Veertigdagentijd – Levensweg

Dit jaar nodigen we u uit om mee te doen met een gezamenlijk project in de Veertigdagentijd, voor jong en oud en alles ertussenin. We sluiten aan bij het thema van de kindernevendienst: Levensweg. Jezus ging de weg van het leven, met hoogten en diepten. In wat hij tegenkwam kunnen wij veel herkennen. En uiteindelijk heeft hij, door lijden en sterven en het nieuwe begin van Pasen heen, een levensweg voor ons gebaand. Daar ontdekken wij iets van in de komende weken.

Vanaf Aswoensdag, 17 februari, staat er elke woensdag een video van dominee Murielle van Diepen op deze website. Daarin krijgt u een toelichting op het weekthema én een opdracht die u kunt uitvoeren. Maak een foto van het resultaat en stuur die uiterlijk vrijdag om 12.00 naar: webredactie@pgdeark.nl. Alle foto’s die worden ingezonden, ziet u dan vanaf vrijdag op de website. Op vrijdag vindt u ook een video waarin een gemeentelid iets vertelt over het weekthema. Zo kunt u zien wat anderen heeft geïnspireerd. Doet u mee?!

Weekpagina’s:
Week 1 Aswoensdag

Week 2 In de woestijn

Week 3 Op een berg

Week 4 Biddag

Week 5 Meer dan genoeg

Week 6 De graankorrel

Afsluitende video:

 

Op zoek naar inspirerende verhalen over lichtpuntjes in deze tijd? Kijk op: https://www.aandachtvoorelkaar.nl/verhalen/aandacht-voor-elkaar-digitaal-magazine