Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Kerkblad

Arkade – Kerkblad van De Ark van Reeuwijk.

Arkade is al meer dan 30 jaar het kerkblad van onze Protestantse Gemeente De Ark. In Arkade vindt u bezinning, informatie over en roosters van onze vieringen, nieuws vanuit de kerkenraad en de colleges, van de werkgroepen en het jeugdwerk. Vanwege de privacy vindt u Arkade niet op de website.

Arkade wordt samengesteld door een redactie en verschijnt 9 maal per jaar en wordt door bezorgers verspreid. Leden en betrokkenen bij onze gemeente kunnen Arkade digitaal in een pdf-document ontvangen per e-mail. Als u dat wilt, stuurt u dan een e-mailbericht aan Jan Boonstra, e-mail: jan3.boonstra@planet.nl .

Kopij voor Arkade moet – bij voorkeur in een document in Word – worden aangeleverd bij Jeannette Eykelboom, e-mail: jeannette.eykelboom@hotmail.com.

We wensen u veel leesgenoegen!