Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Voorbije kerkdiensten

1ste Paasdag 12 April 2020; 09:30

Hieronder is de orde van dienst te lezen van de Paasdienst van 12 april 2020

U kunt meeluisteren door op de volgende link te klikken: Kerkdienstgemist

Aanwezig: 
Murielle van Diepen, voorganger
Jeanette van Galen, ouderling
Dick Broere, organist
Martine Broere, muzikale medewerking
Renske de Keijzer, toelichting collecte
Annie Hoonhout, ondersteuning 

Welkomstwoord en mededelingen   

Ontsteken van het licht 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  624:1,2,3 

Kyriegebedafgesloten met 301h  

Inleidend woord  

Glorialied: 136:1,6,13 

Intermezzo: I don’t know how to love him 

Gebed  

Met de kinderen 

Projectlied 

 1. De paaskaars brandt, zo weten wij:
  God maakt het licht voor jou en mij.
  Hij maakt een eind aan je verdriet,
  want Hij vergeet de mensen niet. 
 1. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
  Ik ben de Heer, een God die leeft.
  En waar je gaat ben Ik erbij,
  voor altijd ga Ik aan je zij. 

Eerste lezing Exodus 14: 9-14 

Lied 605:1,2,5  

Tweede lezing: Johannes 20:1-18 

Lied 809 (3x) 

Overweging 

Lied 608: 1,2,3  

Toelichting op de collecteBlessed Generation  

U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte Blessed Generation, 12-04-2020

Gebed 

GedichtPasen (Jaap Zijlstra) 

Opstaan 
en kijken
naar de opgang 
van de zon. 

Zonder het wonder
van de opgaande
geeft de aarde 
geen leven. 

Elke morgen
gaat Hij op
om te geven
Zijn licht, Zijn gloed. 

Elke morgen
gaat Hij op
in elk die Hem zegt, 
die Hem doet. 

Slotlied 634 U zij de glorie 

Zegen 

 

 

Stille zaterdag 11 April 2020; 21:00

Via onderstaande link kunt u de orde van dienst voor witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag openen:

Orde van Dienst: Drie Dagen van Pasen

Goede Vrijdag 10 april 2020; 19:30

Via onderstaande link kunt u de orde van dienst voor witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag openen:

Orde van Dienst; Drie Dagen van Pasen

Vespers in de Stille Week 2020 – Witte donderdag 9 april 19:30

Via onderstaande link kunt u de orde van dienst voor witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag openen:

Orde van Dienst; Drie Dagen van Pasen

Vespers in de Stille Week 2020 – Woensdag 8 april 19:30

Vespers in de Stille Week 2020 – Woensdag 8 april

Opening

Enkele regels uit Psalm 119 :
Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde toe.
Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen,
hem onderhouden met heel mijn hart.
Laat mij het pad gaan van uw geboden,
dat is mij het liefst.

Aansteken van de kaarsen
Ook op deze avond steken we de kaarsen aan, als teken van verbondenheid.
U kunt dat thuis ook doen.

Welkom

Zingen : Ps. 72 : 1 en 2

Gebed

Lezing : Matteüs 5 : 1-16

Zingen : Ps. 72: 4

Lezing : Matteüs 25 : 31-46

Overweging

Muziek

Gebed
Laten we bidden, en ons gebed samen afsluiten met het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus ons gaf : Onze Vader …

Zingen : Lied 556: 1 en 5

Doven van de kaarsen
We zullen de kaarsen doven, en daarna de kerkzaal in stilte verlaten.

Vespers in de Stille Week 2020 – Dinsdag 7 april 19:30

Vespers in de Stille Week 2020 – Dinsdag 7 april 19:30

Opening

Enkele regels uit Psalm 119 :
Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond,
in uw voorschriften stel ik mijn hoop.
Ik zal mij houden aan uw wet,
voor eeuwig en altijd.

Aansteken van de kaarsen
Ook op deze avond steken we de kaarsen aan, als teken van verbondenheid.
U kunt dat thuis ook doen.

Welkom

Zingen : Lied 991: 2 en 7

Gebed

Lezing : Matteüs 19 : 27 – 20 : 7

Zingen : Lied 16b (3x)

Lezing : Matteüs 20: 8-16

Overweging

Muziek

Gebed
Laten we bidden, en ons gebed samen afsluiten met het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus ons gaf : Onze Vader ..

Zingen : Lied 653 : 4

Doven van de kaarsen
We zullen de kaarsen doven, en daarna de kerkzaal in stilte verlaten.

Vespers in de Stille week 2020 – Maandag 6 april 2020 19:30

Vespers in de Stille week 2020 – Maandag 6 april 2020

Opening

Enkele regels uit Psalm 119 :
Vertel ik u mijn wegen, dan antwoordt u.
Onderwijs mij in uw wetten.
Leer mij de weg van uw regels begrijpen,
en ik zal uw wonderen overdenken.

Aansteken van de kaarsen
Ook op deze avond steken we de kaarsen aan, als teken van verbondenheid.
U kunt dat thuis ook doen.

Welkom

Zingen : Lied 107 : 1

Gebed

Lezing : Mattheüs 8 : 1, 5-13

Zingen : Lied 840 : 1 en 2

Lezing : Mattheüs 8 : 18, 23-27

Overweging

Muziek

Gebed
Laten we bidden, en ons gebed samen afsluiten met het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus ons gaf

Zingen : Lied 418 : 1 en 2

Doven van de kaarsen

Zondag 5 april

Exodus 11: 1 – 10

Wordt het nu anders? Mozes is woedend op de farao die het volk maar niet wil laten gaan. Mozes vertelt in dit verhaal dat er in alle huizen van Egypte verdriet zal zijn. Ook dit maakt hem woedend en verdrietig. Maar hij weet dat het niet anders kan.

De orde van dienst is hieronder te vinden, zodat u deze dienst thuis mee kan beleven.

Orde van dienst 5 april

Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 29 maart, alternatieve viering ivm coronavirus

U kunt om 09.30 uur (of later) een ochtendgebed vanuit De Ark mee vieren via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 22 maart, alternatieve viering ivm coronavirus

U kunt om 09.30 uur (of later) een ochtendgebed vanuit De Ark mee vieren via www.kerkdienstgemist.nl