Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Info

Kerkgebouw:
Kerkelijk centrum ‘De Ark’
’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug
Telefoon: 06-29896527

Postadres:
Protestantse Gemeente De Ark
p/a Oudeweg 78, 2811 NW  Reeuwijk

Verhuur:
Annie Hoonhout
Telefoon: 06-29896527, E-mail: deark2811@gmail.com

Predikant:
Vacant

Kerkenraad:
Voorzitter kerkenraad:
Dhr. Bert Kwast
Email: voorzitter@pgdeark.nl

Scriba:
Mw. Joke Timmers
Email: scriba@pgdeark.nl

Jeugdouderlingen:
Esther, Miranda en Jeannette
Email: jeugdouderlingen@pgdeark.nl

Diaconie:
Dhr. Jan Peek
Email: diaconie.pgdeark@gmail.com

Kerkrentmeesters:
Dhr. Dirk-Jan Knol
Email: kerkrentmeesters@pgdeark.nl

Ledenadministratie:
Mw. Erna Eigeman
Email: ledenadministratie@pgdeark.nl 

Arkade:
dhr. Hans Krul
Email: Hans Krul

KvK Nummer:
76429768