Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

e.p.

Gedachtenisconcert zaterdag 2 november, 19.30 uur in De Ark, Reeuwijk

Gedachtenisconcert

Toonkunst Gouda zingt muziek van Antonin Dvorak, Gabriel Fauré en Johannes Brahms.
Zaterdag 2 november, 19.30 uur in De Ark, ’t Kerkestuk, Reeuwijk

Tijdens dit gedachtenisconcert ter gelegenheid van Allerzielen heten we graag iedereen welkom die stil wil staan bij het overlijden van een familielid, een vriend of vriendin, in het afgelopen jaar of al langer geleden. Gedenken kan tijdens het luisteren naar deze muziek, naar de teksten die kerkelijk medewerker Murielle van Diepen uitspreekt en bij het aansteken van een lichtje ter nagedachtenis.

Toonkunst Gouda zingt onder leiding van dirigent Leo Rijkaart en op piano begeleid door Martin van Broekhoven een fantastisch programma:

  • Antonin Dvorak – Delen uit Stabat Mater
  • Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine
  • Johannes Brahms – Geistliches Lied
  • Delen uit Ein Deutsches Requiem

Leo Rijkaart studeerde koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2004 richtte hij het Randstedelijk Zanginstituut in Gouda op. Vanuit dit instituut worden opleidingen, workshops, evenementen en reizen op vocaal gebied verzorgd. Leo Rijkaart dirigeert Toonkunst Plus Gouda, kamerkoor Cantare en het Gouds Mannenvocaal.

Toonkunst Gouda, opgericht in 1918, levert meer dan een eeuw een grote bijdrage aan het culturele leven in Gouda en ontving daarvoor vorig jaar de Koninklijke erepenning in zilver.

Pianist Martin van Broekhoven begeleidt Toonkunst Gouda sinds 1991. Sinds 2015 is hij dirigent van Vocal Group Timeless in Hellevoetsluis.

De toegang is gratis, met collecte na afloop

Startavond “Samen op Zoek” seizoen 2019-2020

Afgelopen dinsdag 24 september hadden we de startavond van Samen op zoek bij Menno.
Helaas waren een aantal personen verhinderd.
In het kort is de avond als volgt verlopen:
Menno heeft ons erg hartelijk ontvangen met heerlijke taarten en koek. Na een welkomstwoord, speciaal voor Ina, heeft Ton in het kort de spelregels van de bijeenkomsten doorgenomen en een inleiding gehouden over “Een goed verhaal”. Na het zingen van lied 837 zijn we in 3 groepjes uit elkaar gegaan om verhalen te delen. Na een korte terugkoppeling met elkaar heeft Ton een zegenbede uitgesproken en zijn per groep afspraken gemaakt voor de komende bijeenkomst(en). De avond werd afgesloten met een drankje.
De groepen blijven in de samenstelling van vorig jaar.
Hilde ,Ton en Tineke

Verslag Contactpersonenavond 10 september

Op 10-9 heeft de Contactpersonenavond plaats gevonden in de Ark. Met ruim 20 contactpersonen zaten we gezellig onder de sterrenverlichting en comfortabel op de mooie banken. Het thema was “alles wat aandacht krijgt groeit’. De contactpersonen onderhouden (specifiek) het contact met gemeenteleden die in hun wijk wonen en wij zijn heel dankbaar voor het werk dat zij daarvoor verzetten. Natuurlijk is het niet zo dat we het onderlinge contact houden met elkaar hebben “uitbesteed” aan de contactpersonen, we zijn immers kerk met elkaar en dat omzien naar elkaar gaat ons als gemeente aan, maar door de inzet van de contactpersonen hopen we dat speciaal te onderstrepen.

We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de huidige richtlijnen voor de contactpersonen in relatie tot de toekomstige samenwerking met onze nieuwe predikant Murielle van Diepen. Ook hebben we besproken hoe we aandacht kunnen geven aan gemeenteleden die we opeens niet meer zien in de kerk, zonder dat we daarbij controlerend overkomen, maar juist wel als blijk van betrokkenheid met die ander.

Ook hebben we met elkaar geprobeerd om een oplossing te vinden voor het feit dat er een te kort is aan mensen/ contactpersonen die bezoekjes willen afleggen aan ouderen. De oproepen in de Arkade hebben niets opgeleverd.

Na deze interactieve interventie heeft Greet ons meegenomen in de betekenis en de gebruiken van de viering van Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar aan de hand van het boekje ” van Jom tot Jom”.

Als afsluiting kregen alle contactpersonen een aardige attentie.

Het pastorale team, Greet Bakker en Caroline Bos

ZinSpelen: Woensdag 15 april 2020: God en ik. Mystiek met Marga Haas

Marga Haas geeft cursussen over o.a. Meester Eckhart en publiceert hier veel over. Hij leefde zeven eeuwen geleden, maar de woorden van deze mysticus zijn onverminderd actueel. Ook een goed verhaal.”

Marga Haas is theoloog en geestelijk verzorger in een hospice

ZinSpelen: Woensdag 11 maart 2020: Van atheïst naar gelovig, door Willemijn Dicke

Willemijn Dicke veranderde in 10 jaar tijd van fanatiek atheïst in een gelovige. Ze publiceerde haar verhaal in ‘De Sjamaan en ik’. Haar omgeving is verbijsterd maar zij ervoer de mystiek van het geloof en ging geloven! Een goed verhaal.

Willemijn Dicke is wetenschapper, universitair hoofddocent aan diverse universiteiten

ZinSpelen: Woensdag 5 februari 2020: Is het waar? met Reinier Sonneveld

Reinier Sonneveld publiceerde onlangs het boek: Het vergeten evangelie. Hierin zoekt hij naar de betekenis van Jezus’ kruisiging en komt met een vernieuwende en relevante visie voor hedendaagse gelovigen, die diep wortelt in de Bijbel en de vroegste christelijke denkers. Een goed verhaal.

Reinier is theoloog, filosoof, publicist

 

ZinSpelen: Woensdag 13 nov 2019: Eindeloos bewustzijn met Pim van Lommel

 In de hele mensgeschiedenis zijn meldingen gedaan door mensen die zich  een buitengewone ervaring herinneren na een levensbedreigende crisis.  Dit wordt tegenwoordig een bijna-dood ervaring (BDE) genoemd. In vier recente wetenschappelijke studies naar BDE bij in totaal 562

 patiënten die een hartstilstand hebben overleefd werden identieke  resultaten gevonden en eensluidende conclusies getrokken. Uit deze  studies bleek dat er geen wetenschappelijke verklaring is waarom  sommige mensen wel en de meeste mensen geen BDE ervaren tijdens een periode van bewusteloosheid door een hartstilstand (klinisch dood), waarbij alle hersenfuncties (tijdelijk) totaal zijn uitgevallen. Onderzoek naar BDE confronteert ons duidelijk met de beperkingen van onze huidige medische inzichten over ons bewustzijn en herinneringen in relatie met de hersenen. Volgens deze studies is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze

 hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden. Dit geeft ook een totaal andere visie over wat dood zou kunnen zijn: een continuïteit van ons bewustzijn  na de dood van ons fysieke lichaam. Er zal in de voordracht dieper worden ingegaan op deze conclusies. Na de lezing volgt het uitgebreide verhaal over haar BDE door Marga van Lennep-Kernkamp, waarna discussie met de zaal.  Zie verder het boek ‘Eindeloos bewustzijn’, en de website www.pimvanlommel.nl  

Pim van Lommel cardioloog n.p.

ZinSpelen: Woensdag 9 okt 2019: Wat blijft er over? door Stevo Akkerman

Stevo Akkerman is, een zeer kritisch cultuurcommentator. Ageert tegen het gekakel en gekrakeel van de vrije meningsuiterij. Hij is ook bekend van het boek: ‘Het klopt wel maar het deugt niet’. Over de moraal van de financiële wereld. Voor ons gaat hij in op ‘Wat blijft er over als er niets is vast te stellen’. Een goed verhaal.

Stevo Akkerman is Trouw-columnist, auteur en publicist

Zondag 27 oktober

Lucas 18:9-14
Goed genoeg

Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 20 oktober

2 Samuël 5:6-16
Wie bepaalt dat?

David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning Saul gestorven is. Koning David is gekozen door God en door de mensen.
Dhr. Nathan Noorland gaat voor.