Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Oud event

Woensdag 11 maart Biddag voor gewas en arbeid; 16:30, De Rokende Turf

Let op:

De viering van de biddag begint om 16.30 uur en duurt tot ca. 17.15 uur. U
bent welkom bij De Rokende Turf vanaf 16.00 uur.

Op woensdag 11 maart 2020 is het biddag voor gewas en arbeid. Graag nodigen wij de gemeente uit om deel te nemen aan het gebedsmoment op deze biddag. Net als de vier voorgaande keren vieren we deze biddag in de vorm van “bidden bij de boer”. De plaats hiervoor is deze keer in gebouw De Rokende Turf in Sluipwijk, in gebruik bij Watersnip Advies. Deze locatie is met zorg gekozen door onze denktank duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

De oorsprong van de biddag is het bidden voor een goede opbrengst van het land. Steeds duidelijker wordt dat we anders moeten omgaan met onze aarde en met de natuur. Denk daarbij aan de actuele stikstofproblematiek. Teksten uit de Bijbel over rentmeesterschap, omgaan met de dieren, met biologische producten, de kringloop van het leven komen bij dit gebedsmoment aan de orde.

Dr. J.G. Mooi uit Hoogmade is onze voorganger en zij zal aandacht geven aan het thema. De muziek wordt verzorgd door John van Gemeren. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken.

Jos van den Berg, eigenaar van supermarkt COOP in Reeuwijk, zal iets vertellen over zijn winkel, de verkoop van biologische producten, voedselverspilling en een eerlijke prijs van producten.

 

Taizé-viering zondag 24 november 19:30

Taizéviering
Al jaren reizen jongeren van onze gemeente af naar het kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk. Een ervaring die elke keer mee genomen wordt terug naar Reeuwijk. Zondag 24 november kunt u ook proeven van deze ervaring in een eenvoudige, sfeervolle viering waar gebruik wordt gemaakt van de liederen uit Taizé. Voor de invulling van deze viering is er meegedacht door verschillende jongeren uit de gemeente. Daarbij komt tijdens de viering het thema: ‘’Ik roep tot U’’ naar voren.

Datum: Zondag 24 November

Aanvang van de viering: 19.30 uur

U bent allen van harte Welkom!

Gedachtenisconcert zaterdag 2 november, 19.30 uur in De Ark, Reeuwijk

Gedachtenisconcert

Toonkunst Gouda zingt muziek van Antonin Dvorak, Gabriel Fauré en Johannes Brahms.
Zaterdag 2 november, 19.30 uur in De Ark, ’t Kerkestuk, Reeuwijk

Tijdens dit gedachtenisconcert ter gelegenheid van Allerzielen heten we graag iedereen welkom die stil wil staan bij het overlijden van een familielid, een vriend of vriendin, in het afgelopen jaar of al langer geleden. Gedenken kan tijdens het luisteren naar deze muziek, naar de teksten die kerkelijk medewerker Murielle van Diepen uitspreekt en bij het aansteken van een lichtje ter nagedachtenis.

Toonkunst Gouda zingt onder leiding van dirigent Leo Rijkaart en op piano begeleid door Martin van Broekhoven een fantastisch programma:

  • Antonin Dvorak – Delen uit Stabat Mater
  • Gabriel Fauré – Cantique de Jean Racine
  • Johannes Brahms – Geistliches Lied
  • Delen uit Ein Deutsches Requiem

Leo Rijkaart studeerde koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2004 richtte hij het Randstedelijk Zanginstituut in Gouda op. Vanuit dit instituut worden opleidingen, workshops, evenementen en reizen op vocaal gebied verzorgd. Leo Rijkaart dirigeert Toonkunst Plus Gouda, kamerkoor Cantare en het Gouds Mannenvocaal.

Toonkunst Gouda, opgericht in 1918, levert meer dan een eeuw een grote bijdrage aan het culturele leven in Gouda en ontving daarvoor vorig jaar de Koninklijke erepenning in zilver.

Pianist Martin van Broekhoven begeleidt Toonkunst Gouda sinds 1991. Sinds 2015 is hij dirigent van Vocal Group Timeless in Hellevoetsluis.

De toegang is gratis, met collecte na afloop

ZinSpelen: Woensdag 15 april 2020: God en ik. Mystiek met Marga Haas

Marga Haas geeft cursussen over o.a. Meester Eckhart en publiceert hier veel over. Hij leefde zeven eeuwen geleden, maar de woorden van deze mysticus zijn onverminderd actueel. Ook een goed verhaal.”

Marga Haas is theoloog en geestelijk verzorger in een hospice

ZinSpelen: Woensdag 11 maart 2020: Van atheïst naar gelovig, door Willemijn Dicke

Willemijn Dicke veranderde in 10 jaar tijd van fanatiek atheïst in een gelovige. Ze publiceerde haar verhaal in ‘De Sjamaan en ik’. Haar omgeving is verbijsterd maar zij ervoer de mystiek van het geloof en ging geloven! Een goed verhaal.

Willemijn Dicke is wetenschapper, universitair hoofddocent aan diverse universiteiten

ZinSpelen: Woensdag 5 februari 2020: Is het waar? met Reinier Sonneveld

Reinier Sonneveld publiceerde onlangs het boek: Het vergeten evangelie. Hierin zoekt hij naar de betekenis van Jezus’ kruisiging en komt met een vernieuwende en relevante visie voor hedendaagse gelovigen, die diep wortelt in de Bijbel en de vroegste christelijke denkers. Een goed verhaal.

Reinier is theoloog, filosoof, publicist

 

ZinSpelen: Woensdag 13 nov 2019: Eindeloos bewustzijn met Pim van Lommel

 In de hele mensgeschiedenis zijn meldingen gedaan door mensen die zich  een buitengewone ervaring herinneren na een levensbedreigende crisis.  Dit wordt tegenwoordig een bijna-dood ervaring (BDE) genoemd. In vier recente wetenschappelijke studies naar BDE bij in totaal 562

 patiënten die een hartstilstand hebben overleefd werden identieke  resultaten gevonden en eensluidende conclusies getrokken. Uit deze  studies bleek dat er geen wetenschappelijke verklaring is waarom  sommige mensen wel en de meeste mensen geen BDE ervaren tijdens een periode van bewusteloosheid door een hartstilstand (klinisch dood), waarbij alle hersenfuncties (tijdelijk) totaal zijn uitgevallen. Onderzoek naar BDE confronteert ons duidelijk met de beperkingen van onze huidige medische inzichten over ons bewustzijn en herinneringen in relatie met de hersenen. Volgens deze studies is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze

 hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden. Dit geeft ook een totaal andere visie over wat dood zou kunnen zijn: een continuïteit van ons bewustzijn  na de dood van ons fysieke lichaam. Er zal in de voordracht dieper worden ingegaan op deze conclusies. Na de lezing volgt het uitgebreide verhaal over haar BDE door Marga van Lennep-Kernkamp, waarna discussie met de zaal.  Zie verder het boek ‘Eindeloos bewustzijn’, en de website www.pimvanlommel.nl  

Pim van Lommel cardioloog n.p.

ZinSpelen: Woensdag 9 okt 2019: Wat blijft er over? door Stevo Akkerman

Stevo Akkerman is, een zeer kritisch cultuurcommentator. Ageert tegen het gekakel en gekrakeel van de vrije meningsuiterij. Hij is ook bekend van het boek: ‘Het klopt wel maar het deugt niet’. Over de moraal van de financiële wereld. Voor ons gaat hij in op ‘Wat blijft er over als er niets is vast te stellen’. Een goed verhaal.

Stevo Akkerman is Trouw-columnist, auteur en publicist

zondag 8 september Start kledinginzameling

zondag 8 september Start kledinginzameling

zondag 14 juli Gglass Zeiltocht + picknick

zondag 14 juli Gglass Zeiltocht + picknick