Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Voorbije kerkdiensten

Zondag 16 september – Dertiende zondag van de zomer

Marcus 9: 14 – 29
Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft.

In deze oecumenische viering in de Petrus en Pauluskerk gaan diaken L. Everts en Kees van der Does voor.

Zondag 9 september – Twaalfde zondag van de zomer

Marcus 8: 27-9: 1

In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is.

Ds. R. van Laar gaat voor.

Zondag 2 september – Elfde zondag van de zomer

Marcus 8: 22-26
Deze week lezen we het verhaal waarin Jezus een blinde man geneest door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel. De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te zien!

Ds. Ad van Houwelingen uit Noordwijk gaat voor.

Zondag 26 augustus – Tiende zondag van de zomer

Marcus 8: 1-21
De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.

Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 19 augustus – Negende zondag van de zomer

Marcus 7: 31-37
Er wordt een man bij Jezus gebracht die doof is en gebrekkig spreekt. ‘Effata!’, roept Jezus. ‘Word geopend!’ Dat verandert alles. De hemel gaat open, voor de man gaat een wereld open. Hij kan weer horen en zijn tong komt los. Jezus zegt tegen de omstanders dat ze het niet verder mogen vertellen, maar dat doen ze toch.

Ds. Myrthe Leijdens gaat voor.

Zondag 12 augustus – Achtste zondag van de zomer

Marcus 7: 24-30
Een buitenlandse vrouw wil dat Jezus haar dochter bevrijdt van een onreine geest. Jezus antwoordt dat hij het brood van de kinderen niet aan de honden wil geven. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar Jezus laat zich door de vrouw overtuigen. Als het koninkrijk een brood is, zijn een paar kruimels voor haar al genoeg.

Ds. Henk van Veen gaat voor.

Zondag 5 augustus – Zevende zondag van de zomer

Marcus 7: 1-23
De Farizeeën en Schriftgeleerden weten precies te vertellen wat de
leerlingen van Jezus verkeerd doen. Zij eten met onreine handen, alsof
eten niet kostbaar en van God gegeven is! Jezus vertelt in dit verhaal dat
‘het goede doen’ niet alleen afhangt van uiterlijke gedragingen. Het gaat
om wat leeft in je hart en wat je aan anderen laat merken.
Dr. Anneke Mooi gaat voor.

Zondag 29 juli – Zesde zondag van de zomer

Marcus 6: 45-52
Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ Ook voor kinderen is het invoelbaar dat deze woorden verschil kunnen maken. Als iemand tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn, kan dat er meteen voor zorgen dat je je minder bang voelt.

Ds. M. Burema gaat voor.

Zondag 22 juli – Vijfde zondag van de zomer

Marcus 6: 30-44
Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze
mensen te eten moet geven. Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is
er voor iedereen genoeg. Ds. Ton Zoutman gaat voor.

Zondag 15 juli – Vierde zondag van de zomer

15 juli 09.30 Vierde zondag van de zomer
Voorganger : Drs. L.J. Koning-Polet, Gouda