Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Créche

De Ark biedt elke zondag opvang voor uw kindje in de crèche.

Crèche de Ark.

Er is crèche voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Dit biedt ouders de gelegenheid om de dienst bij te wonen. Voor aanvang van de dienst komt uw kindje naar de crèche ruimte. Er wordt begeleiding en zorg geboden door één van de vrijwilligers. Kindjes mogen speelgoed spelen, er zijn leesboeken om voor te lezen, kortom plezier en vertier is belangrijk. Als er bijzonderheden over het kindje zijn is het belangrijk om van ouders een overdracht te krijgen. Na de crèche vertellen wij hoe het met het kindje is gegaan.

Een team van 13 vrijwilligers staat ingedeeld op zondag om crèche te draaien. In de crècheruimte en in de consistorie hangt van 2017 een overzicht. Er kan onderling geruild zijn, diegene die staat ingedeeld hoeft niet altijd aanwezig te zijn maar er is dan voor vervanging gezorgd. Er is dus altijd iemand van ons team aanwezig. Onlangs zijn er verschillende doopdiensten geweest en de verwachting is dat de kindjes de crèche eens gaan bezoeken en vertrouwd raken met de opvang.

Wij kijken hier naar uit en hopen met veel liefde en zorg de kindjes een aangenaam verblijf te bieden.

Coördinator: Dieuwke Donselaar.

IMG_2868

Opvang voor kinderen in de créche.

De Ark biedt opvang aan kinderen die gebruik willen maken van de créche.

Vanaf Juli 2014 is er geen rooster meer dat vrijwilligers dienst hebben. De vrijwilligers die zich willen blijven inzetten kunnen door de ouderling van dienst gevraagd worden om créche te draaien op het moment dat zij in de kerk zijn en als blijkt dat er een kindje in de créche is.

De ouderling van dienst kijkt of er kindjes naar de créche komen.

Het is voor ouders belangrijk om zich te melden bij de ouderling van dienst. Dan kan er gekeken worden wie van de vrijwilligers zich voor de opvang kan inzetten. De ouderling kan in overleg met de Kindernevendienst kijken of er kinderen zijn die willen oppassen.