Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Oud event

vrijdag 6 juli 18.45 u. Jeugdclub, seizoensafsluiting

Vrijdag 6 juli 18.45 uur Jeugdclub, seizoensafsluiting

zondag 24 juni 11.00 u. Fietstocht naar Zevenhoven

Zondag 24 juni 11.00 uur Fietstocht naar Zevenhoven na afloop van de kerkdienst

vrijdag 15 juni 18.45 u Jeugdclub, buitenprogramma

Vrijdag 15 juni 18.45 uur Jeugdclub, Buitenprogramma

Maandag 28 mei 14.30 uur Ouderenmiddag

Op maandag 28 mei 2018 om 14:30 wordt er weer een ouderenmiddag georganiseerd.

Deze keer met Frank Marcus, over veteranen.

Vrijdag 18 mei 18.45 uur Filmavond

Op vrijdag 18 mei om 18:45 organiseert de jeugdclub een filmavond.

Dinsdag 15 mei 20.00 uur Contactpersonenavond

Contactpersonenavond,

met Murielle van Diepen, pastoraat

Bidden bij de boer. Woensdag 14 maart.

Bidden bij de boer.

Op woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De Protestantse Gemeente De Ark van Reeuwijk viert deze biddag voor de derde keer in de vorm van “bidden bij de boer”.

Familie De Wit, Oud-Reeuwijkseweg 11 in Reeuwijk is zo gastvrij om ons op woensdag 14 maart van 16.30 -17.15 uur te ontvangen op hun boerderij. Anton de Wit zal wat vertellen over hun bedrijf en ook over de betekenis van zonnepanelen. Naast de zorg voor het land en zijn dieren is hij ook bezig met duurzame energie.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst zal voorgaan en John van Gemeren zorgt voor de muzikale begeleiding. De bijeenkomst vindt plaats in de stal op strobalen.

De oorsprong van de biddag is het bidden voor een goede opbrengst van het land. Steeds duidelijker wordt dat we anders moeten omgaan met onze aarde. Zon en de wind worden nu ook onderdeel van een goede oogst. We moeten in deze tijd ook energieboeren worden.

Teksten uit de Bijbel over rentmeesterschap, de kringloop van het leven, licht en leven komen bij dit gebedsmoment aan de orde.

Na afloop van de overdenking kunnen de aanwezigen een glas melk vanuit het tappunt op de boerderij en een broodje nuttigen. Belangstellenden zijn van harte welkom

dinsdag 13 feb: lezing Diederik Stapel

Vespers in Reeuwijk: 22 – 26 jan

Week van Gebed om eenheid.

Vanaf zondag 21 januari wordt in kerken in Nederland de jaarlijkse Interkerkelijke Week van Gebed gehouden. Samen bidden voor land, volk, kerk en wereld. De kerken van Reeuwijk doen in 2018 opnieuw gezamenlijk hieraan mee. Op vier doordeweekse avonden is er vanaf 19.30 uur in 1 van de kerken, een gebedsmoment van maximaal een uur. Dit staat open voor ieder in Reeuwijk, dus ook voor hen die in Reeuwijk wonen en buiten Reeuwijk bij een gemeente meeleven. Welkom

Maandag 22 januari bij de Christengemeente Elim, Gebouw De Poort, Einsteinstraat 12D.

Dinsdag 23 januari bij de hervormde gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, Kerkweg 2, Reeuwijk Dorp.

Woensdag 24 januari bij de Protestantse Gemeente De Ark, ’t Kerkestuk 1.

Donderdag 25 januari bij de Hervormde  Gemeente Sluipwijk, ’s Gravenbroekseweg 85.

De wekelijkse weeksluiting voor ouderen in Dienstencentrum De Reehorst Poelruit 12, waar alle ouderen van harte welkom zijn, zal vrijdag 26 januari ook in dit teken staan. Dat begint als altijd om 19.00 uur.

Wie meer informatie wil neme contact op met ds. Tekelenburg, email predikant@hervormdreeuwijk.nl

 

 

lezing Zinspelen 16 januari: Prof dr Johan Graafland