Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Aangepaste diensen

Orde van dienst zondag 07 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 7 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Diaken: Truus Bakker
Organist: Ton Alders
Steuncantorij: Arie en Greet Bakker, Esther Eijkelboom, Murielle van Diepen
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Koster: Gerbrand de Graaff
Beamer: Bert Kwast 
 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 971 Zing een nieuw lied 

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 150b                                                   

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied Zie de zon, zie de maan (lied 8b) 

Eerste schriftlezing Exodus 34: 4-9 

Lied 329 O Heer God, erbarmend genadig 

Tweede Schriftlezing Mattheus 28: 16-20 

Lied 968: 1, 4, 5 

Overweging 

Lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Stichting Water voor Leven.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Stichting Water voor Leven 7 juni 2020. 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader), afgewisseld met het zingen van lied 329 

Slotlied 1014: 1, 2, 3, 5 Geef vrede door   

Zegen 

 

Oproep – Vieringen in juni 2020
Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

 

Orde van dienst zondag 31 mei 2020; 09:30 Pinksteren

Orde van dienst voor zondag 31 mei 2020, aanvang 09.30 uur – Pinksteren 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Dick Broere
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steuncantorij: Heleen Schrier, Peter Verheij, Murielle van Diepen 

Orgelspel 

Lied 686: 1,2 De Geest des Heren heeft 

Lied 681 Veni sancte spiritus  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 700:1,3 Als de wind die waait met vlagen  

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 104:1 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied 683: 1,2,4’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest 

Eerste schriftlezing Exodus 24: 1-4a, 9-12, 15-18.

Lied 319: 1,2,7 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 

Luisteren: Waai nu, Geest  

Overweging 

Lied 675 Geest van hierboven  

Toelichting op de collecte voor Stichting Vluchteling.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Stichting Vluchteling, 31 mei 2020. 

Luisteren: Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten (Christus, uw Geest in ons is een bron met kabbelend water) 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

Slotlied 687: 1-3 Wij leven van de wind 

Zegen 

Luisteren: This little light of mine (uitgevoerd door Bruce Springsteen)  

This little light of mine, (Dit kleine licht van mij,)
I’m going to let it shine. (3x) (Ik laat het stralen)
Every day, (4x) every day, (Elke dag)
Every day, every day, (Elke dag)
Gonna let my little light shine. (laat ik mijn lichtje stralen. )

Jesus came with the light, I’m gonna let it shine (Jezus kwam met het licht, ik laat het stralen.)

On Monday, he gave me the gift of love; (Op maandag gaf Hij me de gave van liefde)
On Tuesday, peace came from above. (Op dinsdag kwam vrede van boven.)
On Wednesday told me to have more faith; (Op woensdag zei hij dat ik wat meer vertrouwen moest hebben)
On Thursday, gave me a little more grace. (Op donderdag gaf Hij me wat meer genade.)
On Friday, told me to watch and pray (Op vrijdag zei hij dat ik moest wachten en bidden)
On Saturday, told me just what to say, (Op zaterdag vertelde Hij wat ik kon zeggen)
On Sunday, gave power divine (Op zondag gaf Hij me goddelijke kracht)
just to let my little light shine. (om mijn lichtje te laten stralen)

 

Oproep – Vieringen in juni 2020 

Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. 

We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! 

U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

 

Orde van dienst zondag 24 mei 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 24 mei 2020 aanvang 09.30 uur  

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

 

VoorgangerMurielle van Diepen      

OuderlingDirk-Jan Knol 

Organist: Ton Alders 

Ondersteuning:Annie Hoonhout 

Steuncantorij: Marja en Bert Kwast, Maarten ten Haaf, Murielle van Diepen 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 210: 1,2 God van hemel, zee en aarde 

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 146c: 1 Alles wat adem heeft love de Here                                       

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied Hemelhoog 582a Dit is de dag die de Heer ons geeft 

Eerste schriftlezing Exodus 23: 1-17 

Lied 311: 1,2,3 Wij kiezen voor de vrijheid 

Tweede Schriftlezing Lucas 24: 49-53 

Lied 665: 1,5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd  

Overweging 

Zingen 663: 1,2 Al heeft Hij ons verlaten 

Toelichting op de collecte voor Stichting Op Gelijke Voet.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Op Gelijke Voet, 24 mei 2020. 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

Slotlied 418: 1,2 God, schenk ons de kracht 

Zegen 

Mededeling
Vieringen in juni 2020
Met ingang van 1 juni 2020 is het – onder voorwaarden – weer toegestaan vieringen in De Ark te houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. 

Om dit maximum niet te overschrijden is opgeven vooraf nodig en nog steeds mogelijk via het e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl . Geeft u ook graag op de zondagen dat u niet zou kunnen. Indeling vindt plaats in volgorde van aanmelding. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging. 

Orde van dienst zondag 17 mei 2020; 09:30 uur

Orde van dienst voor zondag 17 mei 2020 aanvang 09.30 uur  

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: Els Klok, Gouda
Ouderling: Jeannette van Galen
Organist/pianist:Anton Bakker
Ondersteuning:Annie Hoonhout
Steuncantorij: Esther de Ruiter, Wilfried Kool, Jeannette van Galen

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste 

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé 301H 

Glorialied 150a: 1,2 Geprezen zij God!                                                 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied 806: 1,3 Zomaar te gaan met een stok in je hand 

Eerste schriftlezing Exodus 20: 1-21 

Lied 19: 3 Volmaakt is ’s Heren wet 

Tweede Schriftlezing Petrus 3: 8-18 

Lied 313: 1,2 Een rijke schat van wijsheid 

Overweging 

Zingen 316: 1,4 Het woord dat u ten leven riep 

Toelichting op de collecte voor Inloophuis Domino in Gouda.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Inloophuis Domino, 17 mei 2020 

 Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

 Slotlied 838: 1,2 O grote God die liefde zijt 

 Zegen 

 Pianist speelt “Hoop” van Louis van Dijk  

Orde van dienst zondag 10 mei 2020; 09:30

 

Orde van dienst voor zondag 10 mei 2020 aanvang 09.30 uur (te beluisteren via kerkdienstgemist.nl) 

Aanwezig:
Ds. Jaap Koning, voorganger
Caroline Bos, ouderling
Johan Kooiman, organist
Annie Hoonhout, ondersteuning
Maarten ten Haaf, Heleen Schrier, Peter Verheij, steuncantorij 

Intrede 

Woord van welkom en mededelingen 

Ontsteken van de lichten 

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. Die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. En die niet laat varen het werk van Zijn handen

Moment van stilte  

Drempelgebed 

Intredelied 601: 1, 2 

Kyriegebed, afgesloten met Kyrie van Taizé 301H 

 Glorialied 650: 2, 5, 7 

Groet  

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag 

Verhaal voor de kinderen 

Eerste lezing Exodus 19: 21- 25 

Zingen Lied 313: 1 

Evangelielezing Johannes 14: 1-8 

Zingen Lied 835:`1, 2 

Overweging 

Meditatief orgelspel 

Zingen Lied 913: 1 

Toelichting op de collecte voor L’Arche Gouda 

U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte L’Arche, 10 mei 2020 

Kinderlied 218: 1, 2, 4 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 423: 1, 2, 3 

Zegen

 

Bericht van de diaconie voor alle gemeenteleden 

 De coronacrisis heeft een impact op een ieders leven, in welke vorm dan ook. Misschien is uw inkomen ineens komen te vervallen en staat het water aan de lippen. U kunt dan een beroep doen op het lokale noodfonds van de diaconie. Wij kunnen u dan ondersteunen met een gift om de ergste klap op te vangen. Of misschien weet u wel iemand die hiervoor in aanmerking komt. U kunt dan een mail sturen naar de voorzitter van de diaconie: bakkeramelink@gmail.comBellen kan ook 0182-395245. Uw aanvraag wordt in vertrouwelijk behandeld. Wij zijn er om u te helpen!  

De diakenen 

 

Orde van dienst zondag 3 mei 2020; 09:30

Aanwezig:  

Bram Tack, voorganger
Bert Kwast, ouderling
Ton Alders, organist
Annie Hoonhout, ondersteuning 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  lied 283: 1 en 2 

Kyriegebedafgesloten met 301a  

Glorialied: 66: 1 en 7  

Groet:  

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag 

Gesprek met de kinderen 

Eerste lezing: Johannes 21:15 – 19 

Lied 659:1,2 en 3 

Tweede lezingOpenbaring 7:1 19 

Muzikaal intermezzo:  

Mozart, Allegro Cantabile 

Verkondiging 

Lied344: 1, 2 en 3. 

Toelichting op de collecteEpafras
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte Epafras03-05-2020 

Lied224 (2x) 

Gebed 

SlotliedZing met de vogels mee (op de melodie van lied 68). Tekst: André Troost 

Zing met de vogels mee een lied,
de leeuwerik verzwijgt het niet:
Christus is aller koning! 
De zwaluw roept u toe: Ziehier,
Gods liefde is voor mens en dier
een altijd open woning!
Hij bergt de wereld in zijn hart,
geen muisje, hoe dan ook benard,
gaat zonder Hem te gronde;
wie vallen van de heuveltop
die vangt Hij met zijn vleugels op
Hij draagt ze ongeschonden. 

Zegen 

 

 

Orde van dienst zondag 26 april; 09:30

Orde van dienst voor zondag 26 april 2020 aanvang 09.30 uur te beluisteren via kerkdienstgemist.nl 

 

Voorganger: Drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden 

Ouderling: Jan Boonstra 

Organist: Johan Kooiman 

Ondersteuning: Annie Hoonhout 

 

Orgelspel   

Intrede  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van de lichten 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde geschapen heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Moment van stilte 

Drempelgebed 

Intredelied  Psalm 117a  

Kyriegebed, ons gebed wordt afgesloten met het Kyrie van Taizé, lied 301 h  

Glorialied –  Lied 305                                              

Groet 

 1. De Heer zij met u
 1. Ook met u zij de Heer  
 2. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Verhaal voor de kinderen 

Eerste schriftlezing – Jesaja 43: 1 t/m 12 

Zingen van Psalm (“Psalm van de zondag”) – Psalm 116: 1 t/m 4 

Tweede Schriftlezing – Johannes 21: 1 t/m 14

Zingen – Lied 644:1, 3, 4 en.5

Verkondiging 

Zingen – Apostolicum, Lied 340 b

Toelichting op de collecte voor Dorcas.  
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van diaconie Prot. Gemeente De Ark o.v.v. collecte 
Dorcas, 26 april 2020  

Kinderlied – Lied 385

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Slotlied – Lied 704

Zegen met gezongen Amen 

Zingen Wilhelmus, Lied 708: 1 en 6

Orde van dienst zondag 12 april 2020, 09.30 – Pasen

Orde van dienst zondag 12-4-2020, 9.30 uur (te beluisteren via kerdienstgemist.nl).

 

Aanwezig:
Murielle van Diepen, voorganger
Jeanette van Galen, ouderling
Dick Broere, organist
Martine Broere, muzikale medewerking
Renske de Keijzer, toelichting collecte
Annie Hoonhout, ondersteuning

Welkomstwoord en mededelingen

Ontsteken van het licht
Bemoediging
o. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
o. die trouw houdt tot in eeuwigheid
g. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte

Drempelgebed

Intredelied – 624:1,2,3

Kyriegebed, afgesloten met 301h

Inleidend woord

Glorialied: 136:1,6,13

Intermezzo: I don’t know how to love him.

Gebed

Met de kinderen

Projectlied
1. De paaskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
want Hij vergeet de mensen niet.

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
voor altijd ga Ik aan je zij.

Eerste lezing Exodus 14: 9-14

Lied 605:1,2,5

Tweede lezing: Johannes 20:1-18

Lied 809 (3x)

Overweging

Lied 608: 1,2,3

Toelichting op de collecte: Blessed Generation

U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte Blessed Generation, 12-04-2020

Gebed

Gedicht: Pasen (Jaap Zijlstra)
Opstaan
en kijken
naar de opgang
van de zon.

Zonder het wonder
van de opgaande
geeft de aarde
geen leven.

Elke morgen
gaat Hij op
om te geven
Zijn licht, Zijn gloed.

Elke morgen
gaat Hij op
in elk die Hem zegt,
die Hem doet.

Slotlied 634 U zij de glorie

Zegen

Overdenking van zondag 19 april 2020

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Vorige week hebben we op stille zaterdag, tijdens de Paaswake, een nieuwe Paaskaars gekregen in de kerk. Degenen die toen hebben meegeluisterd, hebben gehoord hoe het na het donker van Goede Vrijdag weer licht werd die nacht, en dat de nieuwe Paaskaars werd aangestoken. Elk jaar beginnen we in de Paasnacht als het ware opnieuw. De oude kaars is nog langs niet opgebrand. En toch markeren we dat met Pasen een nieuwe tijd aanbreekt. Pasen brengt scheiding aan in het jaar. Dat vieren we. De opstandingstijd is aangebroken.
Jeanette vertelde vorige week op Paasochtend wat er op onze nieuwe Paaskaars te zien is. We zien een kruis, we zien een geopende hand en we zien een duif met een takje.
Hoe toepasselijk is het dat we vanochtend het verhaal lazen waaruit dat symbool van de duif met het takje komt. Het verhaal de Ark, waar onze gemeente met haar naam naar verwijst. Het verhaal van Noach, voor wie zich een nieuwe toekomst opent.
De mensen die dit verhaal hebben opgeschreven waren er natuurlijk niet bij toen dit allemaal gebeurde. We moeten dit niet lezen als een soort journalistiek verslag van feiten en gebeurtenissen. Dit zijn de oerverhalen die het volk Israël eeuwenlang heeft verteld, van generatie op generatie. Dit is beeldtaal, met bepaalde thema’s, die we ook in andere verhalen herkennen.
Het verhaal begint met de chaos. De doodswateren, waarop de Ark als een kist dobberde. De chaos en de doodswateren die we ook kennen uit het begin van de bijbel, Genesis 1, waar Gods geest over de wateren zweeft. En in het verhaal van vanochtend hoorden we dat de Ark, waar Noach en zijn familie in woonden, tot rust kwam. Aan het begin van hoofdstuk 8 staat er hoe dat kwam. God liet namelijk een wind waaien, waardoor het water afnam. Gods adem, zijn rouach, op andere plekken ook wel vertaald met zijn geest, waait en brengt de chaos tot stand, dringt het water terug. De adem stelt grenzen en schept ruimte voor leven, voor de hergeboorte van de wereld.
In het boek Exodus waaruit we de afgelopen periode lazen, gaat het ook over water dat wordt teruggedrongen. God stelt grenzen aan chaos en onderdrukking. Het volk mocht weg. En net als bij Noach ging het door het water heen. God bracht scheiding in het water, hij dringt het terug en het volk kan er doorheen. Hergeboorte, een nieuw begin.
Het verhaal begint dus met chaos en bedreigingen. Hoe herkenbaar is dat in deze tijd. Er liggen bedreigingen op de loer. Een onzichtbare vijand gooit ons hele leven door de war. Alles is anders, we moeten onze weg vinden in de nieuwe werkelijkheid. Vergaderen op afstand, computerprogramma’s die niet zo veilig zijn. Contact houden met beeldbellen. En voor je alles hebt uitgevogeld, is het chaos.
Het oerverhaal van Noach zegt ons: chaos is van alle tijden. Het kan gevaarlijk zijn, zelfs tot de dood aan toe. Maar er is ook redding mogelijk. De Ark als veilige plek in de chaos.
Naast de chaos is er nog een tweede thema dat steeds terugkomt en dat is het thema van de wind, de Geest, de adem van God. Die brengt rust in de onrust. Die brengt vrede. In ons verhaal stuurt Noach een duif naar buiten. De duif, een symbool van de Geest. Die duif vliegt eerst rond om te zien of hij ergens kan rusten. Hij zoekt een plek waar het leven zoals God het wil begint te groenen, begint te groeien. De duif is niet een aaseter zoals een raaf. Die vindt voedsel in chaos en dood. Maar de duif vliegt rond, zoekt naar een plek om te leven. Een plek om rust te vinden. Een plek van vrede.
Dat er vrede en rust is in de chaos klinkt ook al door in de naam van Noach. Die naam speelt met het Hebreeuwse werkwoord Nouach. Dat betekent ‘ergens op rusten’ of ‘rust brengen’. Dat werkwoord staat bijvoorbeeld in vers 4 van dit hoofdstuk, daar staat: de ark rustte op de berg Ararat. De ark noachte daar. Noach is het zelfstandige naamwoord en dat betekent ‘rust’. Noach is de drager van Gods vrede, Gods rust, in een chaotische en vijandige wereld.
De duif vliegt rond, en vindt eerst nog geen plek om te rusten. Na 7 dagen is er opnieuw een eerste dag. De duif vliegt opnieuw uit, en is er wel nieuw leven. De schepping is herboren.
Wat een mooie beweging zit er in dit verhaal.
Dit thema van chaos en vrede zien we ook in het evangelie van Johannes. De leerlingen zitten in een aparte zaal. Buiten heerst chaos. Ze zijn bang. En dan komt Jezus. Hij is de levende. Jezus komt met vrede. Hij noemt het drie keer, ik wens jullie vrede. Ik vind dit toch wel wonderlijk, en ontroerend. Jezus komt binnen bij de leerlingen die hem niet hadden kunnen redden. Niet alleen Petrus, maar alle leerlingen hadden zijn dood niet voorkomen. Ze schaamden zich ongetwijfeld diep. Maar Jezus komt binnen en biedt vrede aan. Zo bood hij een herstelde relatie aan. Door die vrede konden ze weer verder met elkaar.
En hij gaf hun een opdracht. Zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Jezus had dat aangekondigd. Jezus bad eerder voor de leerlingen en zei tegen de Vader dat hij hen naar de wereld zond zoals God hem, Jezus, naar de wereld heeft gestuurd. De leerlingen namen de taak en de positie van Jezus in.
En dat deden ze niet alleen. Jezus blies, staat er. Dezelfde kracht die ooit de mens de levensadem inblies, helemaal aan het begin, in Genesis, die kracht blaast nu weer. De Heilige Geest komt.
De Geest geeft vrede. Een vrede die veel meer is dan afwezigheid van oorlog. Het is de shalom van God. Dat betekent dat God zegen geeft en leven in overvloed. Het is een algeheel welbevinden, een leven in harmonie met anderen.
Als we de twee lezingen dan vergelijken, dan zien we dezelfde thema’s uit Genesis 8 ook in Johannes 20: chaos en vrede, gesloten deuren die open gaan, mensen die erop uit trekken, nieuw leven uit de dood vandaan, wedergeboorte, vernieuwing van de schepping.
Het is niet zo moeilijk om ook de parallellen te zien in het hier en nu. Voor sommige mensen is het chaos. Ze werken in de zorg en de patiënten blijven maar komen. Ze werken in verzorgingshuizen en er worden steeds meer mensen ziek. En ze overlijden. Het is niet makkelijk middenin die chaos het hoofd koel te houden.
Voor anderen is dit juist wel een tijd van rust. Er is veel weggevallen. Veel activiteiten staan stil. We worden op onszelf teruggeworpen. Wat gebeurt er dan? Wat brengt die rust? Niet iedereen ervaart ook rust van binnen. In het begin voelde ik ook vooral onrust: ik moet iets doen! Maar hoe langer hoe meer opent er door die rust ook iets. Ik hoor dat ook van sommigen van u. Dat de rust ook heilzaam kan zijn. Dat er door de rust heen ook vrede kan komen. Uiteindelijk gaat het dus om vrede. Het gaat erom of je in chaos of in rust ook vrede hebt. Vrede met je situatie, vrede met jezelf, vrede met God.
Dit is bij uitstek een tijd om te luisteren naar wat er binnen leeft. Om op zoek te gaan naar vrede. Die vrede wordt ons aangeboden.
Ook nu blijft God zich in erbarmen naar de wereld toekeren. Dat deed hij aan het begin, dat deed hij in Jezus Christus. In hem, in die mens, gekruisigd en opgestaan, krijgt de belofte van Gods trouw vorm, en die belofte van trouw vraagt erom doorgegeven te worden. De Geest zoekt opnieuw vaste grond. Een plaats waar het Koninkrijk groen wordt en deuren opengaan en mensen de wereld in trekken om Gods vrede te delen. Laten wij die mensen zijn, die Gods vrede ontvangen en delen met anderen.
Amen.

Murielle van Diepen

Orde van dienst zondag 19 april 2020, 09:30 uur

 Orde van dienst 19-04-2020; 09:30. (te beluisteren via kerkdienstgemist.nl)

Aanwezig:  

Murielle van Diepen, voorganger 

Joke Timmers, ouderling 

Anton Bakker, organist 

Annie Hoonhout, ondersteuning 

 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht, moment van stilte en toenaderingsgebed 

Bemoediging  

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen hetwerk van Zijnhanden. 

Intredelied  632 

Kyriegebedafgesloten met 301h  

Glorialied: 81:1,4  

Inleidend woord  

Gebed  

Met de kinderen 

Eerste lezing Genesis 8:6-16 

Lied 635:1,3,6,7 

Tweede lezing: Johannes 20:19-23 

Lied 421 

Overweging 

Lied Opwekking 58: 1-4. 

Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk mij de vader zond, zend ik ook u (2x)

Blijft in mijn vrede, blijft in mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.  

Toelichting op de collecte: REMER/Stichting Help mij leven
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark o.v.v. collecte REMER, 19-04-2020 

Gebed 

Slotlied 423: 1-3 

Zegen