Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Kindernevendienst

Iedere zondag staan er twee vrijwilligers klaar om de kinderen van de basisschoolleeftijd op te vangen voor hun eigen ” dienst voor kinderen”. Na een gesprekje dat de dominee met de kinderen heeft gaan we naar onze eigen ruimte.

De kinderen krijgen het verhaal van de betreffende zondag te horen. Samen met de kinderen praten we hierover. Wat vinden zij van het verhaal, wat herkennen zij ervan in hun eigen leven. Als er nog tijd over is doen we een spel of een knutselwerkje dat ook weer verband heeft met het bijbelverhaal.

Na de verkondiging komen wij weer terug in de kerk.

Onze kindernevendienst bestaat op dit moment uit één groep. Wanneer er veel kinderen zijn of het leeftijdsverschil erg groot is, zijn er twee vrijwilligers die de groep samen draaien of ter plekke besluiten om de groep te splitsen.

Contactpersoon:
Danielle Griffioen
Tel: 0182-394954