Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Voorbije kerkdiensten

Zondag 17 maart – 2e zondag van de veertigdagentijd

Lucas 9: 28-36

Wakker worden!

Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en
praten met hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft…
slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in ieder geval
wakker moeten worden. Ds. C.C.A. Melgers uit Hazerswoude gaat voor

Zondag 10 maart – 1e zondag van de veertigdagentijd

Lucas 4: 1-13

Kiezen

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de
woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te
worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van
de Eeuwige? Drs. Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden gaat voor.

Zondag 3 maart – 8 e zondag na Epifanie

Lucas 6:39-49
Wat zie jij in de spiegel?

Jezus spreekt zijn leerlingen toe. Als je oordeelt over een ander zonder
kritisch naar jezelf te kijken, lijk je op een blinde die een andere blinde wil
begeleiden. Je lijkt dan op iemand die een ander wijst op een splinter, terwijl
je zelf een balk in je oog hebt. Ds. Anton Admiraal gaat voor.

Zondag 24 februari – 7 e zondag na Epifanie

Ester 8:3-8; 9:1-23
Wat kun je doen?

De wet om de joden uit te roeien, kan niet veranderd worden. Daarom maakt
de koning er een wet bij waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen. Met
de kinderen bekijken we het ook op iets kleinere schaal: Wat kun je doen als
er iets gebeurd is dat niet zomaar te herstellen is?
Ds. C.P. Koole gaat voor.

Zondag 17 februari – 6 e zondag na Epifanie

Ester 7:1-8:2
Ontmaskerd

Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester de koning over de verschrikkelijke
plannen die Haman heeft. De koning schrikt heel erg en is bijzonder kwaad.
Haman probeert te redden wat er te redden valt. Maar dat lukt niet echt.
Ds. Rien Wattel gaat voor.

Zondag 10 februari – 5 e zondag na Epifanie

Lucas 5:1 – 11
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen

Deze vissers luisteren naar Jezus en vangen plotseling veel vis. Weer aan
land gekomen, laten ze alles achter en ze volgen Jezus. Wat gebeurt er in de
tussentijd? Hoe voelde Petrus zich geroepen. En wat betekent roeping voor
ons? Ds. Lydia Meiling bevestigt drs. Murielle van Diepen als kerkelijk
medewerker in onze gemeente, waarna Murielle voorgaat.

Zondag 3 februari – 4 e zondag na Epifanie

Ester 4
Doe iets!

De oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij is diep in
de rouw vanwege het lot dat zijn volk boven het hoofd hangt. Hij vraagt Ester
om hulp. Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 27 januari – 4 e zondag na Epifanie

Ester 3

Macht en vrijheid
Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de
koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien.
Met de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.
Ds. Jaap Koning gaat voor.

Zondag 20 januari – 3 e zondag na Epifanie

Ester 2: 1-17

Jij bent het!
Vanaf deze zondag lezen we 6 keer uit het boek Ester. Koning Ahasveros
zoekt een koningin. Uit het land komen meisjes naar het paleis, ze maken
zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk
kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.
Diaken Leon Everts en Kees van der Does gaan voor.

Zondag 13 januari – 2 e zondag na Epifanie

Lucas 3:15-16+21-22

Hij hoort bij God
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes
vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de
mensen dat Jezus de Zoon van God is.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.