Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Voorbije kerkdiensten

Zondag 13 januari – 2 e zondag na Epifanie

Lucas 3:15-16+21-22

Hij hoort bij God
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes
vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de
mensen dat Jezus de Zoon van God is.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 6 januari – Epifanie

Matteüs 2: 1-12

Stralende ster
Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de
donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren!
Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.
Ds. A. Admiraal gaat voor

Zondag 30 december – Zondag na kerst

Lucas 2: 25-40

Simeon en Hanna
Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats.
Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en
Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de
Messias die komen zou.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

25 december 09.30 Kerstmorgen

Johannes 1: 1-14

Johannes kwam om te getuigen van het licht: het ware licht dat ieder
mens verlicht. De herders in het veld zagen het het eerst: de engel van de
Heer, omgeven door het stralende licht van de Heer: voorbode van de
geboorte van Christus.
Ds. Reintje Stomphorst gaat voor

Maandag 24 december 21:00 – Kerstnacht

Lucas 2: 1-20

Lichtpunt
Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien,
mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal.
Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal
ligt het kind dat God dichtbij brengt.
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 23 december – Vierde zondag van de Advent

Zondag 23 december – Vierde zondag van de Advent (paars)

Lucas 1:39-45

Ontmoeting. Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 16 december – Derde zondag van de Advent

Zondag 16 december – Derde zondag van de Advent (paars)

Sefanja 3:14-20

Vreugde. In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt er gedanst.

Ds. Lydia Meiling gaat voor.

Zondag 9 december – Tweede zondag van de Advent

Zondag 9 december – Tweede zondag van de Advent (paars)
Viering van het Heilig Avondmaal

Lucas 3:1-6

Een nieuw begin. Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

Ds. Lydia Meiling gaat voor.

Zondag 2 december – Eerste zondag van de Advent

Zondag 2 december – Eerste zondag van de Advent (paars)

Openbaring 1:9-11 en 8:1-4

Bericht uit de hemel. Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer.

Dr. Anneke Mooi gaat voor.

Zondag 25 november – Tiende zondag van de herfst

Marcus 13: 14-27
Als het donker wordt. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit
over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen
aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet
gebeuren. Wees waakzaam! Ds. Rien Wattel gaat voor.