Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Kerkdiensten

Orde van dienst zondag 28 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 28 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden
Ouderling: Jeannette van Galen
Diaken:Sander Kwakernaak
Organist:Anton Bakker
Koster: Cor van de Wetering
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Hans Bruining 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we lezen lied 84b. De voorganger leest antifoon B, vervolgens leest de gemeente  de oneven coupletten en douderling de even coupletten 

We lezen het kyriegebed, lied 300B, gevolgd door het lezen van het glorialied: 981: 1, 4 en 5                                               

Groet 

Gebed van de zondag 

Eerste schriftlezing: Jeremia 29:1, 4-14 

“Psalm van de zondag” – lied 89a. De voorganger leest het couplet, de gemeente refrein II 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 10:34 – 42 

Gesprekje met de kinderen 

We luisteren naar lied 912:1, 2, 3 en 4  

Verkondiging                             

Pianospel: Hoop ( Louis van Dijk) 

We luisteren naar lied 845 

Toelichting op de collecte voor Het Rode Kruis.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecte box bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Rode Kruis28 juni 2020. 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar de zegen: lied 341 

Orde van dienst zondag 21 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 21 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Ton Alders 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we luisteren naar lied 84:1,2   

Kyriegebed, aansluitend luisteren we naar het glorialied: lied 874 Sanctum nomen Domini  

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen en kinderlied: Een parel in Gods hand  

Eerste schriftlezing; Jeremia 20:7-13 

We spreken mee met lied 831:1,2,5,9   

Tweede Schriftlezing Matteüs 10:16-33 

We luisteren naar lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat            

Overweging 

We luisteren naar lied 941 (muzikaal, we lezen mee) 

Toelichting op de collecte voor de Stichting Health and Education Ghana. 
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. 21 juni 2020. 

We luisteren naar het lied: Neem mijn leven, laat het Heer (LvK 473:1,2,9, Liedboek 912) 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: Ga nu heen in vrede 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,
wil u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

Orde van dienst zondag 14 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 14 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: ds. Dolf Tielkemeijer uit Schiedam
Ouderling: Joke Timmers
Organist: Anton Bakker 

Welkomstwoord en mededelingen  

Gedachtenis Jannis Meijers

We luisteren naar psalm 23  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte Drempelgebed  

Intredelied: lied 100: 1, 2, 3 en 4 

We lezen het kyriegebed van lied 300B, gevolgd door het glorialied: lied 305: 1, 2 en 3                                                   

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing Psalm 126

We luisteren naar lied 126A  

Tweede Schriftlezing Matteus 9: 36 – 1-:15

We luisteren naar lied 339A  

Verkondiging

We luisteren naar lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Amnesty International.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Amnesty International, 14 juni 2020. 

We luisteren naar het kinderlied: lied 279: 3 wordt gelezen 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: lied 978: 1, 2, 3 en 4   

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

Orde van dienst zondag 07 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 7 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Diaken: Truus Bakker
Organist: Ton Alders
Steuncantorij: Arie en Greet Bakker, Esther Eijkelboom, Murielle van Diepen
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Koster: Gerbrand de Graaff
Beamer: Bert Kwast 
 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 971 Zing een nieuw lied 

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 150b                                                   

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied Zie de zon, zie de maan (lied 8b) 

Eerste schriftlezing Exodus 34: 4-9 

Lied 329 O Heer God, erbarmend genadig 

Tweede Schriftlezing Mattheus 28: 16-20 

Lied 968: 1, 4, 5 

Overweging 

Lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Stichting Water voor Leven.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Stichting Water voor Leven 7 juni 2020. 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader), afgewisseld met het zingen van lied 329 

Slotlied 1014: 1, 2, 3, 5 Geef vrede door   

Zegen 

 

Oproep – Vieringen in juni 2020
Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

 

Orde van dienst zondag 31 mei 2020; 09:30 Pinksteren

Orde van dienst voor zondag 31 mei 2020, aanvang 09.30 uur – Pinksteren 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Dick Broere
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steuncantorij: Heleen Schrier, Peter Verheij, Murielle van Diepen 

Orgelspel 

Lied 686: 1,2 De Geest des Heren heeft 

Lied 681 Veni sancte spiritus  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 700:1,3 Als de wind die waait met vlagen  

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 104:1 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied 683: 1,2,4’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest 

Eerste schriftlezing Exodus 24: 1-4a, 9-12, 15-18.

Lied 319: 1,2,7 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 

Luisteren: Waai nu, Geest  

Overweging 

Lied 675 Geest van hierboven  

Toelichting op de collecte voor Stichting Vluchteling.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Stichting Vluchteling, 31 mei 2020. 

Luisteren: Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten (Christus, uw Geest in ons is een bron met kabbelend water) 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

Slotlied 687: 1-3 Wij leven van de wind 

Zegen 

Luisteren: This little light of mine (uitgevoerd door Bruce Springsteen)  

This little light of mine, (Dit kleine licht van mij,)
I’m going to let it shine. (3x) (Ik laat het stralen)
Every day, (4x) every day, (Elke dag)
Every day, every day, (Elke dag)
Gonna let my little light shine. (laat ik mijn lichtje stralen. )

Jesus came with the light, I’m gonna let it shine (Jezus kwam met het licht, ik laat het stralen.)

On Monday, he gave me the gift of love; (Op maandag gaf Hij me de gave van liefde)
On Tuesday, peace came from above. (Op dinsdag kwam vrede van boven.)
On Wednesday told me to have more faith; (Op woensdag zei hij dat ik wat meer vertrouwen moest hebben)
On Thursday, gave me a little more grace. (Op donderdag gaf Hij me wat meer genade.)
On Friday, told me to watch and pray (Op vrijdag zei hij dat ik moest wachten en bidden)
On Saturday, told me just what to say, (Op zaterdag vertelde Hij wat ik kon zeggen)
On Sunday, gave power divine (Op zondag gaf Hij me goddelijke kracht)
just to let my little light shine. (om mijn lichtje te laten stralen)

 

Oproep – Vieringen in juni 2020 

Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. 

We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! 

U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

 

Orde van dienst zondag 24 mei 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 24 mei 2020 aanvang 09.30 uur  

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

 

VoorgangerMurielle van Diepen      

OuderlingDirk-Jan Knol 

Organist: Ton Alders 

Ondersteuning:Annie Hoonhout 

Steuncantorij: Marja en Bert Kwast, Maarten ten Haaf, Murielle van Diepen 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 210: 1,2 God van hemel, zee en aarde 

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 146c: 1 Alles wat adem heeft love de Here                                       

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied Hemelhoog 582a Dit is de dag die de Heer ons geeft 

Eerste schriftlezing Exodus 23: 1-17 

Lied 311: 1,2,3 Wij kiezen voor de vrijheid 

Tweede Schriftlezing Lucas 24: 49-53 

Lied 665: 1,5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd  

Overweging 

Zingen 663: 1,2 Al heeft Hij ons verlaten 

Toelichting op de collecte voor Stichting Op Gelijke Voet.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Op Gelijke Voet, 24 mei 2020. 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

Slotlied 418: 1,2 God, schenk ons de kracht 

Zegen 

Mededeling
Vieringen in juni 2020
Met ingang van 1 juni 2020 is het – onder voorwaarden – weer toegestaan vieringen in De Ark te houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. 

Om dit maximum niet te overschrijden is opgeven vooraf nodig en nog steeds mogelijk via het e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl . Geeft u ook graag op de zondagen dat u niet zou kunnen. Indeling vindt plaats in volgorde van aanmelding. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging. 

Orde van dienst zondag 17 mei 2020; 09:30 uur

Orde van dienst voor zondag 17 mei 2020 aanvang 09.30 uur  

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: Els Klok, Gouda
Ouderling: Jeannette van Galen
Organist/pianist:Anton Bakker
Ondersteuning:Annie Hoonhout
Steuncantorij: Esther de Ruiter, Wilfried Kool, Jeannette van Galen

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé 301H 

Glorialied 150a: 1,2 Geprezen zij God!                                                 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied 806: 1,3 Zomaar te gaan met een stok in je hand 

Eerste schriftlezing Exodus 20: 1-21 

Lied 19: 3 Volmaakt is ’s Heren wet 

Tweede Schriftlezing Petrus 3: 8-18 

Lied 313: 1,2 Een rijke schat van wijsheid 

Overweging 

Zingen 316: 1,4 Het woord dat u ten leven riep 

Toelichting op de collecte voor Inloophuis Domino in Gouda.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Inloophuis Domino, 17 mei 2020 

 Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

 Slotlied 838: 1,2 O grote God die liefde zijt 

 Zegen 

 Pianist speelt “Hoop” van Louis van Dijk  

Orde van dienst zondag 10 mei 2020; 09:30

 

Orde van dienst voor zondag 10 mei 2020 aanvang 09.30 uur (te beluisteren via kerkdienstgemist.nl) 

Aanwezig:
Ds. Jaap Koning, voorganger
Caroline Bos, ouderling
Johan Kooiman, organist
Annie Hoonhout, ondersteuning
Maarten ten Haaf, Heleen Schrier, Peter Verheij, steuncantorij 

Intrede 

Woord van welkom en mededelingen 

Ontsteken van de lichten 

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. Die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. En die niet laat varen het werk van Zijn handen

Moment van stilte  

Drempelgebed 

Intredelied 601: 1, 2 

Kyriegebed, afgesloten met Kyrie van Taizé 301H 

 Glorialied 650: 2, 5, 7 

Groet  

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag 

Verhaal voor de kinderen 

Eerste lezing Exodus 19: 21- 25 

Zingen Lied 313: 1 

Evangelielezing Johannes 14: 1-8 

Zingen Lied 835:`1, 2 

Overweging 

Meditatief orgelspel 

Zingen Lied 913: 1 

Toelichting op de collecte voor L’Arche Gouda 

U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte L’Arche, 10 mei 2020 

Kinderlied 218: 1, 2, 4 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 423: 1, 2, 3 

Zegen

 

Bericht van de diaconie voor alle gemeenteleden 

 De coronacrisis heeft een impact op een ieders leven, in welke vorm dan ook. Misschien is uw inkomen ineens komen te vervallen en staat het water aan de lippen. U kunt dan een beroep doen op het lokale noodfonds van de diaconie. Wij kunnen u dan ondersteunen met een gift om de ergste klap op te vangen. Of misschien weet u wel iemand die hiervoor in aanmerking komt. U kunt dan een mail sturen naar de voorzitter van de diaconie: bakkeramelink@gmail.comBellen kan ook 0182-395245. Uw aanvraag wordt in vertrouwelijk behandeld. Wij zijn er om u te helpen!  

De diakenen 

 

Orde van dienst zondag 3 mei 2020; 09:30

Aanwezig:  

Bram Tack, voorganger
Bert Kwast, ouderling
Ton Alders, organist
Annie Hoonhout, ondersteuning 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  lied 283: 1 en 2 

Kyriegebedafgesloten met 301a  

Glorialied: 66: 1 en 7  

Groet:  

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag 

Gesprek met de kinderen 

Eerste lezing: Johannes 21:15 – 19 

Lied 659:1,2 en 3 

Tweede lezingOpenbaring 7:1 19 

Muzikaal intermezzo:  

Mozart, Allegro Cantabile 

Verkondiging 

Lied344: 1, 2 en 3. 

Toelichting op de collecteEpafras
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte Epafras03-05-2020 

Lied224 (2x) 

Gebed 

SlotliedZing met de vogels mee (op de melodie van lied 68). Tekst: André Troost 

Zing met de vogels mee een lied,
de leeuwerik verzwijgt het niet:
Christus is aller koning! 
De zwaluw roept u toe: Ziehier,
Gods liefde is voor mens en dier
een altijd open woning!
Hij bergt de wereld in zijn hart,
geen muisje, hoe dan ook benard,
gaat zonder Hem te gronde;
wie vallen van de heuveltop
die vangt Hij met zijn vleugels op
Hij draagt ze ongeschonden. 

Zegen