Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

ZinSpelen: Lezingen in de Ark 2019-2020

Ook dit jaar staan er weer een aantal Zinspelen lezingen op het programma.

Het uitgebreide programma met beschrijving vindt u hieronder.

U bent van harte welkom bij deze avonden in De Ark van Reeuwijk, aanvang 20.00 uur.
Entree: 5 euro
ZINSPELEN is de commissie die lezingen organiseert vanuit De Ark van Reeuwijk.

contact: Dhr. A. van Urk
e-mail: a.vanurk@hetnet.nl
Voor meer informatie: www.pgdeark.nl/events/zinspelen

Thema 2019-2020: EEN GOED VERHAAL
Wat kan geloof bijdragen aan onze cultuur? Waar komen we vandaan, waar staan we en waar gaan we naar toe? Is er een uitweg? Waar zijn wij op weg naar toe? Is ‘Leven alsof God bestaat’ (Antoine Bodar in Huizinga lezing 2017) ook een optie? Wat heeft de beroemde ‘verlichting’ eigenlijk met ons gedaan? Is er een leven na de dood? Is versmelten met het Goddelijke (Mystiek) een optie? Veel mensen voelen zich vandaag onbehagelijk bij deze vragen. Maar onze sprekers hebben een goed verhaal.

 

Woensdag 9 okt 2019: Wat blijft er over? door Stevo Akkerman
Stevo Akkerman is, een zeer kritisch cultuurcommentator. Ageert tegen het gekakel en gekrakeel van de vrije meningsuiterij. Hij is ook bekend van het boek: ‘Het klopt wel maar het deugt niet’. Over de moraal van de financiële wereld. Voor ons gaat hij in op ‘Wat blijft er over als er niets is vast te stellen’. Een goed verhaal.

Stevo Akkerman  is Trouw-columnist, auteur en publicist

 

Woensdag  13 nov 2019: Eindeloos bewustzijn met Pim van Lommel

In de hele mensgeschiedenis zijn meldingen gedaan door mensen die zich  een buitengewone ervaring herinneren na een levensbedreigende crisis.  Dit wordt tegenwoordig een bijna-dood ervaring (BDE) genoemd. In vier recente wetenschappelijke studies naar BDE bij in totaal 562

 patiënten die een hartstilstand hebben overleefd werden identieke  resultaten gevonden en eensluidende conclusies getrokken. Uit deze  studies bleek dat er geen wetenschappelijke verklaring is waarom  sommige mensen wel en de meeste mensen geen BDE ervaren tijdens een periode van bewusteloosheid door een hartstilstand (klinisch dood), waarbij alle hersenfuncties (tijdelijk) totaal zijn uitgevallen. Onderzoek naar BDE confronteert ons duidelijk met de beperkingen van onze huidige medische inzichten over ons bewustzijn en herinneringen in relatie met de hersenen. Volgens deze studies is de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze

 hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden. Dit geeft ook een totaal andere visie over wat dood zou kunnen zijn: een continuïteit van ons bewustzijn  na de dood van ons fysieke lichaam. Er zal in de voordracht dieper worden ingegaan op deze conclusies. Na de lezing volgt het uitgebreide verhaal over haar BDE door Marga van Lennep-Kernkamp, waarna discussie met de zaal.  Zie verder het boek ‘Eindeloos bewustzijn’, en de website www.pimvanlommel.nl

Pim van Lommel cardioloog n.p.

 

Woensdag 19 februari 2020: Is het waar? met Reinier Sonneveld
Reinier Sonneveld publiceerde onlangs het boek: Het vergeten evangelie. Hierin zoekt hij naar de betekenis van Jezus’ kruisiging en komt met een vernieuwende en relevante visie voor hedendaagse gelovigen, die diep wortelt in de Bijbel en de vroegste christelijke denkers. Een goed verhaal.

Reinier is theoloog, filosoof, publicist

 

Woensdag 11 maart 2020: Van atheïst naar gelovig, door Willemijn Dicke
Willemijn Dicke veranderde in 10 jaar tijd van fanatiek atheïst in een gelovige. Ze publiceerde haar verhaal in ‘De Sjamaan en ik’. Haar omgeving is verbijsterd maar zij ervoer de mystiek van het geloof en ging geloven! Een goed verhaal.

Willemijn Dicke is wetenschapper, universitair hoofddocent aan diverse universiteiten

 

Woensdag  15 april 2020: God en ik.  Mystiek met Marga Haas
Marga Haas geeft cursussen over o.a. Meester Eckhart en publiceert hier veel over. Hij leefde zeven eeuwen geleden, maar de woorden van deze mysticus zijn onverminderd actueel. Ook een goed verhaal.”

Marga Haas is theoloog en geestelijk verzorger in een hospice