Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddagen

Sedert december 2007 organiseert onze gemeente één keer per maand een ouderenmiddag. De ouderenmiddagen zijn in de eerste plaats bedoeld als een mooie en prettige gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en gezelligheid. Daarnaast is er altijd een spreker met een steeds gevarieerd maar altijd interessant onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, het geloof, de geschiedenis of de regio, een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend.

Vrijwel alle ouderenmiddagen vinden plaats op derde maandagen van de maand. De ouderenmiddagen beginnen om 14.30 uur en eindigen uiterlijk 16.30 uur; ze vinden vrijwel altijd plaats in de tussenzaal of de kerkzaal van De Ark. Mocht u vervoer nodig hebben naar en van De Ark, belt u dan tijdig Henk Vink, tel. 06-22324775.

Ons enthousiaste cateringteam zorgt voor koffie, thee en iets erbij.

Onze ouderenmiddagen zijn bedoeld voor alle ouderen en anderen die zich verbonden voelen met onze Protestantse Gemeente De Ark. Neemt u vooral uw goede buurman of -vrouw, kennis, vriend of vriendin mee, gasten zijn immers van harte welkom!

Voor het seizoen 2018-2019 is het programma als volgt:

maandag 17 september 2018 Mevr. Maria Schokking
Russisch-Orthodox worden: een avontuur. Deel gaan uitmaken van de Russisch-orthodoxe kerk heeft zij als een avontuur beleefd toen zij en haar man zo’n tien jaar geleden Orthodox werden.

maandag 15 oktober Hr. Maarten ten Haaf
Hij is onze spreker over: Zeilschip “De Eendracht”, van bemanning naar team. Stichting “De Eendracht” zet zich in voor het in de vaart houden en het behoud van deze driemaster.

maandag 19 november Hr. Ferdinand Krotwaar
Hij is onze gast met “Het geluk van Limburg”. Het gaat hierbij om het werken en overleven in de diepten van de steenkolenmijnen in Limburg. Deze zijn nu alle gesloten.

maandag 17 december Mevr. Murielle van Diepen
Advent en Kerst, net als de voorgaande jaren kijken we vooruit naar Kerst met Murielle van Diepen die onze gemeente ondersteunt bij het bijzondere pastoraat.

maandag 21 januari 2019 Hr. Peter de Goeij
Peter de Goeij uit Boskoop doet verslag over een reis die hij met een groep van de G.Z.B. heeft gemaakt. Deze groep heeft een bezoek gebracht aan zendingsposten in Zuidoost Azië.

maandag 18 februari Hr.Jeroen Vink
Jeroen Vink wil zijn presentatie houden over zweefvliegen in het algemeen en in het bijzonder over lange vluchten van meer dan 500 km.

dinsdag 19 maart Hr. Wilco van Wensveen
Bewegen, goed voor iedereen, ook voor ouderen! Ons gemeentelid Wilco van Wensveen laat ons weer verder ervaren wat bewegen en ontspannen is.

maandag 15 april Hr. Gerard van der Linden
Ons gemeentelid Gerard van der Linden vertelt ons over ‘Jugendstil binnen de Belle epoque’. In het tweede deel van de 19 eeuw werden belangrijke ontdekkingen gedaan. Een groep vooraanstaande mensen profiteerde daarvan. Zij waanden zich in de gouden tijd. Een groep jonge kunstenaars en ontwerpers keerde zich daartegen.