Samen Op Zoek; terug- en vooruitblik 

Samen Op Zoek; terug- en vooruitblik 

 

Om aan te sluiten bij het jaarthema “Aan tafel” van de PKN  begonnen we onze eerste SOZ-avond in september ’22 met een gezamelijke maaltijd in de Ark. We kwamen met 27 mensen bij elkaar.  

Aan de hand van een meegebracht voorwerp vertelden alle deelnemers iets over zichzelf.  

Nadien bespraken we wat er uit de, in juni gehouden, enquete was gekomen. Er bleek o.a. behoefte aan het bespreken van podcasten waardoor het idee ontstond een derde groep te starten. 

Vanaf oktober gingen groep een en twee door met zelfgekozen onderwerpen en werd groep drie een podcastgroep. 

Om de groepen min of meer op gelijke grootte te houden zijn er in de groepen een en twee wat deelnemers gewisseld. 

Groep een bereidde o.a. met Murielle een kerkdienst voor met het onderwerp “Wat is waarheid?” 

Eind juni sloten we het seizoen af met een gezamelijke bijeenkomst in de tuin bij Nikki. Onder het genot van meegebrachte lekkernijen keken we o.a. terug op het afgelopen seizoen. 

Het is fijn van elkaar te horen wat ons inspireerde, welke onderwerpen er besproken zijn en hoe de  podcastgroep enthousiast is geraakt door op deze manier een onderwerp voor te bereiden. 

We hebben afgesproken woensdag 27 september met alle groepen het nieuwe seizoen af te trappen. Dit doen we in de Ark. Tijd volgt. 

 

Wil je ook aansluiten bij een van de SOZ groepen, van harte welkom! 

Graag voor 15 september opgeven bij tinekelavies@gmail.com.  

Heb je vragen, spreek ons gerust aan. * 

De groepen blijven gedurende het seizoen in dezelfde samenstelling vanwege vertrouwelijke karakter van de gesprekken. 

 

*Groep een wordt geleid door Hilde en Ton Schreuders. 

 Groep twee door Tineke Lavies. 

  

Groep drie door Edith van Grondelle en Marjolein de Wit. 

 

Tineke Lavies