Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

College van Kerkrentmeesters

Naast een open kerkelijke gemeente zijn we ook een organisatie met een fiananciële huishouding. Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor de financiën van onze gemeente.  Het college verzorgt de ledenadministratie, inkomsten en uitgaven, de boekhouding van onze gemeente en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw alsmede de exploitatie.  Eenmaal per jaar verzorgt het college de actie kerkbalans.

Giften en de vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL 29 INGB 0000 5942 05 van PG De Ark te Reeuwijk. Indien mogelijk vragen we u het lidnummer van onze gemeente te vermelden. Dat vereenvoudigt de administratie.

Giften voor het onderhoudsfonds van De Ark kunnen worden overgemaakt op NL 88 RABO 0354 9196 28 ook ten name van PG De Ark te Reeuwijk.

geld

Periodieke Schenking

Wilt u PG de Ark steunen en daarmee belastingvoordeel behalen? Kies dan voor doneren via een periodieke schenking.
Als u minimaal vijf jaar een vast bedrag aan PG De Ark schenkt, is uw gift volledig van de belasting aftrekbaar, ongeacht de hoogte van uw schenking of uw inkomen.
zie voor meer informatie de site  van de belastingdienst.
Kerkrentmeesters:
Dhr. Dirk-Jan Knol
Email: kerkrentmeesters@pgdeark.nl
Dhr. Anton Bakker
Mw. Heleen Schrier
Dhr. Tim Rozendaal
Dhr. Jan Walrave
Dhr. Hans Rootert
Mw. Annie Hoonhout
Ledenadministratie:
Mw. Erna Eigeman
Email: ledenadministratie@pgdeark.nl