Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Samen op zoek

Nieuw seizoen “Samen op zoek” gaat 22 sept. weer van start

Helaas hebben we in maart, i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus, de bijeenkomsten van de Samen op Zoek groepen abrupt moeten stoppen.

We zijn blij dat we in het nieuwe seizoen weer met elkaar van start kunnen gaan.

Op dinsdagavond 22 sept. willen we met beide groepen starten in de achterzaal van de Ark. We hebben met elkaar gekeken hoe we dit op een verantwoorde wijze vorm kunnen geven. Er is daar voldoende ruimte om 1,5 m van elkaar te zitten.

Inloop is vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. Voor de invulling / onderwerp van de avond en koffie, thee etc wordt gezorgd door Ton en Hilde Schreuders en mij.

Alle bijeenkomsten zullen, gedurende de tijd dat we rekening hebben te houden met het virus, plaatsvinden in de Ark en niet bij mensen thuis.

Alle leden van van de SOZ groepen krijgen voor de startavond een mail over de invulling van de startavond.

Misschien ook iets voor u of jou? Iedereen is van harte welkom, ongeacht leeftijd. We willen de groepen gedurende het seizoen het liefst constant houden om het vertrouwelijke karakter van de gesprekken te continueren. Opgeven kan bij Tineke Lavies.

Hartelijke groet,

Hilde & Ton Schreuders en Tineke Lavies

Dinsdag 22 sept. 20.00 u Samen op Zoek

dinsdag 22 sept. 20.00 u Samen op Zoek

Startavond “Samen op Zoek” seizoen 2019-2020

Afgelopen dinsdag 24 september hadden we de startavond van Samen op zoek bij Menno.
Helaas waren een aantal personen verhinderd.
In het kort is de avond als volgt verlopen:
Menno heeft ons erg hartelijk ontvangen met heerlijke taarten en koek. Na een welkomstwoord, speciaal voor Ina, heeft Ton in het kort de spelregels van de bijeenkomsten doorgenomen en een inleiding gehouden over “Een goed verhaal”. Na het zingen van lied 837 zijn we in 3 groepjes uit elkaar gegaan om verhalen te delen. Na een korte terugkoppeling met elkaar heeft Ton een zegenbede uitgesproken en zijn per groep afspraken gemaakt voor de komende bijeenkomst(en). De avond werd afgesloten met een drankje.
De groepen blijven in de samenstelling van vorig jaar.
Hilde ,Ton en Tineke

Seizoen “Samen op zoek” groepen afgesloten.

Seizoen “Samen op zoek” groepen afgesloten.

Donderdagavond 9 mei hebben we met een gezamenlijke slotavond het seizoen van SOZ afgesloten. We verzamelden om 19 uur bij Menno Coehoorn. Na een welkom en korte inleiding en gebed van Ton Schreuders las Truus Faber een gedicht voor en een passend verhaal uit de kinderbijbel van Karel Eykman.

Aansluitend genoten we van een gezamenlijke maaltijd in buffetvorm van de meegebrachte gerechten, hapjes en drankjes.

Vervolgens keken we met elkaar terug op het afgelopen seizoen. In gemixte groepjes uit groep 1 en 2 bespraken we wat we het afgelopen seizoen hebben gedaan en besproken. Ook deelden we met elkaar of het aan onze verwachtingen had voldaan en wat het ons heeft gebracht. Tijdens de terugkoppeling in de grote groep was het fijn te horen dat er met plezier wordt terug gekeken op de avonden. Men voelt binnen de groepen een vertrouwde sfeer waar men openlijk kan spreken, waar naar er elkaar wordt geluisterd en ieder zichzelf mag zijn. Jan Peek heeft voorgesteld volgend jaar met elkaar te delen wat we wél geloven. Onderwerpen, die vanuit de groepen waren aangedragen zijn o.a.:

Het spel “Kaarten op tafel” in gesprek over geloven.

Nathan der Weisse en de parabel van de 3 ringen.

Bespreken van Lucas 4:14-30 in de vorm van een biblioloog.

Delen van geloofservaring: welke rol speelt God/Jezus in ons leven.

Bespreking over Genesis uit “Het Oerboek van de mens”.

Inbreng van een gedicht, column of krantenartikel wat iemand aanspreekt.

We hebben ervaren dat het fijn is tijd en aandacht aan elkaar te geven om elkaar beter te leren kennen maar ook elkaars wel en wee te mogen delen. Om die reden hebben we graag dat mensen die willen deelnemen er vanaf het begin van het seizoen bij zijn.

We nodigen nieuwe deelnemers uit om aan te sluiten bij “Samen op zoek”. De eerste avond van het nieuwe seizoen staat gepland op woensdag 25

september. Locatie volgt. De start- en slotavond zijn gezamenlijk; tussentijds wordt de groep gesplitst in max 10-12 personen. De bijeenkomsten zijn in principe bij de deelnemers thuis. Opgeven kan bij dit adres.

Hartelijk welkom,

Ton en Hilde Schreuders en Tineke Lavies