Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Organisatie

Nieuw jaardoel 2020/2021: Inloophuis Domino in Gouda 

Jaardoel 2020/2021 Inloophuis Domino in Gouda 

Het afgelopen jaar was ons jaardoel ver weg de Kerk in Syrië. We hebben dit jaardoel afgesloten tijdens de overstapdienst op 5 juli en een cheque overhandigd aan Wilma Wolfswinkel (coördinator Midden Oosten) van Kerk in Actie. 

Dit jaar hebben we gekozen voor een jaardoel dichtbij namelijk Inloophuis Domino in Gouda.  

Inloophuis Domino werkt vanuit een christelijke identiteit en is een huiskamer voor mensen voor wie het hebben van contacten niet vanzelfsprekend is.  

Iedereen is welkom om rustig een kopje koffie, thee of fris te drinken, wat te lezen, een spelletje te doen, de ander te ontmoeten, een praatje te maken, je hart te luchten of met elkaar een warme maaltijd te delen. Samen gewoon jezelf zijn, dat kan bij Inloophuis Domino. 

Het mooie van een project dichtbij is, dat we als gemeente er ook in praktische zin bij betrokken kunnen zijn.  

Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals: 

 • Creaavonden 
 • Kledingbeurs in het voor en na jaar. 
 • Verwendag 
 • Sinterklaas 
 • Kerst 
 • Bezinningsavonden 
 • Breiclub 

Momenteel kunnen deze activiteiten helaas tijdelijk door corona niet door gaan. 

U begrijpt dat dit voor de bezoekers heel jammer is, omdat dit lichtpuntjes zijn waar soms al een heel jaar naar wordt uitgekeken. We hopen volgend jaar weer wat activiteiten te kunnen oppakken. 

Mocht u of jij vragen hebben over Inloophuis Domino , of vrijwilliger worden dan kunt u of jij terecht bij ondertekende. 

Namens de diaconie, Ditty Peek 

 

 

Aankondiging bevestiging Murielle van Diepen

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk is zeer verheugd dat drs. Murielle van Diepen op 12 juli 2020 het op
haar uitgebrachte beroep heeft aangenomen.

Op zondag 6 september om 14.00 uur zal Murielle bevestigd worden als predikant en aan onze gemeente worden verbonden door ds. Bram Tack, predikant te Bodegraven en gedurende het beroepingsproces betrokken als onze consulent.

Helaas kunnen wij in verband met de corona maatregelen slechts 100 gasten welkom heten in ons kerkgebouw De Ark te Reeuwijk. Wij nodigen u daarom van harte uit om op zondag 6 september om 14.00 uur de feestelijke kerkdienst live bij te wonen, via de volgende link: https://youtu.be/Pu-Nw1z_i7g.

De bijbehorende flyer is te vinden door op deze regel te klikken.

Jaarstukken 2019 Protestantse Gemeente De Ark

Geachte gemeenteleden,

Wegens de maatregelen vanwege de corona-crisis gaat de gemeentevergadering, die was voorzien voor dinsdag 21 april, niet door. De kerkenraad wil u wel laten delen in de verschillende jaarstukken die gewoonlijk voor deze vergadering worden verspreid en op deze vergadering besproken: de financiële jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van de diaconie, beide in de officieel voorgeschreven versie en in een verkorte versie.  De jaarrekening van de diaconie is behandeld in de kerkenraadsvergadering van 9 maart jl., de jaarrekening van de Kerkrentmeesters is in een e-mail procedure door de kerkenraad behandeld.  De kascontrolecommissie, gevormd door Henk Fehling en Henk van Loo, heeft de stukken gecontroleerd en goed bevonden.

Toegevoegd is ook het Jaarverslag met een beschrijving van de activiteiten in en om onze gemeente in 2019.

De stukken kunt u inzien door hieronder op de gewenste link te klikken:

Hebt u vragen over of commentaar op deze stukken, dan kunt u zich richten tot:

sander.kwakernaak@hotmail.com    voor de jaarrekening van de diaconie

janwalrave@hetnet.nl                  voor de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters

scriba@pgdeark.nl                          voor het jaarverslag

Over enkele weken zullen de financiële jaarstukken overeenkomstig de aangepaste regelingen van de Generale Synode worden aangeboden aan het Regionale college voor beheerszaken in de PKN.

Bert Kwast

Verslag Contactpersonenavond 10 september

Op 10-9 heeft de Contactpersonenavond plaats gevonden in de Ark. Met ruim 20 contactpersonen zaten we gezellig onder de sterrenverlichting en comfortabel op de mooie banken. Het thema was “alles wat aandacht krijgt groeit’. De contactpersonen onderhouden (specifiek) het contact met gemeenteleden die in hun wijk wonen en wij zijn heel dankbaar voor het werk dat zij daarvoor verzetten. Natuurlijk is het niet zo dat we het onderlinge contact houden met elkaar hebben “uitbesteed” aan de contactpersonen, we zijn immers kerk met elkaar en dat omzien naar elkaar gaat ons als gemeente aan, maar door de inzet van de contactpersonen hopen we dat speciaal te onderstrepen.

We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de huidige richtlijnen voor de contactpersonen in relatie tot de toekomstige samenwerking met onze nieuwe predikant Murielle van Diepen. Ook hebben we besproken hoe we aandacht kunnen geven aan gemeenteleden die we opeens niet meer zien in de kerk, zonder dat we daarbij controlerend overkomen, maar juist wel als blijk van betrokkenheid met die ander.

Ook hebben we met elkaar geprobeerd om een oplossing te vinden voor het feit dat er een te kort is aan mensen/ contactpersonen die bezoekjes willen afleggen aan ouderen. De oproepen in de Arkade hebben niets opgeleverd.

Na deze interactieve interventie heeft Greet ons meegenomen in de betekenis en de gebruiken van de viering van Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar aan de hand van het boekje ” van Jom tot Jom”.

Als afsluiting kregen alle contactpersonen een aardige attentie.

Het pastorale team, Greet Bakker en Caroline Bos

Bericht kerkrentmeesters 12-05-2019

Van de Kerkrentmeesters.

Beste gemeenteleden,

Ik praat u graag bij over een aantal zaken met betrekking tot de verbouwing en verfraaiing van ons kerkgebouw.In willekeurige volgorde noem ik de diverse “verbouwingen en aanpassingen” die op de rol staan:

 • Het plaatsen van 2 nieuwe wandventilatoren in de kerkzaal (en geluidsarm maken).
 • De dak ventilatoren in de huiskamer en de keuken/tussenzaal vernieuwen.
 • De garderobe aanpassen, vernieuwen, om ruimte te krijgen voor een betere bereikbaarheid en toegang naar de toiletten.
 • Het maken van een invalidentoilet.
 • De herentoiletten vernieuwen en geschikt maken voor heren en dames, waarbij de entree aangepast wordt t.b.v. betere toegang.
 • Het plaatsen van een nieuwe keuken, met alles wat daar bij komt.
 • Het vernieuwen van de keuken/zaalwand en de toegang naar de keuken.
 • Het aanpassen en vernieuwen van de toiletten aan de achterzijde (1e toilet wordt een cv/ werkkast, het 2e toilet wordt geschikt gemaakt voor heren en dames).
 • De achterzaal (crèche-ruimte) aanpassen/verdelen in 2 ruimtes. Ruimte 1 voor fysio-gebruik, ruimte 2 wordt werkruimte voor Murielle van Diepen.
 • Het vernieuwen van de vloerbedekking in de zalen (bedekking met meer geluidsabsorptie).
 • Het aanpassen van de achterhal in een hal/ontvangstruimte.

Over het tijdspad:

Vanaf week 24 (half juni) zal, onder leiding van Hans Rootert, met het slopen en bouwen worden begonnen. De werkzaamheden zullen, dat begrijpt u, meerdere maanden gaan duren.

Over de VVB 2018 en de actie kerkbalans 2019 nog het volgende:
Er druppelen nog steeds wat, voor 2018 toegezegde, bedragen binnen. In de volgende Arkade kan ik u het eindresultaat meedelen. De toezeggingen voor de actie kerkbalans 2019 zijn ongeveer te vergelijken met die van vorig jaar. Dat is op zich verheugend. Helaas is er ook dit jaar weer een redelijk grote groep gemeenteleden die niets heeft toegezegd.

Ook hierover zal ik in de volgende Arkade de specifieke resultaten laten zien.

Met vriendelijke groet,

Anton Bakker

De Heer J. Rootert koninklijk onderscheiden.

09-04-2019 Reeuwijk-Brug – Burgemeester Christiaan Van der Kamp benoemde afgelopen dinsdagavond namens onze Koning de Heer J. (Hans) Rootert tot Lid van de orde van Oranje-Nassau. De Heer Rootert was jarenlang vrijwilliger bij Protestantse Gemeente De Ark in Reeuwijk. Van 1997 tot 2016 was hij lid van de beheerscommissie en van 2002 tot 2016 voorzitter. Hij speelde een grote rol in de verbouwing van De Ark. Hij was bouwkundig coördinator en

gezien het resultaat, is hem dat goed gelukt.

Hij was lid van de Gideonsbende, deze groep mensen hielp nieuwe Nederlanders met het zoeken naar een baan. Ook met het inburgeren van deze mensen heeft hij veel geholpen. Hij is ooit gesignaleerd in Waddinxveen met een ijskar, hij verkocht ijsjes ten bate van de kerk. De Burgemeester prees zijn probleemoplossend vermogen richting de overheid.

Momenteel is Hans Rootert lid van het College van Kerkrentmeesters. Mevrouw Rootert werd verrast met een bos bloemen. De uitreiking vond plaats in De Ark in Reeuwijk waar een bijeenkomst was over de renovatie van De Ark.

Tekst en beeld: RTV Bodegraven

Kledinginzamelactie 2018

Kledinginzamelactie 2018

24 September – 27 Oktober

De kleding inzamelactie was weer een succes.
Er is veel kleding binnen gekomen.
Op zaterdagmiddag de 27 ste oktober hebben we
met een groep gemeenteleden alle kleding gesorteerd. En het was zoals altijd een gezellige en leuke middag met elkaar.
Iedereen die hieraan heeft meegeholpen op welke manier dan ook. HEEL HARTELIJK BEDANKT
namens Dorcas en Het Leger des Heils!
Ook namens de diaconie bedankt wat mede namens U was het wederom een succes !!

Hartelijke groet van u diakenen.

NLdoet 10 maart 2018 verslag

Ook dit jaar heeft de diaconie van de P.G. De Ark van Reeuwijk weer actief meegedaan met de NL-Doet.Dit keer vond de activiteit plaats in het dienstencentrum “De Reehorst”.
Vanaf half 11 waren de bewoners uitgenodigd voor de koffie / thee en een gevulde koek (gesponsord door de Delifrance). Daarna was er tijd om naar een verhaal te luisteren, zelf een spelletje te doen en een sjoelcompetitie. Ook werd er met een aantal bewoners een appelplaatkoek gemaakt.
Net voor de maaltijd die geheel verzorgd was door de diaconie hebben we gezongen samen met een pianist, gitarist en accordeoniste.
De sfeer zat er goed in !!!
Vervolgens was het tijd voor de maaltijd, deze bestond uit een kom erwtensoep met roggebrood en katenspek of boerenkool met worst.
Gezellig zo met elkaar aan tafel, zien eten doet eten!
Als afsluiting was er een bakje koffie/ thee met de vers gebakken appelplaatkoek.
Al  met al, een zeer geslaagde activiteit.

Breng uw kleding! Dorcas-actie

Vanaf heden houdt de diaconie v.d P.G De Ark een inzamelactie voor kleding e.d voor Dorcas.
Dus heeft U nog goede kleding, schoenen, linnengoed e.d dan kunt U dit nu inleveren bij ons.
Zie voor de adressen hieronder.

De actie duurt t/m 21 Oktober.

Zaterdagmiddag 21 Oktober vanaf 13.00 uur gaan we de kleding sorteren.
Daar kunnen we nog wat hulp bij gebruiken!
Vindt U het leuk om mee te helpen stuur dan even een mail naar Tineke Kwakernaak tinekekw@outlook.com of bel 06 25526590

Voor vragen kunt U natuurlijk altijd even contact opnemen.
Wij rekenen op U! Alvast bedankt.

Hartelijke groet van Uw doe-diakenen,
Tineke Kwakernaak en Tineke Lavies.

Plantenactie voor de Ark

Voor bestelformulier: klik hier –>Voorjaarsplanten PDF