Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Events

Erediensten en kerkelijke activiteiten in De Ark zijn afgelast tot in ieder geval 31 maart 2020

Beste gemeenteleden en betrokkenen bij De Ark,

Gezien de dreiging van verdere besmetting met het coronavirus zien we ons als kerkenraad genoodzaakt erediensten en kerkelijke activiteiten in De Ark niet meer toegankelijk te houden voor bezoekers tot in ieder geval 6 april 2020. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in, na het dringende advies dat het kabinet donderdagmiddag gaf om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen te annuleren. Dat geldt dus ook voor de diensten in De Ark gehouden onder onze verantwoordelijkheid.

Voor de erediensten betekent dit het volgende:

  • tot en met zondag 6 april beperken we het aantal aanwezigen bij de zondagse diensten tot het strikt noodzakelijke. Over het algemeen gaat het dan om de voorganger, een ouderling en een diaken en de organist/pianist. Deze diensten zijn direct en naderhand te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl;
  • de orde van dienst wordt enkele dagen tevoren op de website gepubliceerd (zie hieronder);
  • voor de vespers en de andere vieringen in de Stille Week hanteren we dezelfde lijn;
  • alle andere activiteiten in De Ark vervallen;

De ouderenmiddag, voorzien voor dinsdag 17 maart, gaat ook niet door.

De Sundays bijeenkomst van 29 maart en de Taizé-voorbereiding op 30 maart gaan wel door.

Met ons besluit willen we optimale veiligheid bieden aan alle gemeenteleden, jong en oud(er), en waar mogelijk meewerken aan maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te beperken. We volgen in deze de adviezen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Classis Zuid-Holland Noord. Het is natuurlijk mogelijk op zondagmorgen eerder gehouden kerkdiensten te beluisteren via http://www.kerkdienstgemist. nl/

Voor zondag 15 maart 2020 verwijzen we naar de meditatie van Ds. René de Reuver, scriba van de synode, die op 15 maart vanaf 09.20 wordt uitgezonden op NPO 2.

Voor de zondagen 22 en 29 maart 2020 zijn we bezig met de voorbereiding van morgengebeden die om 09.30 uur worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.  Voorgangers zijn dan resp. onze voorganger Murielle van Diepen en Ds. Rien Wattel.

We wensen jou en degenen die je lief zijn veiligheid en gezondheid, zeker ook als je in de zorg werkt, en bidden om een spoedige en doeltreffende oplossing van de problemen. Het zal vreemd zijn om elkaar ‘s zondags voorlopig niet meer te ontmoeten. Uit het oog is echter niet uit het hart; houd daarom contact met medegemeenteleden, zeker als zij kwetsbaar zijn of niet bereikbaar zijn via internet of sociale media. Een telefoontje kan al veel betekenen voor hen.

Graag ontmoeten we elkaar weer in De Ark rond Woord en Sacrament zodra dit verantwoord is.

Vriendelijke groeten,  namens de kerkenraad,

Jan Boonstra

ZinSpelen: Woensdag 15 april 2020: God en ik. Mystiek met Marga Haas

Marga Haas geeft cursussen over o.a. Meester Eckhart en publiceert hier veel over. Hij leefde zeven eeuwen geleden, maar de woorden van deze mysticus zijn onverminderd actueel. Ook een goed verhaal.”

Marga Haas is theoloog en geestelijk verzorger in een hospice