Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Lezingen

10 oktober: lezing Zinspelen: Piet van Midden

Dr. Piet van Midden houdt 10 oktober zijn lezing over de tweede helft, de tweede tafel van de 10 geboden.

De tweede helft van de 10 geboden gaat over de mensen onderling, de eerste helft gaat over de verhouding van God met de mensen.

6- gij zult niet moorden – ik wil leven
7- gij zult niet echtbreken – ik ben trouw
8- gij zult niet stelen – ik heb genoeg
9- gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste – ik ben eerlijk 10-gij zult niets begeren dat van uw naaste is – ik ben dankbaar

De 10 geboden leveren vrijheid op. Andere goden maken slaven van je. Geld, bezittingen, carrière, aanzien, en dergelijke. Maar de geboden willen je juist vrijheid geven. Ze reguleren het leven zo dat je als vrije mensen kunt leven met elkaar. Heb gewoon God lief en de ander en je wordt vrij! Vind U dat vreemd?

Dr. Piet van Midden doceert Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg en is emeritus predikant van de gereformeerde PKN kerk te Bergambacht. Hij is auteur van o.a. het boek Oersoep en Overvloed, het verschil tussen het geloof in de historische en wetenschappelijke betrouwbaarheid van de bijbel en de inzichten van de natuurwetenschap. Geloof in God heeft geen natuurkundig bewijs nodig. Zoals natuurwetenschap niet op een godsbewijs zit te wachten.

Ook schreef hij de Groeibijbel, een aantal kinderbijbels afgestemd op diverse leeftijdsgroepen, 7 in totaal.

Dinsdagavond 10 oktober komt hij zijn visie geven op deze thema’s in de Ark van Reeuwijk.

Er zijn folders gedrukt om de avonden van ZinSpelen onder de aandacht te brengen. Ze liggen bij de uitgang van De Ark, ’t Kerkestuk 1, Reeuwijk. Het belooft weer een inspirerende avond te worden.

Aanvang 20.00 u. Toegang € 5.

Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”.
Anne van Urk, Ton Schreuders, Albert-Jan Wagensveld.

lezingen 2016 – 2017

Ook dit jaar organiseert Zinspelen weer een aantal bijzondere lezingen. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door de 10 geboden. Met de lezingen proberen zij oude woorden opnieuw richting te geven.

dinsdag 13 september, 1ste gebod: God is er
( ‘Ik ben de Heer, uw God.)
Met Prof. Hein Blommestijn, hoogleraar mystieke theologie te Rome. Hij leert ons de laatste gedichten van Joost Zwagerman te lezen met mystieke ogen.

dinsdag 11 oktober: De 10 geboden: algemene introductie
Met Prof. Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Universiteit.

dinsdag 15 november, 2e gebod: Geen afgoden
(Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.)
Met Huub Oosterhuis: bekend dichter en schrijver en richtte in 2011 ‘De nieuwe Liefde’ op, het centrum voor debat, bezinning en poëzie.

maandag 23 januari, 3e gebod: De naam niet ijdel gebruiken
(Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken)
Met Prof. Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit.

dinsdag 14 maart, 4e gebod: Ik eerbiedig
(Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt)
Met Abt Henry Vesseur, abt van de Benedictijnse St Willibrordsabdij te Doetinchem.

dinsdag 16 mei, 5e gebod: Ik respecteer mijn afkomst
(Eer uw vader en uw moeder)
Met Prof. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit.

De lezingen beginnen om 20.00 uur in kerkgebouw de Ark, ’t kerkestuk 1.

Toegang is 5 euro.

Contactpersonen

Anne van Urk, E-mail: a.vanurk@hetnet.nl

lezing over Zwagerman door prof Blommestijn

Joost-Zwagerman-©-Keke-Keukelaar-zw-high-resOp 8 september 2015 maakte Joost Zwagerman een einde aan zijn leven. Zwagerman was een bekend schrijver en schoof ook geregeld aan bij de Wereld Draait Door. Religie was nooit een belangrijk thema in zijn werk totdat zijn laatste gedichten bekend werden die postuum in de gedichtenbundel ‘ Wakend over God’ zijn uitgegeven. Kunstenaar Marc Mulders, die op uitnodiging van Zwagerman, bij deze gedichten een passend kunstwerk koos, zij over de gedichten in dagblad Trouw: “ Ik zie dit als een religieuze coming-out van Joost.”

9789048829651_240@2xDe gedichten beschrijven de geloofsstrijd van een naamloos blijvend ik, die soms in zijn verbeelding, soms letterlijk, met het Opperwezen in gevecht raakt. Alles komt voorbij: verwachting, troost, woede, verbittering, loochening en uiteindelijk berusting.

414px-Hein_BlommestijnProfessor Hein Blommestijn werkt aan het Titus Brandsma Instituut en is tevens hoogleraar mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te Rome. Hij bestudeert al jaren mystieke teksten van o.a. meester Eckhardt, Augustinus, Kierkegaard of Dag Hammarskjöld.

 

De laatste maanden heeft hij zich verdiept in de laatste gedichten van Joost Zwagerman die hij vanuit zijn ervaring heeft gelezen ‘ mystieke ogen’. Hoe ziet professor Blommestijn deze ‘ religieuze coming-out van Joost? Hoe leest hij zijn gedichten?

Blommestijn is bezig met een boek rondom de gedichten van Zwagerman, maar geeft in deze lezing in Reeuwijk al een voorproefje. Een spannende lezing om met ‘ eeuwenoude’ mystieke ogen deze nieuwe gedichten van Zwagerman te proeven. Bijzonder dat Reeuwijk het platform voor deze primeur mag zijn.

De lezing is op dinsdagavond 13 september om 20.00 uur in kerkgebouw de Ark, ’t Kerkestuk 1 te Reeuwijk. Toegang is 5 euro.

 

16 februari lezing Emmanuel Rutten: Is God goed?

 

AMSTERDAM - Emanuel Rutten   23-08-2013

Emanuel Rutten (1973) is als filosoof verbonden aan het Abraham Kuyper Centrum en Centrum Ethos van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het werkterrein van Emanuel omvat de relatie tussen geloof en wetenschap, kennisleer, metafysica en esthetiek. Hij is tevens wiskundige!

 

Emmanuel Rutten Hij heeft veel nagedacht en gepubliceerd over of een goede God verenigbaar met het lijden in de wereld?
“God wordt in de traditie van het monotheïsme begrepen als een goed wezen. Maar als God goed is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Hoe kan een goede God dit lijden toestaan? Is het geloof in een goede God gegeven dit lijden niet onredelijk?”

Als eerste beginsel is God in alles aanwezig. Maar als oorsprong van alles is hij tegelijk ook meer dan al het binnenwereldlijke. Er zijn veel redelijke argumenten om in God te geloven, stelt filosoof en wiskundige Emanuel Rutten. En al het lijden dan? “Ik stel mij God voor als verkerend in een existentiële crisis op het moment van schepping. Huilde God misschien?”

Iedereen van harte welkom op 16 februari in de Ark. De avond begint om 20.00. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Commissie “ZinSpelen Lezingen in de Ark”

H.Gr. Anne van Urk, Albert Jan Wagensveld, Ton Schreuders

a.vanurk@hetnet.nl; schreuderston@gmail.com; wagensveld@xs4all.nl

NB: Wilt per email op de hoogte worden gehouden van de komende lezingen dan kunt U uw email adres doorgeven aan wagensveld@xs4all.nl onder vermelding van “ info ZinSpelen”. U komt dan op de mailing list.

 

 

 

verslag lezing Miriam van Reijen over Spinoza

Hierbij de powerpointpresentatie van de lezing van Miriam van Reijen over Spinoza:

Klik hier voor download lezing

19 januari Spinoza

Spinoza heeft in zijn bekendste werk, de Ethica, laten zien dat er slechts een alles omvattende werkelijkheid is, die men zowel Natuur als God kan noemen. Spinoza onderscheidt drie niveaus van kennis: de waarneming, de rede en het intuïtieve weten. zinspelen logotekstDeze laatste is een diep doorvoeld inzicht dat God oorzaak is van alles. In dit ‘perspectief van de eeuwigheid’ verdwijnen de passies, en geniet de mens een volmaakte gemoedsrust en ervaart hij liefde tot God ofwel tot ‘al wat is’.

miriam van reijenMiriam van Reijen

Miriam van Reijen is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek en sindsdien verbonden geweest aan verschillende opleidingen en universiteiten. Daarnaast houdt zij zich al jarenlang intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder zijn theorie over de passies en zijn politieke filosofie. Zij is bestuurslid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) en bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.
www.miriamvanreijen.nl
Ieder jaar worden er een aantal lezingen georganiseerd in de Ark van Reeuwijk. Deze lezingen hebben meestal te maken met het jaarthema. Dit seizoen (2015 – 2016) is dat ‘ Heeft het Christendom toekomst?’
Contactpersoon
Anne van Urk, E-mail: a.vanurk@hetnet.nl