10 oktober: lezing Zinspelen: Piet van Midden

Dr. Piet van Midden houdt 10 oktober zijn lezing over de tweede helft, de tweede tafel van de 10 geboden. De tweede helft van de 10 geboden gaat over de mensen onderling, de eerste helft gaat over de verhouding van God met de mensen. 6- gij zult niet moorden – ik wil leven 7- gij zult niet echtbreken – ik …

lezingen 2016 – 2017

Ook dit jaar organiseert Zinspelen weer een aantal bijzondere lezingen. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door de 10 geboden. Met de lezingen proberen zij oude woorden opnieuw richting te geven. dinsdag 13 september, 1ste gebod: God is er ( ‘Ik ben de Heer, uw God.) Met Prof. Hein Blommestijn, hoogleraar mystieke theologie te Rome. Hij leert ons de laatste …

lezing over Zwagerman door prof Blommestijn

Op 8 september 2015 maakte Joost Zwagerman een einde aan zijn leven. Zwagerman was een bekend schrijver en schoof ook geregeld aan bij de Wereld Draait Door. Religie was nooit een belangrijk thema in zijn werk totdat zijn laatste gedichten bekend werden die postuum in de gedichtenbundel ‘ Wakend over God’ zijn uitgegeven. Kunstenaar Marc Mulders, die op uitnodiging van …

16 februari lezing Emmanuel Rutten: Is God goed?

  Emanuel Rutten (1973) is als filosoof verbonden aan het Abraham Kuyper Centrum en Centrum Ethos van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het werkterrein van Emanuel omvat de relatie tussen geloof en wetenschap, kennisleer, metafysica en esthetiek. Hij is tevens wiskundige!   Emmanuel Rutten Hij heeft veel nagedacht en gepubliceerd over of een goede God verenigbaar met …

19 januari Spinoza

Spinoza heeft in zijn bekendste werk, de Ethica, laten zien dat er slechts een alles omvattende werkelijkheid is, die men zowel Natuur als God kan noemen. Spinoza onderscheidt drie niveaus van kennis: de waarneming, de rede en het intuïtieve weten. Deze laatste is een diep doorvoeld inzicht dat God oorzaak is van alles. In dit ‘perspectief van de eeuwigheid’ verdwijnen …