Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

OEC beraad

Oecumenische viering 18 januari 2015: Dorst?

De viering aan het begin van eek van gebed voor de eenheid 2015 droeg als titel: “Dorst?”.

Lezing: Johannes 4: 1-30

Jezus zit bij een waterput. Wanneer op het heetst van de dag een vrouw bij de put komt biedt hij haar levend water aan uit een onuitputtelijke bron. Dan blijkt het ineens over heel andere dorst te gaan. Dan herkent ze de messias in hem en gaat op pad om het verder te vertellen, haar nog lege kruik bij de put achterlatend.

tpl00_H0800 tpl01_H0800 tpl02_W0800 tpl03_W0800 tpl04_W0800 tpl05_H0800

Aan het eind van de viering is er voor iedereen van dat ‘levend water’.

Oecumenische vieringen 2014

De viering van 19 januari stond in het teken van de Toren van Babel.

Tijdens deze vieringen traden zowel het kinderkoor ‘Young Aidomen’ als het kinderkoor van de katholieke kerk uit Reeuwijk-Dorp op, gezamenlijk en apart, ieder op zijn eigen wijze.

19-jan-2014_deToren-vanBabel_W800_SAM_1722 Toren-van-babel-Bruegel

De eerstvolgende oecumenische viering staat in de agenda op zondag 9 maart. Dit is de eerste zondag van de 40-dagen-tijd voor Pasen. Deze viering vindt plaats in de Petrus en Paulus kerk in Reeuwijk-Dorp en begint om 09:00 u.

Oecumenische vieringen 2015

De data voor de oecumenische vieringen in 2015 zijn bekend:

18 januari 2015 – De Petrus en Paulus kerk – de week van de eenheid (09:00 u).

3 april 2015  – Goede vrijdag viering in de Ark (19:30 u).

7 juni 2015   –  De Petrus en Paulus kerk – vrij thema, misschien de 3 generatie viering (09:00 u).

20 september 2015  –  In de Ark  de vredes week viering (09:30 u).

Gedicht Act for Peace

Een gedicht wat we uit de parochi toegestuurd kregen n.a.v. de kinderwoorddienst tijdens de Oecumenische Viering van 15 september.

Deze meneer vertelde dat hij ontroerd werd door de kinderen met hun duiven. Hij vond het prachtig en heeft daarom dit gedicht geschreven.

——

ACT FOR PEACE

Gedachten bij de Vredesdienst in de parochiekerk

te Reeuwijk-dorp van zondagmorgen 15 september j.l.

aan welke dienst kinderen op een ontroerende wijze deelnamen…

 

We waren in de kerk met wat-voor dromen:

Vrede hoopt door tranen heen ?

Zal Sjalom door kinderen komen ?

Raken zij harten, staal en steen ?

 

Witte duiven die zomaar de kerk in kwamen,

een sliert van Vrede van ’t altaar naar omhoog,

kinderen, die ons hart en handen namen,

Vrede van God, die tranen droogt.

 

Het wonder dat kinderen ons ontmoeten,

zij vinden ons met hen de weg te gaan.

Waar Vrede en Recht elkaar begroeten,

neem ons maar bij de hand om mee te gaan.

 

van:  Jaap Kok

Oecumenische viering zo 15-september-2013

Op zondag 15 september was er in Reeuwijk-Dorp een oecumenische viering.

Het thema was: Gelukkig wie vrede sticht.

Voorgangers: Dominee D. van Veen en Pastor E. Feijen

Met medewerking van het Caeciliakoor onder leiding van H. van Dijk.

De collecte voor Stichting PUREE heeft EUR 290,- opgebracht.

http://www.stichtingpuree.nl/

 

Zo 15-9-'13

Zo 15-9-’13

Voorbereiding duiven met vredeswensen

Voorbereiding duiven met vredeswensen

Duiven met Vredeswensen

Duiven met Vredeswensen

 

Zie ook: http://www.ministerievanvrede.nl/

Oecumenische vieringen 2014, Reeuwijk

Voor 2014 staan de volgende oecumenische vieringen in Reeuwijk gepland:

Zo 19 januari 2014

Tijdens deze viering zullen het katholieke kinderkoor en Young Aidomen gezamelijk van zich laten horen.

Reeuwijk-Dorp

 

Vr 18 april 2014

Goede Vrijdag

Reeuwijk-Brug, de Ark

Zo 14 september 2014

(als voorbereiding op) Vredesweek 2014, meer  info (volgt)

Reeuwijk-Dorp