Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

De Jeugdraad

Jezus in het licht_030313_4904De jeugdraad is het overkoepelende overlegsorgaan voor de verschillende jeugdclubs binnen De Ark. Dit zijn de crêche, de kindernevendienst, de jeugdclub, Provider en Sundays.

De jeugdraad komt 2 keer per jaar bij elkaar met als doel het bespreken van de activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden. Ook zaken als de “Overloopdienst”, de activiteiten rond de Kerst, de afsluiting van het seizoen en de begroting (die jaarlijks aan de Kerkenraad gepresenteerd moet worden) komen hier ter sprake.

De verschillende clubs besluiten zelf wie zij per keer naar de vergadering afvaardigen. De predikant is ook aanwezig bij dit overleg.

De Jeugdouderlingen
Mail: de3jeugdouderlingen@hotmail.com

 

Laatste nieuws Jeugdraad