoord gaat voor.

Seizoen “Samen op zoek” groepen afgesloten.

Seizoen “Samen op zoek” groepen afgesloten.

Donderdagavond 9 mei hebben we met een gezamenlijke slotavond het seizoen van SOZ afgesloten. We verzamelden om 19 uur bij Menno Coehoorn. Na een welkom en korte inleiding en gebed van Ton Schreuders las Truus Faber een gedicht voor en een passend verhaal uit de kinderbijbel van Karel Eykman.

Aansluitend genoten we van een gezamenlijke maaltijd in buffetvorm van de meegebrachte gerechten, hapjes en drankjes.

Vervolgens keken we met elkaar terug op het afgelopen seizoen. In gemixte groepjes uit groep 1 en 2 bespraken we wat we het afgelopen seizoen hebben gedaan en besproken. Ook deelden we met elkaar of het aan onze verwachtingen had voldaan en wat het ons heeft gebracht. Tijdens de terugkoppeling in de grote groep was het fijn te horen dat er met plezier wordt terug gekeken op de avonden. Men voelt binnen de groepen een vertrouwde sfeer waar men openlijk kan spreken, waar naar er elkaar wordt geluisterd en ieder zichzelf mag zijn. Jan Peek heeft voorgesteld volgend jaar met elkaar te delen wat we wél geloven. Onderwerpen, die vanuit de groepen waren aangedragen zijn o.a.:

Het spel “Kaarten op tafel” in gesprek over geloven.

Nathan der Weisse en de parabel van de 3 ringen.

Bespreken van Lucas 4:14-30 in de vorm van een biblioloog.

Delen van geloofservaring: welke rol speelt God/Jezus in ons leven.

Bespreking over Genesis uit “Het Oerboek van de mens”.

Inbreng van een gedicht, column of krantenartikel wat iemand aanspreekt.

We hebben ervaren dat het fijn is tijd en aandacht aan elkaar te geven om elkaar beter te leren kennen maar ook elkaars wel en wee te mogen delen. Om die reden hebben we graag dat mensen die willen deelnemen er vanaf het begin van het seizoen bij zijn.

We nodigen nieuwe deelnemers uit om aan te sluiten bij “Samen op zoek”. De eerste avond van het nieuwe seizoen staat gepland op woensdag 25

september. Locatie volgt. De start- en slotavond zijn gezamenlijk; tussentijds wordt de groep gesplitst in max 10-12 personen. De bijeenkomsten zijn in principe bij de deelnemers thuis. Opgeven kan bij dit adres.

Hartelijk welkom,

Ton en Hilde Schreuders en Tineke Lavies

Seizoen “Samen op zoek” groepen afgesloten

Seizoen “Samen op zoek” groepen afgesloten.

Donderdagavond 9 mei hebben we met een gezamenlijke slotavond het seizoen van SOZ afgesloten. We verzamelden om 19 uur bij Menno Coehoorn. Na een welkom en korte inleiding en gebed van Ton Schreuders las Truus Faber een gedicht voor en een passend verhaal uit de kinderbijbel van Karel Eykman.

Aansluitend genoten we van een gezamenlijke maaltijd in buffetvorm van de meegebrachte gerechten, hapjes en drankjes.

Vervolgens keken we met elkaar terug op het afgelopen seizoen. In gemixte groepjes uit groep 1 en 2 bespraken we wat we het afgelopen seizoen hebben gedaan en besproken. Ook deelden we met elkaar of het aan onze verwachtingen had voldaan en wat het ons heeft gebracht. Tijdens de terugkoppeling in de grote groep was het fijn te horen dat er met plezier wordt terug gekeken op de avonden. Men voelt binnen de groepen een vertrouwde sfeer waar men openlijk kan spreken, waar naar er elkaar wordt geluisterd en ieder zichzelf mag zijn. Jan Peek heeft voorgesteld volgend jaar met elkaar te delen wat we wél geloven. Onderwerpen, die vanuit de groepen waren aangedragen zijn o.a.:

Het spel “Kaarten op tafel” in gesprek over geloven.

Nathan der Weisse en de parabel van de 3 ringen.

Bespreken van Lucas 4:14-30 in de vorm van een biblioloog.

Delen van geloofservaring: welke rol speelt God/Jezus in ons leven.

Bespreking over Genesis uit “Het Oerboek van de mens”.

Inbreng van een gedicht, column of krantenartikel wat iemand aanspreekt.

We hebben ervaren dat het fijn is tijd en aandacht aan elkaar te geven om elkaar beter te leren kennen maar ook elkaars wel en wee te mogen delen. Om die reden hebben we graag dat mensen die willen deelnemen er vanaf het begin van het seizoen bij zijn.

We nodigen nieuwe deelnemers uit om aan te sluiten bij “Samen op zoek”. De eerste avond van het nieuwe seizoen staat gepland op woensdag 25

september. Locatie volgt. De start- en slotavond zijn gezamenlijk; tussentijds wordt de groep gesplitst in max 10-12 personen. De bijeenkomsten zijn in principe bij de deelnemers thuis. Opgeven kan bij tinekelavies@gmail.com

Hartelijk welkom,

Ton en Hilde Schreuders en Tineke Lavies

Zondag 19 mei – 5e zondag van Pasen

Johannes 13: 31-35

Laat het maar zien! In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingenhet erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.

Ab de Raad gaat voor.