Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Voorbije kerkdiensten

Zondag 15 juli – Vierde zondag van de zomer

15 juli 09.30 Vierde zondag van de zomer
Voorganger : Drs. L.J. Koning-Polet, Gouda

Zondag 8 juli – Derde zondag van de zomer

8 juli 09.30 Derde zondag van de zomer
Viering Avondmaal
Voorganger: ds. M.J. Wattel te Hoofddorp

Zondag 1 juli – Tweede zondag van de zomer

Job 42

Job wordt weer een even ‘gezegend’ mens als eerst. Tegelijk kun je je
afvragen: wat is er veranderd door dit verhaal? Zou Job veranderd zijn? En
de vrienden? En God? Met de kinderen kan naar aanleiding van dit thema
ook verkend worden hoe zij zelf veranderen.
Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 24 juni – Eerste zondag van de zomer

Job 38: 1-38

Weet jij dat? God zet Job op zijn plek: met een serie retorische vragen maakt
hij duidelijk dat Job zichzelf niet op gelijke hoogte met de Eeuwige moet
plaatsen, Job moet niet denken dat hij alles weet. Met de kinderen denken we
na over vragen waarop je niet zomaar een antwoord weet.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 17 juni – Derde zondag na Trinitatis

Job 10

Eigen schuld? Zeven dagen zitten de vrienden van Job zwijgend bij hem.
Daarna doen ze hun mond open en gaat het mis. Als Job zich beklaagt over
wat er met hem gebeurt, brengen de vrienden naar voren dat dit niet zonder
reden kan gebeuren. Heeft Job niet toch iets verkeerd gedaan?
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 10 juni – Tweede zondag na Trinitatis

Job 2

Na alles wat er gebeurd is, komen Jobs vrienden hem opzoeken. Ze gaan
naast hem zitten en zeggen niks. Zeven dagen lang houden ze hun mond.
Soms valt er niks te zeggen. Maar juist dan moet je naar iemand toegaan.
Want ook zonder iets te zeggen, kun je laten weten dat je met iemand
meeleeft. We vieren het Avondmaal.
Ds. Anja van Alphen gaat voor.

Zondag 3 juni Eerste zondag na Trinitatis

Voorganger: ds. F. Hemrica, Utrecht

Zondag 27 mei Drieëenheid, Trinitatis

Exodus 3: 1-6
Een wonderlijk verschijnsel
Een struik staat in brand zonder te verbranden. Mozes wil dat gaan
onderzoeken, maar wordt door God tegengehouden: hij moet zijn
sandalen uittrekken want hij betreedt heilige grond. En hij bedekt zijn
gezicht.
Ds. Lydia Meiling gaat voor.

Zondag 20 mei Pinksteren, 50e Paasdag

Genesis 11: 1-9
De wereld in
Het verhaal van de toren van Babel laat zien dat mensen de wereld
moeten bewonen: op verschillende plekken, op verschillende manieren als
een veelkleurige schepping. We willen deze pinksterzondag stilstaan bij
hoe mooi veelzijdig de mensheid kan zijn en dat je in die veelzijdigheid
toch ook veel kunt delen.
Ds. Jaap van de Meent gaat voor.

Zondag 13 mei Zevende Zondag van Pasen, Wezenzondag

Genesis 9: 8-17
Dat beloof ik
Noach en de dieren zijn de ark uitgegaan en de aarde is weer droog. Dan
doet God een belofte aan Noach: nooit meer zal het zo erg zijn op aarde.
De regenboog is hiervan het teken. Met de kinderen denken we na over
beloftes.
Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.