Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Corona

Gebed – Weekgedachte 1 juli 2020

Gebed

Toen Henri Nouwen in 1995, dat later zou blijken zijn laatste levensjaar te zijn, een sabbatical had genomen, begon hij aan een dagboek. Het jaar lag voor hem uitgestrekt als een open veld vol bloemen en onkruid, zo schrijft hij. Hoe moest hij dat veld oversteken? Hij begon het jaar met het uitspreken van een gebed van Charles de Foucauld, een gebed dat hij elke dag met de nodige schroom bad.

Ik begrijp de schroom wel. Het gebed bevat namelijk grote woorden: ik aanvaard alles, slechts uw wil geschiede, grenzeloos vertrouwen. Dat is nogal wat. Het zijn woorden die erkennen dat we niet zelf de maat der dingen zijn. Maar dat we worden geleid, en dat we ons daaraan kunnen overgeven.

Het zijn ook woorden van verlangen. Verlangen naar een ontvankelijk hart. Verlangen om  een instrument te zijn in Gods handen. Het gebed is een opstap om bezield aan deze dag te beginnen, die als een open veld voor ons ligt.

 

Vader, ik leg mijn leven in uw handen.

Doe met mij, wat U wilt.

En wat U ook doet, ik dank U.

In ben tot alles bereid, ik aanvaard alles.

Laat alleen uw wil geschieden in mij

en in al uw schepselen.

 

In uw handen beveel ik mijn geest.

Ik bied hem U aan met alle liefde die in mijn hart is.

Want ik heb U lief, Heer, en wil mijzelf aan U geven,

mijzelf aan U overgeven,

zonder reserves en met grenzeloos vertrouwen,

want U bent mijn Vader.

Amen.

 

(Bron: Henri Nouwen, Op weg naar huis, Tielt: Lannoo, 2001, p.5)

Orde van dienst zondag 28 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 28 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden
Ouderling: Jeannette van Galen
Diaken:Sander Kwakernaak
Organist:Anton Bakker
Koster: Cor van de Wetering
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Beamer: Hans Bruining 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het  licht  

Bemoediging

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we lezen lied 84b. De voorganger leest antifoon B, vervolgens leest de gemeente  de oneven coupletten en douderling de even coupletten 

We lezen het kyriegebed, lied 300B, gevolgd door het lezen van het glorialied: 981: 1, 4 en 5                                               

Groet 

Gebed van de zondag 

Eerste schriftlezing: Jeremia 29:1, 4-14 

“Psalm van de zondag” – lied 89a. De voorganger leest het couplet, de gemeente refrein II 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 10:34 – 42 

Gesprekje met de kinderen 

We luisteren naar lied 912:1, 2, 3 en 4  

Verkondiging                             

Pianospel: Hoop ( Louis van Dijk) 

We luisteren naar lied 845 

Toelichting op de collecte voor Het Rode Kruis.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collecte box bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Rode Kruis28 juni 2020. 

Gebeden: Dankzegging – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar de zegen: lied 341 

Orde van dienst zondag 21 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 21 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Jan Boonstra
Organist: Ton Alders 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied: we luisteren naar lied 84:1,2   

Kyriegebed, aansluitend luisteren we naar het glorialied: lied 874 Sanctum nomen Domini  

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Gesprekje met de kinderen en kinderlied: Een parel in Gods hand  

Eerste schriftlezing; Jeremia 20:7-13 

We spreken mee met lied 831:1,2,5,9   

Tweede Schriftlezing Matteüs 10:16-33 

We luisteren naar lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat            

Overweging 

We luisteren naar lied 941 (muzikaal, we lezen mee) 

Toelichting op de collecte voor de Stichting Health and Education Ghana. 
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. 21 juni 2020. 

We luisteren naar het lied: Neem mijn leven, laat het Heer (LvK 473:1,2,9, Liedboek 912) 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: Ga nu heen in vrede 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,
wil u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

Haast – weekgedachte 19 juni 2020

Ik ben aan het lezen in een boekje dat een vriendin me gaf: De reis van je hoofd naar je hart, van Leo Fijen. Hij beschrijft hoe hij trager wilde leven en dichter bij de stem van zijn hart wilde komen. Hij sprak met kloosterlingen, omdat ze ‘ons de diepere betekenissen van het alledaagse tonen, omdat ze ons lessen in levenswijsheid kunnen leren’.

Trager leven, dat wil ik ook. Vaak hol ik erop los. Voel ik onrust, omdat er nog zoveel te doen is. We zijn allemaal druk. Het definieert het bestaan, lijkt het wel. Ik ren dus ik besta, om het in een parafrase op René Descartes’ ‘Ik denk dus ik besta’ te zeggen. En de coronatijd heeft dat misschien nog wel versterkt. Het is rustiger, er zijn minder activiteiten, dat wel. Maar innerlijk is er bij veel mensen toch onrust. Ook bij mij.

De reis naar rust is niet uitgestippeld. We moeten, we mógen hem zelf ontdekken. Het is een reis van durf, confrontatie, ontdekken en afdalen in je hart. Dat is de levenswijsheid van David Hodges,  trappist van de abdij op Caldey Island, Wales.

 

Reis zonder landkaart

Durf te beginnen

aan de langste reis in een mensenleven,

van je hoofd naar je hart.

Ga de confrontatie aan

met weggestopte herinneringen en angsten,

vertrouw alleen je hart

als je de nacht ingaat

en de schaduwen van je leven

onder ogen ziet en uit het donker tevoorschijn haalt.

Ontdek dat al je verdriet wordt genezen,

al je angst van je weggenomen,

en je fantasie weer alle ruimte krijgt

door de tedere kracht van de liefde.

Je hart wordt weer een veilige plaats

van geluk en schoonheid,

van stil en verborgen verlangen

naar het moment dat je ziel vleugels krijgt.

Orde van dienst zondag 14 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 14 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: ds. Dolf Tielkemeijer uit Schiedam
Ouderling: Joke Timmers
Organist: Anton Bakker 

Welkomstwoord en mededelingen  

Gedachtenis Jannis Meijers

We luisteren naar psalm 23  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte Drempelgebed  

Intredelied: lied 100: 1, 2, 3 en 4 

We lezen het kyriegebed van lied 300B, gevolgd door het glorialied: lied 305: 1, 2 en 3                                                   

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag

Gesprekje met de kinderen 

Eerste schriftlezing Psalm 126

We luisteren naar lied 126A  

Tweede Schriftlezing Matteus 9: 36 – 1-:15

We luisteren naar lied 339A  

Verkondiging

We luisteren naar lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Amnesty International.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Amnesty International, 14 juni 2020. 

We luisteren naar het kinderlied: lied 279: 3 wordt gelezen 

Gebeden: dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

We luisteren naar het slotlied: lied 978: 1, 2, 3 en 4   

Zegen 

————————————————————————————————————————- 

U kunt zich nog aanmelden voor de dienst van zondag 28 juni via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

Gebruiksplan ‘De Ark’ maatregelen corona

U kunt hieronder op de link ‘Gebruiksplan’ klikken om het gebruiksplan van ‘De Ark’ in te zien en aan welke voorschriften u zich dient te houden bij een bezoek aan De Ark.

Gebruiksplan

Orde van dienst zondag 07 juni 2020; 09:30

Orde van dienst voor zondag 7 juni 2020, aanvang 09.30 uur 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Esther Eijkelboom
Diaken: Truus Bakker
Organist: Ton Alders
Steuncantorij: Arie en Greet Bakker, Esther Eijkelboom, Murielle van Diepen
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Koster: Gerbrand de Graaff
Beamer: Bert Kwast 
 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 971 Zing een nieuw lied 

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 150b                                                   

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied Zie de zon, zie de maan (lied 8b) 

Eerste schriftlezing Exodus 34: 4-9 

Lied 329 O Heer God, erbarmend genadig 

Tweede Schriftlezing Mattheus 28: 16-20 

Lied 968: 1, 4, 5 

Overweging 

Lied 970: 1, 3, 5. 

Toelichting op de collecte voor Stichting Water voor Leven.
U kunt uw collectebijdrage deponeren in de collectebox bij de uitgang of overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. Stichting Water voor Leven 7 juni 2020. 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader), afgewisseld met het zingen van lied 329 

Slotlied 1014: 1, 2, 3, 5 Geef vrede door   

Zegen 

 

Oproep – Vieringen in juni 2020
Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

 

Samen – weekgedachte 3 juni 2020

Samen

Afgelopen weekend was het Pinksteren. We vierden het feest van de Geest. De Geest die ons is gegeven. De Geest die ons, over grenzen en barrières heen, samenbindt.
Als wij thuis tegenwoordig het woord ‘samen’ horen op de tv, krijgen we een beetje jeuk. Samen tegen corona, samen sterk, je wordt er mee doodgegooid.
En toch noem ik het hier. Want dat ‘samen’, daar kunnen we niet omheen.
‘No man is an island’, dichtte John Dunne. Geen mens is een eiland, elk mens is een deel van het continent. En zo is het ook voor volgers van Jezus. We zijn met elkaar verbonden, als delen van een lichaam. Als gemeenschap van bidders en zoekers. Hopelijk kunnen we de komende tijd weer meer voelen hoe dat is, dat ‘samen’.

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer!

Orde van dienst zondag 31 mei 2020; 09:30 Pinksteren

Orde van dienst voor zondag 31 mei 2020, aanvang 09.30 uur – Pinksteren 

Deze viering is te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 

Voorganger: Murielle van Diepen
Ouderling: Peter Verheij
Organist: Dick Broere
Ondersteuning: Annie Hoonhout
Steuncantorij: Heleen Schrier, Peter Verheij, Murielle van Diepen 

Orgelspel 

Lied 686: 1,2 De Geest des Heren heeft 

Lied 681 Veni sancte spiritus  

Welkomstwoord en mededelingen  

Ontsteken van het licht  

Bemoediging 

 1. Onze hulp is in de naam van de Heer
 2. die hemel en aarde gemaakt heeft
 3. die trouw houdt tot in eeuwigheid
 4. en die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Moment van stilte 

Drempelgebed  

Intredelied 700:1,3 Als de wind die waait met vlagen  

Kyriegebed, afgesloten met 301H 

Glorialied 104:1 

Groet 

 1. De Heer zij met u
 2. Ook met u zij de Heer  
 3. Laat ons bidden…….

Gebed van de zondag 

Inleidend woord en tijd voor de kinderen 

Kinderlied 683: 1,2,4’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest 

Eerste schriftlezing Exodus 24: 1-4a, 9-12, 15-18.

Lied 319: 1,2,7 

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2:1-13 

Luisteren: Waai nu, Geest  

Overweging 

Lied 675 Geest van hierboven  

Toelichting op de collecte voor Stichting Vluchteling.
U kunt uw collectebijdrage overmaken op NL 61 RABO 0354 9036 24 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark o.v.v. collecte Stichting Vluchteling, 31 mei 2020. 

Luisteren: Kristus, din Ande i oss är en källa med porlande vatten (Christus, uw Geest in ons is een bron met kabbelend water) 

Gebeden (Dankzegging – voorbeden – Stil gebed – Onze Vader) 

Slotlied 687: 1-3 Wij leven van de wind 

Zegen 

Luisteren: This little light of mine (uitgevoerd door Bruce Springsteen)  

This little light of mine, (Dit kleine licht van mij,)
I’m going to let it shine. (3x) (Ik laat het stralen)
Every day, (4x) every day, (Elke dag)
Every day, every day, (Elke dag)
Gonna let my little light shine. (laat ik mijn lichtje stralen. )

Jesus came with the light, I’m gonna let it shine (Jezus kwam met het licht, ik laat het stralen.)

On Monday, he gave me the gift of love; (Op maandag gaf Hij me de gave van liefde)
On Tuesday, peace came from above. (Op dinsdag kwam vrede van boven.)
On Wednesday told me to have more faith; (Op woensdag zei hij dat ik wat meer vertrouwen moest hebben)
On Thursday, gave me a little more grace. (Op donderdag gaf Hij me wat meer genade.)
On Friday, told me to watch and pray (Op vrijdag zei hij dat ik moest wachten en bidden)
On Saturday, told me just what to say, (Op zaterdag vertelde Hij wat ik kon zeggen)
On Sunday, gave power divine (Op zondag gaf Hij me goddelijke kracht)
just to let my little light shine. (om mijn lichtje te laten stralen)

 

Oproep – Vieringen in juni 2020 

Met ingang van 1 juni 2020 kunnen we weer vieringen in De Ark houden met maximaal 30 mensen. We hebben u daarvan op de hoogte gesteld met onze rondzendmail van 16 mei 2020. 

We nodigen u van harte uit u in te schrijven voor de diensten. Er is nog volop ruimte. Misschien wilt u ruimte laten voor anderen die het ‘meer nodig hebben’. Als velen dat denken, komen zelfs de 30 plaatsen niet vol. Dat zou toch jammer zijn! 

U kunt u aanmelden via het  e-mailadres dienstbijwonen@pgdeark.nl. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.  

 

In absentia – Weekgedachte 26 mei 2020

In deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren zit een bepaalde leegte. Ongeveer twee duizend jaar geleden was Jezus weggegaan en zaten de leerlingen zonder hun leider. Alweer. De eerste keer dat hen dat overkwam waren ze verdrietig. Jezus was gestorven en de droom leek over. Nu waren ze blij, staat in Lucas 24:51. Ze waren in de tempel en loofden God.
En toch die leegte. Hoe gingen ze verder? Ondanks Jezus’ afwezigheid waren ze niet alleen. Ze hadden elkaar. En ze hadden de stem op de achtergrond: ik zal jullie niet als wezen achterlaten. De Geest van de waarheid zal altijd bij jullie zijn. (Joh. 14:16-18). Dit gedicht van Fiet van Beek verwoordt het contrast heel treffend.

In absentia

Niet alleen achtergelaten
zonder voedsel, toekomst, zorg,
maar bewaard in goede handen
die omarmen, dragen, borgen.

Niet ver weg in hemelsferen
hoog en droog in vaders huis,
maar nabij en zonder einde
in ons, met ons, om ons heen.

Niet te zien door vreemde ogen,
maar te kennen voor wie liefheeft,
zijn geboden houdt en leeft.

(Bron: Schriftgedichten. Poëzie bij het kerkelijk jaar, Heerenveen: Royal Jongbloed, 2013, p. 212)