Corona maatregelen De Ark Reeuwijk

Beste gemeenteleden en betrokken mensen rond De Ark,

Met dit bericht willen we u informeren over het toepassen van de recente versoepeling van de corona maatregelen in onze kerk. We baseren ons daarbij op de adviezen van de Protestantse Kerk en het Centraal Interkerkelijk overleg met de Overheid.

Vanaf 3 oktober 2021 hanteren we de volgende regels.

  *   Geen registratieplicht meer.

  *   Handen ontsmetten blijft.

  *   Vrije keuze ten aanzien van de zitplaatsen, waarbij de stoelen aan de zijkanten, de ´zogenaamde boven rijen´ in beginsel zijn voor mensen die apart willen zitten/ meer afstand willen houden. De opstelling van stoelen is daarop aangepast.

  *   De koster zal niet meer op voorhand plaatsen toewijzen, hij/zij kan adviseren bij keuze van zitplaatsen.

  *   Na het Amen mogen we weer opstaan van onze zitplaatsen (in plaats van 2 minuten blijven zitten).

  *   Koffiedrinken na de dienst vindt in de kerkzaal plaats zodat we gemakkelijk gepaste afstand kunnen blijven houden.

  *   Ten slotte hopen we dat een ieder zich bewust is van zijn/ haar medeverantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en op grond daarvan de juiste maatregelen heeft getroffen en/of treft.

Namens de kerkenraad,

Jan Boonstra