Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddagen

Sedert december 2007 organiseert onze gemeente één keer per maand een ouderenmiddag. De ouderenmiddagen zijn in de eerste plaats bedoeld als een mooie en prettige gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en gezelligheid. Daarnaast is er altijd een spreker met een steeds gevarieerd maar altijd interessant onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, het geloof, de geschiedenis of de regio, een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend.

Vrijwel alle ouderenmiddagen vinden plaats op derde maandagen van de maand. De ouderenmiddagen beginnen om 14.30 uur en eindigen uiterlijk 16.30 uur; ze vinden vrijwel altijd plaats in de tussenzaal of de kerkzaal van De Ark. Mocht u vervoer nodig hebben naar en van De Ark, belt u dan tijdig Henk Vink, tel. 0182-394009.

Ons enthousiaste cateringteam zorgt voor koffie, thee en iets erbij.

Onze ouderenmiddagen zijn bedoeld voor alle ouderen en anderen die zich verbonden voelen met onze Protestantse Gemeente De Ark. Neemt u vooral uw goede buurman of -vrouw, kennis, vriend of vriendin mee, gasten zijn immers van harte welkom!

Voor het seizoen 2017-2018 zijn de volgende middagen nog gepland:

maandag 16 april 2018 Mevr. Jessica Verhagen

In maart 1945 is vanuit Reeuwijk een kindertransport uitgevoerd waarbij 45 ondervoede kinderen uit Reeuwijk naar pleeggezinnen in Drenthe en Overijssel zijn gebracht om aan te sterken.

maandag 28 mei 2018 Hr. Frank Marcus

Veteranenland nader belicht. Er zijn nu zo’n 110.000 veteranen in Nederland. Wat heeft hij of zij meegemaakt? Wat gebeurt er als ze terug van missie zijn? Hoe is de nazorg?