Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Aangepaste diensen

Orde van dienst zondag 9 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 9 augustus 2020 

Voorganger: ds. Fred Meijnhardt
Ouderling: Bert Kwast
Diaken: Jan Peek
Organist: Ton Alders
Kosters: Gert Schouten en Cor van de Wetering
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steunkoor: nog aan te geven
Beamer: Albert-Jan Wagensveld 

o= ouderling    g= gemeente   v= ds. Fred Meijnhardt 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

De gemeente gaat staan 

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. Die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. En die niet laat varen het werk van Zijn handen. 

Moment van stilte 

Drempelgebed:  

 1. O God, keer U om naar ons toe 
 2. En doe ons weer leven met hart en ziel.
 3. Laat ons, o Heer, Uw liefde zien
 4. En geef ons Uw heil.
 5. O Heer, hoor ons gebed
 6. En laat ons geroep tot U komen.

Introïtuslied: Psalm 139: 1 en 8 

De gemeente gaat zitten 

Kyriëgebed, gevolgd door een Gloria door de organist gespeeld: Lied 299j 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer
 3. Laat ons bidden …

Gebed van de zondag 

Gesprek met de kinderen, die daarna naar de kindernevendienst gaan 

Eerste schriftlezing: Exodus 33: 12 – 23 

Evangelielezing: Johannes 14: 1 – 9 

Lied 320: 1, 2, 3 

Lezing van het 2e gebod van de “10 Woorden”:
Deuteronomium 5: 8 en 9a. 

Verkondiging
over het 2e gebod van de 10.
“Maak geen godenbeelden …’ (NBV)  en vorige vertaling:
‘’Gij zult u geen gesneden beeld maken….’ (NBG 1951) 

Lied 825 gespeeld door de organist 

Toelichting op de collecten: 1. Tear Fund en 2. Kerk. U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Tear Fund, 9 augustus 2020. 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  

Dankzegging en voorbeden – stil gebed – samen gebeden Onze Vader 

Het Slotlied staande: Lied 416 

Zegen, gevolgd door gezongen “Amen”   

Orde van dienst zondag 2 augustus 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 2 augustus 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Kees van der Does
Ouderling: Dirk-Jan Knol
Diaken: Tineke Lavies
Organist: Anton Bakker
Koster: John Burger, Gerbrand de Graaff
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steunkoor: Marie-Françoise van der Does, Esther de Ruiter, Wilfriend Kool
Beamer: Hans Bruining  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Lied 825 : 1, 2 en 3 – De wereld is van Hem vervuld  

Kyriegebed, gevolgd door Lied 139 : 14 – Doorgrond o God, mijn hart 

Glorialied 103C : 1, 2 en 3 – Loof de Koning, heel mijn wezen                                                   

Groet 

V : Vrede, De Heer is met u allen
G : Zijn Vrede is met u 

 Moment met de kinderen 

 Gebed  

Eerste schriftlezing: Handelingen 6 : 1-5 

Lied 538 : 1, 2 en 4 : Een mens te zijn op aarde 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 8 : 26-40 

Overweging 

Lied 995 : 1 en 2 – O Vader, trek het lot U aan 

Toelichting op de collecten : 1. Artsen zonder grenzen  2. Diaconie
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Artsen zonder Grenzen, 2 augustus 2020. 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader  

Lied: 687 : 1, 2 en 3 – Wij leven van de wind 

Zegen 

Orde van dienst zondag 26 juli 2020; 09:30

Orde van dienst voor de meditatieve viering op zondag 26 juli 2020, aanvang 09.30 uur 

Thema: schaduwkanten 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Ds. Myrthe Leijdens, Burgh-Haamstede
Ouderling: Jan Boonstra
Diaken: Jan Peek 
Organist: Ton Alders 
Koster: Gert Schouten en Jos Vermeulen
Kindernevendienst: Esther Visser
Bloemendienst: Truus Faber en Tiny van Vuuren
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Jocé Schippers 

Welkomstwoord en mededelingen, waar onder:  

Toelichting op de eerste collecte voor Open Doors.  De tweede collecte is voor algemeen diaconale doelen. U kunt uw collectebijdrage deponeren in de boxen bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Open Doors, 26 juli 2020. 

Ontsteken van het  licht 

Gemeente gaat staan 

Bemoediging 

O: Onze hulp is in de naam van de Heer    
Gem: die hemel en aarde geschapen heeft
O: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem: en die niet laat varen het werk van Zijn handen 

gemeente gaat zitten 

Inleiding 

Tekst voor de kinderenkinderen gaan naar nevendienst 

Orgelspel in overgang naar de meditatieve wandeling 

Deel 1: Waar zijn we eigenlijk bang voor? Een verkenning 

Gebed, morgengebed van Dietrich Bonhoeffer (Liedboek pag. 533) 

Tekst 

Tekst gevolgd door lezing van 1 Samuël 28: 3 tm 14 

Meditatief orgelspel 

Deel 2: Ontkennen of verdringen….. Zijn er ook alternatieven? 

Tekst met lezing Matteüs 7: 3 tm 5 

Tekst gevolgd door lezing van Genesis 32: 23 tm 32 

Meditatief orgelspel 

Deel 3: Christelijk geloof en de integratie van de schaduw 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 Gebed, gezongen Kyrie eleison door Herman van Veen op CD

Zegenbede gemeente gaat staan 

v. Zo zegene ons de Eeuwige over de harten, over de huizen:
g. de zegen van God.
v. In ons komen, in ons gaan:
g. de vrede van God.
v. In ons leven, in ons geloven,
g. de liefde van God.
v. Aan ons eind en nieuw beginnen:
g. de barmhartigheid van God om ons te ontvangen en thuis te brengen.
a. AMEN 

Orgelspel 

Orde van dienst zondag 19 juli 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 19 juli 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Joke Timmers
Diaken: Truus Bakker
Organist: Johan Kooiman
Koster: Cor van de Wetering en John Burger
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Bert Kwast 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Lied 971 

Kyriegebed, gevolgd door 301a  

We luisteren naar Gloria, gloria – Taizé (https://www.youtube.com/watch?v=T-Lvh-B3W9Y)                                                 

Groet 

Gebed  

Moment met de kinderen 

Eerste schriftlezing: Jesaja 40:12-25 

Lied 322 Die chaos schiep tot mensenland (https://www.youtube.com/watch?v=TEMUsV5CoKU)

Tweede Schriftlezing: Matteüs 13:24-30, 36-43 

Lied 765:1,2,5,6 (steunkoor) 

Overweging 

Lied 974:1,3,5 (steunkoor) 

Toelichting op de collecte voor International Justice Mission. U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. International Justice Mission, 19 juli 2020. 

Kinderlied 716 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader, afgewisseld met 145-b: Dichtbij is God voor wie Hem roepen  

We luisteren naar slotlied: 418:1,2 God schenk ons de kracht  

Zegen 

Orde van dienst zondag 28 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 28 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden
Ouderling: Jeannette van Galen
Diaken:Sander Kwakernaak
Organist:Anton Bakker
Koster: Cor van de Wetering
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Hans Bruining 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we lezen lied 84b. De voorganger leest antifoon B, vervolgens leest de gemeente  de oneven coupletten en douderling de even coupletten 

We lezen het kyriegebed, lied 300B, gevolgd door het lezen van het glorialied: 981: 1, 4 en 5                                               

Groet 

Gebed van de zondag 

Eerste schriftlezing: Jeremia 29:1, 4-14 

“Psalm van de zondag” – lied 89a. De voorganger leest het couplet, de gemeente refrein II 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 10:34 – 42 

Gesprekje met de kinderen 

We luisteren naar lied 912:1, 2, 3 en 4  

Verkondiging                             

Pianospel: Hoop ( Louis van Dijk) 

We luisteren naar lied 845 

Toelichting op de collecte voor Het Rode Kruis.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecte box bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Rode Kruis28 juni 2020. 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar de zegen: lied 341 

Orde van dienst zondag 21 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 21 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Ton Alders 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we luisteren naar lied 84:1,2   

Kyriegebed, aansluitend luisteren we naar het glorialied: lied 874 Sanctum nomen Domini  

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen en kinderlied: Een parel in Gods hand  

Eerste schriftlezing; Jeremia 20:7-13 

We spreken mee met lied 831:1,2,5,9   

Tweede Schriftlezing Matteüs 10:16-33 

We luisteren naar lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat            

Overweging 

We luisteren naar lied 941 (muzikaal, we lezen mee) 

Toelichting op de collecte voor de Stichting Health and Education Ghana. 
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. 21 juni 2020. 

We luisteren naar het lied: Neem mijn leven, laat het Heer (LvK 473:1,2,9, Liedboek 912) 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: Ga nu heen in vrede 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,
wil u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

Orde van dienst zondag 14 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 14 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: ds. Dolf Tielkemeijer uit Schiedam
Ouderling: Joke Timmers
Organist: Anton Bakker 

Welkomstwoord en mededelingen  

Gedachtenis Jannis Meijers

We luisteren naar psalm 23  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte Drempelgebed  

Intredelied: lied 100: 1, 2, 3 en 4 

We lezen het kyriegebed van lied 300B, gevolgd door het glorialied: lied 305: 1, 2 en 3                                                   

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing Psalm 126

We luisteren naar lied 126A  

Tweede Schriftlezing Matteus 9: 36 – 1-:15

We luisteren naar lied 339A  

Verkondiging

We luisteren naar lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Amnesty International.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Amnesty International, 14 juni 2020. 

We luisteren naar het kinderlied: lied 279: 3 wordt gelezen 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: lied 978: 1, 2, 3 en 4   

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

Gebruiksplan ‘De Ark’ maatregelen corona

U kunt hieronder op de link ‘Gebruiksplan’ klikken om het gebruiksplan van ‘De Ark’ in te zien en aan welke voorschriften u zich dient te houden bij een bezoek aan De Ark.

Gebruiksplan

Orde van dienst zondag 07 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 7 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Diaken: Truus Bakker
Organist: Ton Alders
Steuncantorij: Arie en Greet Bakker, Esther Eijkelboom, Murielle van Diepen
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Koster: Gerbrand de Graaff
Beamer: Bert Kwast 
 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 971 Zing een nieuw lied 

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 150b                                                   

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied Zie de zon, zie de maan (lied 8b) 

Eerste schriftlezing Exodus 34: 4-9 

Lied 329 O Heer God, erbarmend genadig 

Tweede Schriftlezing Mattheus 28: 16-20 

Lied 968: 1, 4, 5 

Overweging 

Lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Stichting Water voor Leven.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Stichting Water voor Leven 7 juni 2020. 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader), afgewisseld met het zingen van lied 329 

Slotlied 1014: 1, 2, 3, 5 Geef vrede door   

Zegen 

 

Oproep – Vieringen in juni 2020
Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

 

Orde van dienst zondag 31 mei 2020; 09:30 Pinksteren

Orde van dienst voor zondag 31 mei 2020, aanvang 09.30 uur – Pinksteren 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Dick Broere
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steuncantorij: Heleen Schrier, Peter Verheij, Murielle van Diepen 

Orgelspel 

Lied 686: 1,2 De Geest des Heren heeft 

Lied 681 Veni sancte spiritus  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 700:1,3 Als de wind die waait met vlagen  

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 104:1 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied 683: 1,2,4’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest 

Eerste schriftlezing Exodus 24: 1-4a, 9-12, 15-18.

Lied 319: 1,2,7 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 

Luisteren: Waai nu, Geest  

Overweging 

Lied 675 Geest van hierboven  

Toelichting op de collecte voor Stichting Vluchteling.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Stichting Vluchteling, 31 mei 2020. 

Luisteren: Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten (Christus, uw Geest in ons is een bron met kabbelend water) 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

Slotlied 687: 1-3 Wij leven van de wind 

Zegen 

Luisteren: This little light of mine (uitgevoerd door Bruce Springsteen)  

This little light of mine, (Dit kleine licht van mij,)
I’m going to let it shine. (3x) (Ik laat het stralen)
Every day, (4x) every day, (Elke dag)
Every day, every day, (Elke dag)
Gonna let my little light shine. (laat ik mijn lichtje stralen. )

Jesus came with the light, I’m gonna let it shine (Jezus kwam met het licht, ik laat het stralen.)

On Monday, he gave me the gift of love; (Op maandag gaf Hij me de gave van liefde)
On Tuesday, peace came from above. (Op dinsdag kwam vrede van boven.)
On Wednesday told me to have more faith; (Op woensdag zei hij dat ik wat meer vertrouwen moest hebben)
On Thursday, gave me a little more grace. (Op donderdag gaf Hij me wat meer genade.)
On Friday, told me to watch and pray (Op vrijdag zei hij dat ik moest wachten en bidden)
On Saturday, told me just what to say, (Op zaterdag vertelde Hij wat ik kon zeggen)
On Sunday, gave power divine (Op zondag gaf Hij me goddelijke kracht)
just to let my little light shine. (om mijn lichtje te laten stralen)

 

Oproep – Vieringen in juni 2020 

Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. 

We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! 

U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.