Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Leerhuis

RB_Lamed


Leerhuis

Het woord ” leerhuis” komt uit de Joodse traditie; een plaats om gezamenlijk de religieuze geschriften te bestuderen en te bespreken. Ons Leerhuis komt één keer per maand  samen van 10 – 11.30  uur in de Ark  bijeen om onder leiding van ds. Jaap Koning een vooraf thuis gelezen boekdeel te bespreken.

Dat zijn boeiende studies , waarmee wij ons verdiepen in nieuwe theologie, mythische bijbelverhalen en andere religies!

Leerhuis in 2018

In 2018 het boek ‘Erfenis zonder Testament’ van Hans Achterhuis en Maarten van Buuren

Wanneer u geïnteresseerd bent en aan deze studie-bijeenkomsten wilt meedoen , kunt u contact opnemen met Anneke Rothuizen , tel. 0172-408001 of met mij , tel.0182-394098.

Bram Schuman.

Voorbeelden uit de laatste jaren :

  • In 2008/2009 werd het spannende en dikke boekwerk Een geschiedenis van God,de studie van Karen Armstrong over vierduizend jaar Jodendom ,Christendom en Islam , bestudeerd.
  • In 2010 het boekje De kracht van bijbelse beelden van ds. Carel ter Linden ; bijbelverhalen vol symbooltaal ,ooit door mensen geschreven met geïnspireerde bedoelingen!
  • In  2011 het wat oudere boekje van Feitse Boerwinkel : Meer dan het gewone—over Jezus en zijn bergrede. D
    aarbij werd door David ook de Boeddhistische lezing van de bergrede toegelicht .
  • Na de studie in 2012 van het boekje Aartsvaders en – moeders , de mythische oer-verhalen van de eerste bijbelse personen, hebben we in 2013 het boek van de Franse filosoof  Frederic Lenoir gelezen :  Socrates, Jezus ,Boeddha , drie Leermeesters . Dat werd een zoektocht naar waarheid en wijsheid!
  • In 2014 het boek van Niek Schuman, ‘ Mijn jaren van geloven/ voorgoed verleden, blijvend visoen. Een prachtig boek in de stijl van Geert Mak waarin biografie en theologie op een verrassende en heldere manier samenkomen.
  • In 2015 het boek ‘ Geloven tegen beter weten in’ van Wil van den Bercken

Wilt u meedoen? Informatie bij:
Anneke Rothuizen,tel.0172-408001 / e-mail anneke.rothuizen@hetnet.nl
Bram Schuman , tel 0182-394098 /e-mail a.schuman2@kpnplanet.nl