Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Kerkdiensten

Zondag 16 september – Dertiende zondag van de zomer

Marcus 9: 14 – 29
Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft.

In deze oecumenische viering in de Petrus en Pauluskerk gaan diaken L. Everts en Kees van der Does voor.

Zondag 9 september – Twaalfde zondag van de zomer

Marcus 8: 27-9: 1

In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is.

Ds. R. van Laar gaat voor.

Zondag 2 september – Elfde zondag van de zomer

Marcus 8: 22-26
Deze week lezen we het verhaal waarin Jezus een blinde man geneest door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel. De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te zien!

Ds. Ad van Houwelingen uit Noordwijk gaat voor.

Zondag 26 augustus – Tiende zondag van de zomer

Marcus 8: 1-21
De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.

Murielle van Diepen gaat voor.