Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Samen op zoek

Gesprekskring “Samen op zoek”

Bij een aantal mensen van de gemeente bleek in 2017 de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan over geloven in de breedste zin van het woord en wat we daaraan beleven. Een kring voor alle leeftijden.
In de Arkade van juli werd een uitnodiging geplaatst waarna we in september met een groep van 13 deelnemers voor het eerst bij elkaar kwamen bij één van de deelnemers thuis.
We hebben die avond nader kennis gemaakt en geluisterd naar de wensen, ideeën en gedachten die er waren over de inhoud deze nieuwe kring.

Het volgende kwam maar voren:
– Er werden diverse onderwerpen genoemd voor een gesprek.
– Niet werken met een boek maar eigen inbreng qua onderwerpen.
– Samenkomsten bij de leden thuis.
– Gezien het vertrouwde karakter van de gesprekken blijft de groep per seizoen constant.
– Maximale grootte in principe 12 personen.
– Een naam voor de groep werd al pratende gevonden: “Samen op zoek”.

Onderwerpen die o.a. aan de orde zijn geweest:
– Bidden, hoe doe je dat?
– Loslaten van hokjes denken.
– Gedachtegoed van Nico ter Linden
– Bijbel als autoriteit, hoe ga je daarmee om?
– Gedichten van Huub Oosterhuis en Joost Zwagerman.

Het plan is om na elk seizoen opnieuw een oproep in de Arkade te plaatsen om een ieder gelegenheid te geven zich aan te melden voor het nieuwe seizoen. Zo nodig zal de groep worden gesplitst.

De organisatie is in handen van Ton en Hilde Schreuders en Tineke Lavies.