Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Voorbije kerkdiensten

Zondag 18 november – Negende zondag van de herfst

Marcus 12: 38-13: 2
Dat is veel! Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar
mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een
arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven,
zegt Jezus – want zij heeft gegeven van haar armoede.
Ds. Jaap van de Meent gaat voor.

Zondag 11 november – Achtste zondag van de herfst

Marcus 12: 28-34
Als je één ding kunt onthouden… Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus
naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde
voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het
belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’ In deze oecumenische
viering gaan diaken Everts en Kees van der Does voor.

Zondag 4 november – Zevende zondag van de herfst

Marcus 12: 18-27
Het klopt niet meer. Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus. ‘Dat
koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een
vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij
getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als
engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 28 oktober – Zesde zondag van de herfst

Marcus 10: 46-52
Een wereld van verschil. Vandaag lezen we het verhaal van de blinde
Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs
verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.
Ds. A. Admiraal gaat voor.

Zondag 21 oktober – Vijfde zondag van de herfst

Marcus 10: 32-45
Een koning wordt een dienaar. Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te
wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op
de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal
van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen
dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor

Zondag 14 oktober – Vierde zondag van de herfst

Marcus 10: 17-31
Wat heb je nodig? Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij
God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden.
Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen?
Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan
een rijke door de poort van het koninkrijk van God.
Ds. Guus Koelman gaat voor.

Zondag 7 oktober – Derde zondag van de herfst

Marcus 10: 1-6
Zo kom je bij God. Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Dat is geen
schriftgeleerde, niet een van zijn discipelen, Jezus wijst in dit verhaal naar
de kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het
kan, maar leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.
Ds. Jaap Koning gaat voor.

Zondag 30 september – Tweede zondag van de herfst

Marcus 9: 38-50
Wie hoort erbij? De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus’
naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus.
Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: ‘Wie niet tegen ons is,
is voor ons.’
Ds. Bram-Willem Aarnoutse gaat voor.

Zondag 16 september – Dertiende zondag van de zomer

Marcus 9: 14 – 29
Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft.

In deze oecumenische viering in de Petrus en Pauluskerk gaan diaken L. Everts en Kees van der Does voor.

Zondag 9 september – Twaalfde zondag van de zomer

Marcus 8: 27-9: 1

In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is.

Ds. R. van Laar gaat voor.