Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Leerhuis

afsluiting Leerhuis 2015

Op donderdag 9 april om 10.00 uur behandelen wij het laatste hoofdstuk van ons boek van Niek Schuman. Een week later, op dinsdag 14 april zal Niek Schuman een lezing in de Ark verzorgen.

Tot ziens bij het Leerhuis.

30 oktober Leerhuis

Omdat ds David naar de nascholing moet is het Leerhuis eenmalig een week naar voren geschoven. We komen dus bij elkaar op donderdagmorgen 30 oktober van 10.00 uur – 11.30 uur. We bespreken dan Hoofdstuk IV van het boek.

donderdag 2 oktober

Donderdag 2 oktober 2014 wordt hoofdstuk 3 besproken uit het boek van Niek Schuman.

Vanaf 10.00 uur in de Ark van Reeuwijk ( Tussenzaal)

Leerhuis 2014- 2015

Seizoen 2014 – 2015: iedere eerste donderdag van de maand om 10.00 uur in de Tussenzaal van de Ark
Het seizoen 2014 – 2015 zijn wij gestart met het lezen van het boek ” Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen” van Niek Schuman. Niek is oud-docent Oude Testament en emeritus hoogleraar Liturgiewetenschap.

Flaptekst
” Niek Schuman, schrijver en docent, beziet zijn leven in relatie tot de tijd waarin hij opgroeit. Zijn levensloop blijkt sterk verweven met jaren van grote verandering.9200000000037766

Onderduik in de oorlog, een kerkscheuring en een dood broertje – daar liggen de eerste vragen. Gedoe over ‘ons’ Indië’, de watersnood, discussies over sprekende slangen en drijvende bijlen, schepping of evolutie. Dan volgt de oprichting van de Wereldraad van Kerken en de stichting van de staat Israël. Al deze zaken betekenden het eind van vanzelfsprekend heden en ze markeerden een nieuw begin in de jaren zestig/zeventig. Vrouwenemancipatie en bijbelse meerstemmigheid. Politiek engagement en nieuwe vormen van geloven. Wie van huis uit gereformeerd is, smeet in die tijd vaak de deur achter zich dicht. Zo is het Schuman niet vergaan. Hij overschreed kleine en grote grenzen en daar openden zich vergezichten. Dit boek beschrijft zijn levensroute met humor en relativering. De tekst eindigt met het uitzicht van hoop, die – om met Hanny Michaelis te spreken – ‘zijn zoveelste kop opsteekt’.”

Leerhuis 2013 – 2014

Het oude Egypte-omslag Inmiddels is het Leerhuis weer enthousiast van start gegaan. Naar aanleiding van een aantal artikelen hebben we gekeken naar de verhouding van de bijbelse geschriften en de omliggende culturen en religies uit die tijd. De focus werd vooral bij Egypte gelegd.

De volgende keer willen we introductie maken naar de insteek van Tjeu van den Berk zoals hij dat ook in zijn boek ‘ Het Oude Egypte: bakermat van het jonge Christendom’. In dit boek staat hij stil bij de oeroude archetypische beelden die volgens hem aan de overeenkomsten tussen de Egyptische religie en het Christendom ten grondslag liggen. Na de introductie in het Leerhuis zullen we tot de zomer waarschijnlijk enkele hoofdstukken van dit boek behandelen.

Tjeu van den Berk is theoloog en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij heeft veel geschreven over het raakvlak tussen religie, psychologie, kunst en cultuur en is een veel gevraagd spreker.