Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Diaconie

helping-hand

Dromen, denken, doen!

Goed doen aan mensen die hulp nodig hebben (barmhartigheid) en opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving (gerechtigheid). De diaconie wil zich ook inzetten voor een leefbare en duurzame aarde (rentmeesterschap).

Het college van diakenen bestaat uit vijf personen:

– Truus Bakker, voorzitter
– Sander Kwakernaak, penningmeester
– Jan Peek, secretaris
– Tineke Kwakernaak
– Tineke Lavies
– Ditty Peek

Collectes

Tijdens diensten wordt er gecollecteerd; de doelen worden geselecteerd door de diaconie. Daarnaast vragen de diaconie alle leden voor een vaste vrijwillige bijdrage en ontvangen we giften.

De diaconie heeft elk jaar een jaardoel. Het ene jaar een project in het buitenland, het andere jaar een project in het binnenland. Lees hieronder meer over ons huidige jaardoel.

Veel gemeenteleden hebben banden met een project; veelal in het buitenland. Die steunen we met twee collectes per jaar en de gelegenheid om het project regelmatig onder de aandacht te brengen van de gemeente. Verder worden collectedoelen geselecteerd uit de vele aanvragen die binnenkomen. Een deel van de opbrengsten gaat naar Kerk in Actie, en daar gaat ook een deel van de opbrengst van de vaste vrijwillige bijdrage naar toe.

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. De Ark Reeuwijk onder vermelding van “collectebonnen”. We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50 – 25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00 – 20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00 – 25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00 – 20 bonnen van € 2,50

Zodra het geld binnen is, worden de bonnen bij u thuisbezorgd.

Giften


Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Prot. Gem. de Ark Reeuwijk.

Indien u een speciaal doel heeft voor uw gift verzoeken we u vriendelijk dit duidelijk te vermelden. Bijvoorbeeld de omschrijving van een specifieke gift of “bijdrage diaconie”.

College van diakenen

 • Naam: College van Diakenen van de Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk
 • RSIN nummer: 824 135 957
 • Bezoekadres:  Kerkelijk centrum ‘de Ark’, ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug
 • Postadres: College van Diakenen, p/a ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug
 • E-mail adres: diaconie.pgdeark@gmail.com
 • Bestuurssamenstelling: klik HIER
 • Doelstelling: klik HIER
 • Beleidsplan: klik HIER.
 • Beloningsbeleid: de diakenen krijgen geen beloning voor tijd en inzet
 • Jaarverslag: Jaarverslag Diaconie 2017
 • Financiële verantwoording: Jaarrekening Diaconie 2018

Jaardoel 2019-2020: De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië.

Tijdens de startzondag op 15 september willen we ons nieuwe jaardoel presenteren. Eind juni hebben we ons vorig jaardoel “het Leger des Heils” afgesloten met het aanbieden van een cheque van ruim 4000 euro voor hulp in Gouda en gezinscoaches.

Het komende jaar kiezen we weer voor een internationaal doel namelijk: “De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië”.

Na 8 jaar oorlog is de situatie in Syrië schrijnend. Hele steden zijn verwoest, mensen hebben geen werk of verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Tijdens de oorlog zijn er miljoenen mensen gevlucht, waaronder veel christenen. Toch zijn er ook christenen die heel bewust in het land zijn gebleven. Zij vinden het heel belangrijk dat het christendom, dat daar een lange geschiedenis heeft, niet uit Syrië verdwijnt. Bovendien is de kerk de grootste en meest effectieve hulporganisatie in het land.

Kerk in Actie werkt in Syrië samen met verschillende kerken zoals de Syrisch- Orthodoxe, Grieks-Orthodoxe en protestantse kerken. Tijdens de oorlogsjaren boden de kerken steeds noodhulp: van het uitdelen van voedselpakketten tot hulp bij traumaverwerking. Nu gaat het om wederopbouw. Om de verwoeste steden en de samenleving weer op te bouwen is het nodig dat mensen weer terug kunnen keren naar hun stad. Voor christenen is het herstel van de kerken in die steden een belangrijke voorwaarde. Vanuit de kerken kunnen dan weer projecten gestart worden om mensen aan werk te helpen, bv. door het verstrekken van microkredieten.

Kerk in Actie hoopt de komende 3 jaar te helpen een groot aantal kerken te herstellen. In diverse steden in Syrië staan de steigers- en gemeenteleden klaar om de kerken weer op te bouwen. We willen als diaconie dit mooie project van Kerk in Actie van harte aanbevelen en ondersteunen.

Hopelijk tot ziens op de startzondag waar Sara Savva van de Grieks Orthodoxe hulporganisatie in Damascus onze dienst hoopt bij te wonen.

Namens de diaconie, Tineke Lavies

Lokaal noodfonds
Om hulp te bieden aan inwoners uit Reeuwijk is er een lokaal noodfonds opgericht. Indien instanties en de gemeente geen hulp bieden, kan hier een beroep op worden gedaan. Bij werkeloosheid, leven op bijstandsniveau of anders.

sharing_bread

Voedselbank Reeuwijk
Iedere zaterdagmiddag delen we voedsel, overgebleven van lokale supermarkten, uit aan een aantal inwoners uit Reeuwijk. Deze activiteit organiseren we samen met leden van de Rooms Katholieke parochie. In de weken voor Pasen is er een inzameling van voedselpakketten bij de deuren van de supermarkten, en, aan het einde van het jaar van kerst(voedsel)pakketten, beide voor de Voedselbank in Gouda.

Andere activiteiten

De diakenen verzorgen het Avondmaal en de bloemen die op zondag na de dienst bij zieke of oudere gemeenteleden worden gebracht. In de tijd voor kerst krijgen de ouderen van de gemeente een attentie.

Er staat in de ingang van de kerk een box voor het inleveren van mobile telefoons en printercartridges. De opbrengst gaat naar Kerk in Actie. Naast de kerk staat een box voor de Non Foodbank. Ook wordt er één keer per jaar kleding ingezameld voor Dorcas.

De diaconie stimuleert ook de onderlinge ontmoeting van gemeenteleden door het organiseren van het gezamenlijk ontbijt bij de startzondag, een bijeenkomst op de eerste zondag van het nieuwe jaar, de vrijwilligersavond, het praktisch ondersteunen bij een gezamenlijk project tijdens de NL Doet dag, enz…

In de stille week voor Pasen verzorgen wij elke dag voorafgaand aan de vespers een sobere maaltijd in kloosterstijl.

Al deze activiteiten doen we met enthousiasme en aandacht. Dankzij de hulp van velen in de gemeente wordt dit gerealiseerd.