Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Kerkdiensten

Zondag 25 november – Tiende zondag van de herfst

Marcus 13: 14-27
Als het donker wordt. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit
over Jeruzalem. Maar blijft deze stad zo mooi? Als mensen niet bouwen
aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet
gebeuren. Wees waakzaam! Ds. Rien Wattel gaat voor.

Zondag 18 november – Negende zondag van de herfst

Marcus 12: 38-13: 2
Dat is veel! Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar
mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een
arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven,
zegt Jezus – want zij heeft gegeven van haar armoede.
Ds. Jaap van de Meent gaat voor.

Zondag 11 november – Achtste zondag van de herfst

Marcus 12: 28-34
Als je één ding kunt onthouden… Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus
naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde
voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het
belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’ In deze oecumenische
viering gaan diaken Everts en Kees van der Does voor.

Zondag 4 november – Zevende zondag van de herfst

Marcus 12: 18-27
Het klopt niet meer. Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus. ‘Dat
koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een
vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij
getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als
engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’
Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 28 oktober – Zesde zondag van de herfst

Marcus 10: 46-52
Een wereld van verschil. Vandaag lezen we het verhaal van de blinde
Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs
verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.
Ds. A. Admiraal gaat voor.

Zondag 21 oktober – Vijfde zondag van de herfst

Marcus 10: 32-45
Een koning wordt een dienaar. Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te
wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op
de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal
van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen
dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor