Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Groepen

Nieuw seizoen “Samen op zoek” gaat 22 sept. weer van start

Helaas hebben we in maart, i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus, de bijeenkomsten van de Samen op Zoek groepen abrupt moeten stoppen.

We zijn blij dat we in het nieuwe seizoen weer met elkaar van start kunnen gaan.

Op dinsdagavond 22 sept. willen we met beide groepen starten in de achterzaal van de Ark. We hebben met elkaar gekeken hoe we dit op een verantwoorde wijze vorm kunnen geven. Er is daar voldoende ruimte om 1,5 m van elkaar te zitten.

Inloop is vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. Voor de invulling / onderwerp van de avond en koffie, thee etc wordt gezorgd door Ton en Hilde Schreuders en mij.

Alle bijeenkomsten zullen, gedurende de tijd dat we rekening hebben te houden met het virus, plaatsvinden in de Ark en niet bij mensen thuis.

Alle leden van van de SOZ groepen krijgen voor de startavond een mail over de invulling van de startavond.

Misschien ook iets voor u of jou? Iedereen is van harte welkom, ongeacht leeftijd. We willen de groepen gedurende het seizoen het liefst constant houden om het vertrouwelijke karakter van de gesprekken te continueren. Opgeven kan bij Tineke Lavies.

Hartelijke groet,

Hilde & Ton Schreuders en Tineke Lavies

Dinsdag 22 sept. 20.00 u Samen op Zoek

dinsdag 22 sept. 20.00 u Samen op Zoek

Zondag 12 juli 19.00 u Sundays afsluiting seizoen

Zondag 12 juli 19.00 u Sundays afsluiting seizoen

Vrijdag 26 juni 19.30 u Jeugdclub Spellen bij de Surfplas

Vrijdag 26 juni 19.30 u Jeugdclub Spellen bij de Surfplas

Startavond “Samen op Zoek” seizoen 2019-2020

Afgelopen dinsdag 24 september hadden we de startavond van Samen op zoek bij Menno.
Helaas waren een aantal personen verhinderd.
In het kort is de avond als volgt verlopen:
Menno heeft ons erg hartelijk ontvangen met heerlijke taarten en koek. Na een welkomstwoord, speciaal voor Ina, heeft Ton in het kort de spelregels van de bijeenkomsten doorgenomen en een inleiding gehouden over “Een goed verhaal”. Na het zingen van lied 837 zijn we in 3 groepjes uit elkaar gegaan om verhalen te delen. Na een korte terugkoppeling met elkaar heeft Ton een zegenbede uitgesproken en zijn per groep afspraken gemaakt voor de komende bijeenkomst(en). De avond werd afgesloten met een drankje.
De groepen blijven in de samenstelling van vorig jaar.
Hilde ,Ton en Tineke

Seizoen “Samen op zoek” groepen afgesloten.

Seizoen “Samen op zoek” groepen afgesloten.

Donderdagavond 9 mei hebben we met een gezamenlijke slotavond het seizoen van SOZ afgesloten. We verzamelden om 19 uur bij Menno Coehoorn. Na een welkom en korte inleiding en gebed van Ton Schreuders las Truus Faber een gedicht voor en een passend verhaal uit de kinderbijbel van Karel Eykman.

Aansluitend genoten we van een gezamenlijke maaltijd in buffetvorm van de meegebrachte gerechten, hapjes en drankjes.

Vervolgens keken we met elkaar terug op het afgelopen seizoen. In gemixte groepjes uit groep 1 en 2 bespraken we wat we het afgelopen seizoen hebben gedaan en besproken. Ook deelden we met elkaar of het aan onze verwachtingen had voldaan en wat het ons heeft gebracht. Tijdens de terugkoppeling in de grote groep was het fijn te horen dat er met plezier wordt terug gekeken op de avonden. Men voelt binnen de groepen een vertrouwde sfeer waar men openlijk kan spreken, waar naar er elkaar wordt geluisterd en ieder zichzelf mag zijn. Jan Peek heeft voorgesteld volgend jaar met elkaar te delen wat we wél geloven. Onderwerpen, die vanuit de groepen waren aangedragen zijn o.a.:

Het spel “Kaarten op tafel” in gesprek over geloven.

Nathan der Weisse en de parabel van de 3 ringen.

Bespreken van Lucas 4:14-30 in de vorm van een biblioloog.

Delen van geloofservaring: welke rol speelt God/Jezus in ons leven.

Bespreking over Genesis uit “Het Oerboek van de mens”.

Inbreng van een gedicht, column of krantenartikel wat iemand aanspreekt.

We hebben ervaren dat het fijn is tijd en aandacht aan elkaar te geven om elkaar beter te leren kennen maar ook elkaars wel en wee te mogen delen. Om die reden hebben we graag dat mensen die willen deelnemen er vanaf het begin van het seizoen bij zijn.

We nodigen nieuwe deelnemers uit om aan te sluiten bij “Samen op zoek”. De eerste avond van het nieuwe seizoen staat gepland op woensdag 25

september. Locatie volgt. De start- en slotavond zijn gezamenlijk; tussentijds wordt de groep gesplitst in max 10-12 personen. De bijeenkomsten zijn in principe bij de deelnemers thuis. Opgeven kan bij dit adres.

Hartelijk welkom,

Ton en Hilde Schreuders en Tineke Lavies

1e Pinksterdag…

Vandaag is het 1e pinksterdag. En ik mocht het stukje schrijven over de altijd zo leuke kindernevendienst. Wij hebben nl de leukste kinderen bij ons op bezoek tijdens de kerkdienst. Jullie vragen je natuurlijk af waarom wij de leukste kinderen hebben in onze kerk? Nou dat zal ik jullie vertellen. Wij hebben altijd heel veel lol samen en de kinderen kunnen serieus mee praten over belangrijke onderwerpen die wij aankaarten tijdens de kindernevendienst. Ook kunnen ze heel goed luisteren, knutselen, spelletjes spelen en samenwerken. Samenwerken was een van de dingen waar het over gaat in het verhaal van vandaag.

Vandaag hadden we het over de toren van Babel. En dat de mensen heel goed konden samenwerken toen ze de toren aan het bouwen waren. Dat zeiden ze ook tegen elkaar en “bliezen hoog van de toren” over hoe mooi de toren was en hoe goed ze waren. God vond dat niet zo leuk en gaf ze allemaal een andere taal en zo konden ze elkaar niet meer verstaan en niet meer zo goed samen werken. Is dit vervelend, ja zeiden de kinderen, want daardoor komt de toren niet meer af. Gelukkig leren we tegenwoordig ook andere talen. Zo kunnen we toch weer met elkaar samenwerken, al is dat soms best wel moeilijk. (dit ondervonden ze toen ze zelf een toren gingen bouwen)

Na het verhaal maakten we samen een hele hoge toren. Stond die stevig? Bleef hij staan als je een steen weg zou halen? Het was best moeilijk om samen een stevige toren te maken. Daarna deden sommige van de kinderen een spelentje Jenga en andere maakten een tekening van de toren v Babel of kleurden een mooie pinkster duif. Het was weer een gezellige ochtend.

Ook werd de spaarpot voor het goede doel geleegd deze ochtend. David telde al het geld en we hebben het laatste kwartaal weer een bedrag van 76.05 euro opgehaald voor het goede doel Eotas Foundation. Dit is een dovenschool in Tanzania. Wil je meer informatie over dit doel, kijk dan eens op http://www.eotasfoundation.org

Namens de kindernevendienstleiding,

Carolien Schrier

 

Zondag 18 Maart Taartenactie tbv Taizereis 2018

Ook dit jaar gaat er weer een groep jongeren naar de kloostergemeenschap in Taizé. We hebben er al erg veel zin in!

 

Op zondag 18 maart 2018 zal de Taizé-groep na de kerkdienst zelfgemaakte taarten en cakes verkopen.

De opbrengst zal helpen om de reis naar Taizé aankomende mei te bekostigen.

U kunt een stuk taart voor bij de koffie kopen en de taarten zijn ook per hele of halve taart te koop om mee te nemen.

U bent van harte uitgenodigd, in de tussenzaal na de dienst, op 18 maart.

 

Met vriendelijke groet,

De jongeren van de Taizé-reis

40 dagen project.

Van de kindernevendienst

We zitten alweer een paar weken voor Pasen. Het 40 dagenproject van de kindernevendienst is alweer een paar weken van start gegaan. Aangezien we afscheid hebben moeten nemen van onze Dominee David (en dus vele verschillende dominees te maken hebben) hebben wij besloten als kindernevendienst om het project deze keer in de kindernevendienst te doen met de kinderen. Dit geeft de kinderen meer rust en duidelijkheid in de benadering van het thema. Bij deze zal ik jullie wat vertellen over het project.

Kerk in actie werkt in de veertigdagentijd met het thema “onvoorwaardelijke liefde”. Hierin staat de zorg van moeders, vaders, opa’s, en oma’s centraal. In de zorg voor kinderen laten mensen zien van Gods liefde. Het project van kind op zondag (wat wij gebruiken iedere zondag) sluit hier dus op aan.

Het thema van de kind op zondag heet: Ik zorg voor jou!!

De kinderen krijgen allemaal verhalen te horen met het thema zorgen. Zo komt er elke week een zorgkoffer op tafel. In de zorgkoffer zit elke week iets in, spannend!!!  Vandaag ging het over “Bij mij kun je thuis zijn” (zondag 3-3). In de koffer zat een slof in (zie foto). De kinderen werden gevraagd wat “thuis” voor hen was. Antwoorden die de kinderen gaven waren: veilig, bed, sloffen, dak boven je hoofd, papa en mama, gezelligheid. Een van de kinderen merkte op dat niet ieder kind thuis een vellige warme plek heeft. Wat natuurlijk heel verdrietig is, want je zou toch moeten zeggen dat, dat toch één van de voorwaarde is om gelukkig te worden als kind. Één van de vragen die aan de orde kwamen waren: hebben kinderen die op de vlucht zijn een veilige plek / thuis? Daar hebben we met de kinderen over gesproken. Daarna hebben we een kerkje geknutseld met een lichtje erin, “deze symboliseert de veiligheid in het huis van de Heer”.

Elke zondag zingen we het kinderlied van de veertigdagentijd. Dit jaar is het kinderlied “Kijk eens om je heen, je bent niet alleen” Dit lied verteld dat ook al voelen we ons niet zo fijn of alleen, we nooit alleen zijn. Maar dat er altijd iemand is die jou ziet en die voor jou zorgt. En dat is onze vader. Hij heeft onze naam in zijn hand geschreven en zal ons nooit in de steek laten.

Namens de kindernevendienst,

Esther en Carolien

10 oktober: lezing Zinspelen: Piet van Midden

Dr. Piet van Midden houdt 10 oktober zijn lezing over de tweede helft, de tweede tafel van de 10 geboden.

De tweede helft van de 10 geboden gaat over de mensen onderling, de eerste helft gaat over de verhouding van God met de mensen.

6- gij zult niet moorden – ik wil leven
7- gij zult niet echtbreken – ik ben trouw
8- gij zult niet stelen – ik heb genoeg
9- gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste – ik ben eerlijk 10-gij zult niets begeren dat van uw naaste is – ik ben dankbaar

De 10 geboden leveren vrijheid op. Andere goden maken slaven van je. Geld, bezittingen, carrière, aanzien, en dergelijke. Maar de geboden willen je juist vrijheid geven. Ze reguleren het leven zo dat je als vrije mensen kunt leven met elkaar. Heb gewoon God lief en de ander en je wordt vrij! Vind U dat vreemd?

Dr. Piet van Midden doceert Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg en is emeritus predikant van de gereformeerde PKN kerk te Bergambacht. Hij is auteur van o.a. het boek Oersoep en Overvloed, het verschil tussen het geloof in de historische en wetenschappelijke betrouwbaarheid van de bijbel en de inzichten van de natuurwetenschap. Geloof in God heeft geen natuurkundig bewijs nodig. Zoals natuurwetenschap niet op een godsbewijs zit te wachten.

Ook schreef hij de Groeibijbel, een aantal kinderbijbels afgestemd op diverse leeftijdsgroepen, 7 in totaal.

Dinsdagavond 10 oktober komt hij zijn visie geven op deze thema’s in de Ark van Reeuwijk.

Er zijn folders gedrukt om de avonden van ZinSpelen onder de aandacht te brengen. Ze liggen bij de uitgang van De Ark, ’t Kerkestuk 1, Reeuwijk. Het belooft weer een inspirerende avond te worden.

Aanvang 20.00 u. Toegang € 5.

Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”.
Anne van Urk, Ton Schreuders, Albert-Jan Wagensveld.