Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Met deze pagina voldoet Protestantse Gemeente De Ark in Reeuwijk aan deze regelgeving.

 • Naam gemeente: Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk
 • RSIN nummer: 824 135 933
 • Bezoekadres:  Kerkelijk centrum ‘de Ark’, ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug, Telefoon: 0182 – 394112
 • Postadres: Protestantse Gemeente de Ark, p/a Oudeweg 78, 2811 NW  Reeuwijk
 • Bestuurssamenstelling: Klik HIER
 • Beleidsplan: Klik HIER. Voor landelijk beleid, klik HIER
 • Beloningsbeleid: Klik HIER
 • Doelstelling: Klik HIER
 • Jaarverslag: Jaarrekening 2018 (3)
 • Financiële verantwoording: Baten en Lasten 2018 Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie 201 
 • Begroting: Begroting 2019


College van Diakenen

 • Naam: College van Diakenen van de Protestantse Gemeente De Ark Reeuwijk
 • RSIN nummer: 824 135 957
 • Bezoekadres:  Kerkelijk centrum ‘de Ark’, ’t Kerkestuk 1, 2811 BC Reeuwijk-Brug, Telefoon: 0182 – 394112
 • Postadres: College van Diakenen, p/a Semmelweislaan 14, 2811 CK  Reeuwijk
 • Bestuurssamenstelling: klik HIER
 • Doelstelling: klik HIER
 • Beleidsplan: klik HIER.
 • Beloningsbeleid: de diakenen krijgen geen beloning voor tijd en inzet
 • Jaarverslag: Jaarverslag Diaconie 2017
 • Financiële verantwoording: Jaarrekening Diaconie 2018