Veertigdagentijd – Alles komt goed?!

Alles komt goed?! Veertigdagentijd in De Ark 

De Veertigdagentijd loopt van woensdag 2 maart (Aswoensdag) tot en met zaterdag 16 april (Stille zaterdag). Op zondag 17 april is het Pasen. 

Het thema voor de veertigdagentijd is Alles komt goed?! Dat kan gemakkelijk klinken en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien.  

De zeven werken van barmhartigheid laten ons heel concreet zien hoe dat kan. 

In Matteüs 25: 35-36 zet Jezus deze werken op een rijtje:
“Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten,
Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op,
Ik was naakt en jullie kleedden Mij.
Ik was ziek en jullie bezochten Mij,
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.”
En Hij zegt erbij: “Wat jullie voor hen doen, doe je ook voor Mij.” 

Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt.  

Doet u mee? Meld u dan aan voor de Veertigdagentijdappgroep, via 06-39496402.  

U ontvangt woensdag 2 maart en daarna elke zondagavond een vlog, met een inspirerende tekst en een opdracht die past bij één van de werken van barmhartigheid. In de app kunt u delen wat u daarmee doet. Zo hopen we elkaar te inspireren en samen op een bewuste manier toe te leven naar Pasen. 

Als u niet wilt meedoen met de app, kunt u de vlogs ook bekijken op de website. 

Een goede Veertigdagentijd gewenst. 

Ds. Murielle van Diepen  

(Het logo beeldt de (levens)weg uit, omzoomd door de symbolen Alfa en Omega. Het licht van een hoopvolle toekomst straalt ons tegemoet. Langs de levensweg ontspruiten al wat jonge takjes.) 

Video Aswoensdag

Video Eerste zondag Veertigdagentijd

Derde video veertigdagentijd

Video voor de derde week van de Veertigdagentijd

Video voor de vierde week van de Veertigdagentijd

Video voor de vijfde week van de Veertigdagentijd

Video voor de zesde week van de Veertigdagentijd